Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác đánh giá kết quả rèn luyện | Tiến độ triển khai thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong HK đầu năm 2011
Tiến độ triển khai thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong HK đầu năm 2011
25.02.2011 14:31

Đề nghị Ban cán sự các lớp triển khai đến sinh viên trong lớp thực hiện đúng tiến độ quy định sau.

 

TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

TRONG HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2011

BẮT ĐẦU

KẾT THÚC

NỘI DUNG THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

20/03/2011

30/03/2011

Ban cán sự các lớp nhận hồ sơ đánh giá

A.215 - 59C

21/03/2011

07/04/2011

GVCN/CVHT phổ biến và hướng dẫn công tác ĐG RLSV

Lớp đăng ký GĐ

30/03/2011

10/04/2011

Sinh viên K33 tiến hành tự đánh giá

www.ctct.ueh.edu.vn

10/04/2011

22/04/2011

K33 họp lớp đánh giá, nộp hồ sơ đánh giá về VP khoa

Lớp đăng ký GĐ

Hạn chót 05/05/2011

Các khoa họp ĐG RLSV K33 và nộp hồ sơ về P.CTCT

Văn phòng khoa

16/05/2011

Họp Hội đồng cấp trường đánh giá RLSV K33

Phòng họp BGH

17/05/2011

Thông báo kết quả RLSV K33

www.ctct.ueh.edu.vn

17/05/2011

27/05/2011

Sinh viên K33 khiếu nại, đánh giá bổ sung

A.215 - 59C

28/05/2011

Quyết định công nhận kết quả RLSV K33

A.215 - 59C

28/04/2011

07/05/2011

Sinh viên K34, 35, 36 tiến hành tự đánh giá

www.ctct.ueh.edu.vn

10/05/2011

16/05/2011

K34, 35 họp lớp đánh giá, nộp hồ sơ đánh giá về VP khoa

Lớp đăng ký GĐ

30/05/2011

06/06/2011

K36 họp lớp đánh giá, nộp hồ sơ đánh giá về VP khoa

Lớp đăng ký GĐ

Hạn chót 13/06/2011

Các khoa họp ĐG RLSV K34,35,36 và nộp hồ sơ về P.CTCT

Văn phòng khoa

24/06/2011

Họp Hội đồng cấp trường đánh giá RLSV K34, 35, 36

Phòng họp BGH

27/06/2011

Thông báo kết quả RLSV K34, 35, 36

www.ctct.ueh.edu.vn

01/08/2011

10/08/2011

Sinh viên K34, 35, 36 khiếu nại, đánh giá bổ sung

A.215 - 59C

11/08/2011

Quyết định công nhận kết quả RLSV K34, 35, 36

A.215 - 59CCN

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang