Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Bản tin Đại học Kinh tế TP.HCM

Thông báo v/v viết bài cho Bản tin Đại học Kinh tế Số 119

[13.08.2012 15:51]
Hạn chót nhận bài: Ngày 30 tháng 08 năm 2012.Xem tiếp...

Bản tin Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh - Số 118 - Tháng 2-3-4.2012

[17.05.2012 15:34]
Bản tin Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh - Số 118 - Tháng 2-3-4.2012Xem tiếp...

Thông báo v/v viết bài cho Bản tin Đại học Kinh tế Số 118.

[27.03.2012 08:29]
Nhằm chuẩn bị cho Bản tin Đại học Kinh tế Số 118, nay Ban biên tập Bản tin thông báo đến các cộng tác viên Bản tin, quý thầy, cô, sinh viên quan tâm gửi bài viết về cho Ban biên tập, cụ thể như sau:Xem tiếp...

Bản tin Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh - Số 117 - Tháng 11-12.2011 & 1.2012 - Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012

[12.01.2012 13:13]
Bản tin Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh - Số 117 - Tháng 11-12.2011 & 1.2012 - Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012Xem tiếp...

Thông báo v/v viết bài cho Bản tin Đại học Kinh tế Số 117, Xuân Nhâm Thìn.

[07.11.2011 08:32]
Nhằm chuẩn bị cho Bản tin Đại học Kinh tế Số 117 Xuân Nhâm Thìn, nay Ban biên tập Bản tin thông báo đến các cộng tác viên Bản tin, quý thầy, cô, sinh viên quan tâm gửi bài viết về cho Ban biên tập, cụ thể như sau:Xem tiếp...

Bản tin Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh - Số 116 - Tháng 8-9&10.2011

[26.10.2011 15:51]
Bản tin Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh - Số 116 - Tháng 8-9&10.2011Xem tiếp...

Thông báo V/v nhận nhuận bút Bản tin Đại học Kinh tế số 115

[02.06.2011 14:45]
Ban biên tập Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh kính mời các cộng tác viên và sinh viên có bài viết được đăng trên Bản tin số 115 đến phòng Công tác Chính trị (A.215 - số 59C Nguyễn Đình Chiểu Q3) để nhận nhuận bút.Xem tiếp...

Bản tin Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh - Số 115 - Tháng 3-4&5.2011

[30.05.2011 15:32]
Bản tin Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh - Số 115 - Tháng 3-4&5.2011Xem tiếp...

Thông báo v/v viết bài cho Bản tin Đại học Kinh tế Số 114 – tháng 4 năm 2011

[14.03.2011 09:13]
Nhằm chuẩn bị cho Bản tin Đại học Kinh tế Số 114 – tháng 4 năm 2011, nay Ban biên tập Bản tin thông báo đến các cộng tác viên Bản tin, quý thầy, cô, sinh viên quan tâm gửi bài viết về cho Ban biên tập, cụ thể như sau:Xem tiếp...

Bản tin Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh - Số 114 - Tháng 11.12.2010-1.2011

[24.01.2011 17:03]
Bản tin Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh - Số 114 - Tháng 11.12.2010-1.2011Xem tiếp...

Bản tin Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh - Số 113 - Tháng 8-9-10.2010

[16.11.2010 10:05]
Bản tin Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh - Số 113 - Tháng 8-9-10.2010Xem tiếp...

Thông báo v/v viết bài cho Bản tin Đại học Kinh tế Số 113 – tháng 9 năm 2010

[24.08.2010 08:23]
Nhằm chuẩn bị cho Bản tin Đại học Kinh tế Số 113 – tháng 9 năm 2010, nay Ban biên tập Bản tin thông báo đến các cộng tác viên Bản tin, quý thầy, cô, sinh viên quan tâm gửi bài viết về cho Ban biên tập, cụ thể như sau:Xem tiếp...

Bản tin Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh - Số 112 - Tháng 5-6.2010

[10.08.2010 17:32]
Bản tin Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh - Số 112 - Tháng 5-6.2010Xem tiếp...

Thông báo V/v nhận nhuận bút Bản tin Đại học Kinh tế số 112

[09.08.2010 09:48]
Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các cộng tác viên và sinh viên về việc nhận nhuận bút Bản tin số 112 như sau:Xem tiếp...

Thông báo viết bài cho Bản tin Kinh tế Số 112

[25.05.2010 20:55]
THÔNG BÁO
V/v viết bài cho Bản tin Đại học Kinh tế Số 112 – tháng 6 năm 2010
Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5  [sau]