Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Thể dục - Thể thao

Ngày hội từ thiện “Chạy vì trái tim” năm 2016

[12.10.2016 15:29]
Thông báo số 42/TB-CTCT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Trưởng phòng CTCT.Xem tiếp...

Thông báo số 3 - Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2016

[21.04.2016 14:17]
Thông báo số 20/TB-CTCT ngày 20/4/2016 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Thông báo số 2 - Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2016

[04.04.2016 16:38]
Thông báo số 16/TB-CTCT ngày 04/4/2016 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Tham dự Lễ khai mạc Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2016

[01.04.2016 09:28]
Thông báo số 15/TB-CTCT ngày 31/3/2016 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Tuyển chọn đội tuyển Bóng chuyền Nữ tham gia thi đấu giải sinh viên TP.HCM năm học 2015 - 2016

[15.03.2016 16:27]
Thông báo số 13/TB-CTCT ngày 15/3/2016 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Tuyển chọn đội tuyển Taekwondo tham gia thi đấu giải sinh viên TP.HCM năm học 2015 - 2016

[19.02.2016 15:16]
Thông báo số 11/TB-CTCT ngày 19/02/2016 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Kế hoạch tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2016

[04.02.2016 12:45]
Kế hoạch số 167/KH-ĐHKT-CTCT ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Danh sách sinh viên tham gia Ngày hội từ thiện Chạy vì trái tim năm 2015

[04.11.2015 17:16]
Thông báo số 46/TB-ĐHKT-CTCT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký tham gia Ngày hội từ thiện

[07.10.2015 13:29]
Thời gian đăng ký đến ngày 20/10/2015.Xem tiếp...

Kết quả Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015

[27.05.2015 09:34]
Kết quả Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015Xem tiếp...

Hồ sơ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015

[27.05.2015 09:17]
Hồ sơ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015.Xem tiếp...

Thông báo số 03 V/v tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015

[16.04.2015 15:52]
Thời gian: 07g30 – 11g00, Chủ Nhật, ngày 19/4/2015Xem tiếp...

Thông báo số 02 V/v tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015

[20.03.2015 12:09]
.Xem tiếp...

Thông báo số 1 V/v tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015

[12.03.2015 19:05]
Khai mạc Hội thao: 07g30, thứ Bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2015Xem tiếp...

Điều lệ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015

[30.01.2015 16:07]
Điều lệ ban hành kèm theo Kế hoạch số 177/KH-ĐHKT-CTCT ngày 23/01/2015 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  [sau]