Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Thể dục - Thể thao

Danh sách sinh viên tham gia Ngày hội từ thiện Chạy vì trái tim năm 2015

[04.11.2015 17:16]
Thông báo số 46/TB-ĐHKT-CTCT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký tham gia Ngày hội từ thiện

[07.10.2015 13:29]
Thời gian đăng ký đến ngày 20/10/2015.Xem tiếp...

Kết quả Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015

[27.05.2015 09:34]
Kết quả Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015Xem tiếp...

Hồ sơ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015

[27.05.2015 09:17]
Hồ sơ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015.Xem tiếp...

Thông báo số 03 V/v tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015

[16.04.2015 15:52]
Thời gian: 07g30 – 11g00, Chủ Nhật, ngày 19/4/2015Xem tiếp...

Thông báo số 02 V/v tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015

[20.03.2015 12:09]
.Xem tiếp...

Thông báo số 1 V/v tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015

[12.03.2015 19:05]
Khai mạc Hội thao: 07g30, thứ Bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2015Xem tiếp...

Điều lệ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015

[30.01.2015 16:07]
Điều lệ ban hành kèm theo Kế hoạch số 177/KH-ĐHKT-CTCT ngày 23/01/2015 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Hồ sơ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2014

[30.01.2015 16:06]
Hồ sơ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2014Xem tiếp...

Kế hoạch tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015

[26.01.2015 14:04]
Kế hoạch số 177/KH-ĐHKT-CTCT ngày 23/01/2015 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Thông báo số 4 về việc tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2014

[16.04.2014 16:11]
Thông báo số 28/TB-ĐHKT-CTCT ngày 16/4/2014 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Thông báo số 3 về việc tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2014

[31.03.2014 10:37]
Thông báo số 26/TB-ĐHKT-CTCT ngày 31/3/2014 của Trường phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2014

[18.03.2014 14:43]
Thông báo số 24/TB-ĐHKT-CTCT ngày 18/3/2014 của Trường phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Khai mạc Hội thao truyền thống Sinh viên UEH năm 2014

[18.03.2014 09:38]
Sáng ngày 16/3/2014, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội thao truyền thống sinh viên UEH - năm 2014, tại Cơ sở Quận 8.Xem tiếp...

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2014

[14.03.2014 09:00]
Ban tổ chức Hội thao thông báo.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  [sau]