Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Thể dục - Thể thao

Ban hành Điều lệ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2018

Thông báo số 24/TB-CTCT ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Trưởng phòng CTCT UEH. Xem tiếp...

Tổ chức bế mạc và trao giải Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017

[19.04.2017 17:05]
Thông báo số 8/TB-CTCT ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Trưởng phòng CTCT.Xem tiếp...

Lịch thi đấu Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017

[15.03.2017 09:29]
Lịch thi đấu Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017Xem tiếp...

Tổ chức Lễ khai mạc Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017

[07.03.2017 10:33]
Thông báo số 03/TB-CTCT ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Trưởng phòng CTCT.Xem tiếp...

Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017

[16.02.2017 14:15]
Kế hoạch số 238/KH-ĐHKT-CTCT ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Danh sách 300 sinh viên tham gia chương trình đi bộ đồng hành Vì người nghèo năm 2017 của Quận 10

[03.01.2017 16:46]
Phòng Công tác chính trị công bố danh sách 300 sinh viên tham gia chương trình đi bộ đồng hành Vì người nghèo năm 2017 của Quận 10.Xem tiếp...

TB về việc tham gia chương trình đi bộ đồng hành Vì người nghèo năm 2017 của Quận 10

[30.12.2016 15:47]
Thông báo số 61/TB-CTCT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Phòng CTCT.Xem tiếp...

Chương trình Ngày hội từ thiện “Chạy vì trái tim” năm 2016

[01.11.2016 09:52]
Thông báo số 44/TB-CTCT ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Trưởng phòng CTCT.Xem tiếp...

Danh sách sinh viên đăng ký tham gia Ngày hội từ thiện Chạy vì trái tim năm 2016

[25.10.2016 10:51]
Danh sách sinh viên đăng ký tham gia Ngày hội từ thiện Chạy vì trái tim năm 2016Xem tiếp...

Ngày hội từ thiện “Chạy vì trái tim” năm 2016

[12.10.2016 15:29]
Thông báo số 42/TB-CTCT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Trưởng phòng CTCT.Xem tiếp...

Thông báo số 3 - Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2016

[21.04.2016 14:17]
Thông báo số 20/TB-CTCT ngày 20/4/2016 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Thông báo số 2 - Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2016

[04.04.2016 16:38]
Thông báo số 16/TB-CTCT ngày 04/4/2016 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Tham dự Lễ khai mạc Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2016

[01.04.2016 09:28]
Thông báo số 15/TB-CTCT ngày 31/3/2016 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Tuyển chọn đội tuyển Bóng chuyền Nữ tham gia thi đấu giải sinh viên TP.HCM năm học 2015 - 2016

[15.03.2016 16:27]
Thông báo số 13/TB-CTCT ngày 15/3/2016 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Tuyển chọn đội tuyển Taekwondo tham gia thi đấu giải sinh viên TP.HCM năm học 2015 - 2016

[19.02.2016 15:16]
Thông báo số 11/TB-CTCT ngày 19/02/2016 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Kế hoạch tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2016

[04.02.2016 12:45]
Kế hoạch số 167/KH-ĐHKT-CTCT ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  [sau]