Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Thể dục - Thể thao

Tổ chức Hội thao truyền thống Sinh viên UEH năm 2020

Kế hoạch số /KH-ĐHKT-CTCT ngày 14 tháng 10 năm 2020 của UEH. Xem tiếp...

Tổ chức lễ bế mạc và trao giải Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2019

[18.04.2019 11:29]
Thông báo số 16/CTCT-TB ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2019

[15.02.2019 16:46]
Kế hoạch số 322/KH-ĐHKT-CTCT ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Thay đổi thời gian thi đấu các môn Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2018

[06.04.2018 16:23]
Thông báo số 24/TB-CTCT ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2018

[08.01.2018 13:58]
Kế hoạch số 21/KH-ĐHKT-CTCT ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Công bố danh sách sinh viên tham gia Ngày hội từ thiện Chạy vì trái tim năm 2017

[06.11.2017 14:27]
Thông báo số 18/TB-CTCT ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Trưởng phòng Công tác chính trị UEH.Xem tiếp...

Chương trình Chạy vì trái tim năm 2017

[05.10.2017 08:03]
Thông báo số 17/TB-CTCT ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Trưởng phòng Công tác chính trị UEH.Xem tiếp...

Ban hành Điều lệ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2018

[01.08.2017 07:52]
Thông báo số 24/TB-CTCT ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Trưởng phòng CTCT UEH.Xem tiếp...

Tổ chức bế mạc và trao giải Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017

[19.04.2017 17:05]
Thông báo số 8/TB-CTCT ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Trưởng phòng CTCT.Xem tiếp...

Lịch thi đấu Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017

[15.03.2017 09:29]
Lịch thi đấu Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017Xem tiếp...

Tổ chức Lễ khai mạc Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017

[07.03.2017 10:33]
Thông báo số 03/TB-CTCT ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Trưởng phòng CTCT.Xem tiếp...

Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017

[16.02.2017 14:15]
Kế hoạch số 238/KH-ĐHKT-CTCT ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Danh sách 300 sinh viên tham gia chương trình đi bộ đồng hành Vì người nghèo năm 2017 của Quận 10

[03.01.2017 16:46]
Phòng Công tác chính trị công bố danh sách 300 sinh viên tham gia chương trình đi bộ đồng hành Vì người nghèo năm 2017 của Quận 10.Xem tiếp...

TB về việc tham gia chương trình đi bộ đồng hành Vì người nghèo năm 2017 của Quận 10

[30.12.2016 15:47]
Thông báo số 61/TB-CTCT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Phòng CTCT.Xem tiếp...

Chương trình Ngày hội từ thiện “Chạy vì trái tim” năm 2016

[01.11.2016 09:52]
Thông báo số 44/TB-CTCT ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Trưởng phòng CTCT.Xem tiếp...

Danh sách sinh viên đăng ký tham gia Ngày hội từ thiện Chạy vì trái tim năm 2016

[25.10.2016 10:51]
Danh sách sinh viên đăng ký tham gia Ngày hội từ thiện Chạy vì trái tim năm 2016Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  [sau]