Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Học thuật

Thông báo Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - năm 2012

[12.03.2012 11:46]
Thông báo Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - năm 2012: Kết quả vòng bán kết nội dung cá nhân (phần 1); các lưu ý với thí sinh.Xem tiếp...

Kết quả vòng sơ loại Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - năm 2012

[17.02.2012 18:16]
Kết quả vòng sơ loại Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - năm 2012Xem tiếp...

Danh sách thi vòng sơ loại Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - năm 2012

[07.02.2012 16:06]
Danh sách thi vòng sơ loại Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - năm 2012Xem tiếp...

Thông báo thời gian xem lịch thi vòng sơ loại Hội thi OLP các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - 2012

[06.02.2012 16:07]
Các thí sinh đã đăng ký dự thi vui lòng xem thông tin về lịch thi cụ thể của mình vào lúc 15g30 ngày 07/02/2012 (do chờ BTC họp thông qua).Xem tiếp...

Đăng ký dự thi Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 12 - năm 2012

[26.12.2011 08:21]
Thời gian đăng ký từ ngày 26/12/2011 đến 16g00 ngày 02/02/2012.Xem tiếp...

Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 13 – năm 2013

[02.12.2011 16:46]
Hội thi dành cho sinh viên khóa 35, 36, 37, 38 hệ đại học chính qui đang học tại trường; Đăng ký trực tuyến trên website www.ctct.ueh.edu.vn từ 22/02/2013 đến 27/02/2013; Mỗi đội gồm 6 thành viên (trong đó có 5 chính thức và 1 dự bị); Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký tham gia một đội; Riêng các đội đạt giải I, II, III trong các kỳ thi trước, khi thành lập đội tham dự chỉ được phép giữ lại 2 thành viên cũ; Mỗi đội tham dự được phép đăng ký trong danh sách tối đa 02 thành viên từng tham dự đội tuyển cấp trường; Bắt đầu vòng sơ loại ngày 03/3/2013 (chi tiết...)Xem tiếp...

Kết quả vòng bán kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 11 năm 2010

[13.01.2011 22:37]
Ngày 12 tháng 1 năm 2011, tại Hội trường A.103 Cơ sở A, đã diễn ra sự thi đua tranh tài của 9 đội, kết quả vòng vòng bán kết này BTC đã chọn ra được 3 đội xuất sắc nhất vào thi đấu vòng chung kết vào lúc 17h30 ngày 14 tháng 1 năm 2011.Xem tiếp...

Kết quả vòng bảng nội dung đồng đội Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 11 năm 2010

[08.01.2011 11:30]
Kết quả vòng bảng và danh sách 9 đội vào vòng bán kết của hội thi.Xem tiếp...

Thứ tự thi đấu vòng bảng nội dung đồng đội, vòng chung kết nội dung cá nhân Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 11 - năm 2010

[30.12.2010 07:18]
Căn cứ kết quả bốc thăm tại cuộc họp ngày 29/12/2010, Ban tổ chức thông báo thứ tự thi đấu các đêm vòng bảng nội dung đồng đội và mã số dự thi của các thí sinh vào vòng chung kết cá nhân như sau:Xem tiếp...

Kết quả vòng sơ loại và danh sách các thí sinh vào vòng bảng nội dung đội tuyển, vòng chung kết nội dung cá nhân Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 11 - năm 2010

[28.12.2010 05:09]
Kết quả vòng sơ loại và danh sách các thí sinh vào vòng bảng nội dung đội tuyển, vòng chung kết nội dung cá nhân Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 11 - năm 2010Xem tiếp...

Thông báo: Thời gian công bố kết quả Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 11 - năm 2010

[23.12.2010 07:31]
Thời gian công bố kết quả Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 11 - năm 2010.
Lịch họp các thí sinh vào vòng bảng nội dung đội tuyển, vòng chung kết nội dung cá nhân và các yêu cầu liên quan.
Xem tiếp...

Danh sách dự thi Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 11

[26.11.2010 10:37]
Kết thúc thời gian đăng ký, Ban tổ chức công bố danh sách thí sinh dự thi.Xem tiếp...

Hội thi Olympic các môn khoa học MNL, TT Hồ Chí Minh - năm 2010: Gia hạn thời gian đăng ký

[18.11.2010 16:25]
Nhằm khuyến khích sinh viên tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Ban tổ chức quyết định gia hạn thời gian đăng ký đến ngày 24/11/2010.Xem tiếp...

Điều lệ Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 11 - năm 2010

[08.11.2010 11:10]
Ban tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ban hành Điều lệ hội thi kèm theo Kế hoạch tổ chức.Xem tiếp...

Đăng ký dự thi Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 11 - năm 2010

[08.11.2010 09:11]
Thời gian đăng ký từ ngày 08/11/2010 đến ngày 19/11/2010 tại www.ctct.ueh.edu.vnXem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  [sau]