Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Học thuật

Thông báo: Thời gian công bố kết quả Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 11 - năm 2010

[23.12.2010 07:31]
Thời gian công bố kết quả Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 11 - năm 2010.
Lịch họp các thí sinh vào vòng bảng nội dung đội tuyển, vòng chung kết nội dung cá nhân và các yêu cầu liên quan.
Xem tiếp...

Danh sách dự thi Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 11

[26.11.2010 10:37]
Kết thúc thời gian đăng ký, Ban tổ chức công bố danh sách thí sinh dự thi.Xem tiếp...

Hội thi Olympic các môn khoa học MNL, TT Hồ Chí Minh - năm 2010: Gia hạn thời gian đăng ký

[18.11.2010 16:25]
Nhằm khuyến khích sinh viên tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Ban tổ chức quyết định gia hạn thời gian đăng ký đến ngày 24/11/2010.Xem tiếp...

Điều lệ Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 11 - năm 2010

[08.11.2010 11:10]
Ban tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ban hành Điều lệ hội thi kèm theo Kế hoạch tổ chức.Xem tiếp...

Đăng ký dự thi Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 11 - năm 2010

[08.11.2010 09:11]
Thời gian đăng ký từ ngày 08/11/2010 đến ngày 19/11/2010 tại www.ctct.ueh.edu.vnXem tiếp...

Kế hoạch tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 11 - năm 2010

[05.11.2010 09:43]
Kế hoạch số 1292/KH-ĐHKT-CTCT ngày 01/11/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.Xem tiếp...

Vòng chung kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 10

[02.12.2009 11:46]
Kết thúc vòng bán kết, Ban tổ chức đã chọn ra ba đội xuất sắc nhất vào thi đấu vòng chung kết ngày 04/12/2009.Xem tiếp...

Thứ tự thi đấu Vòng bán kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 10

[27.11.2009 20:01]
Căn cứ kết quả các trận đấu Vòng bảng các ngày 25,26&27/11/2009, Ban tổ chức thông báo thứ tự thi đấu Vòng bán kết như sau:Xem tiếp...

Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần 10 - Kết quả Vòng bảng ngày 25,26&27/11/2009

[27.11.2009 07:33]
Kết quả các lượt trận đấu vòng bảng ngày 25,26&27/11/2009:Xem tiếp...

Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần 10 - Kết quả Vòng bảng ngày 25/11/2009

[26.11.2009 07:41]
Kết quả các lượt trận đấu vòng bảng ngày 25/11/2009:Xem tiếp...

Thứ tự thi đấu Vòng bảng Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 10

[20.11.2009 10:39]
Căn cứ kết quả bốc thăm tại cuộc họp ngày 19/11/2009, Ban tổ chức thông báo thứ tự thi đấu các đêm vòng bảng như sau:Xem tiếp...

Danh sách các đội vào Vòng bảng Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 10

[17.11.2009 09:45]
Đề nghị tất cả thành viên các đội vào Vòng bảng dự họp phổ biến điều lệ Hội thi và bốc thăm chia bảng vào lúc 11h00 ngày 19/11/2009 tại phòng A203 (59C Nguyễn Đình Chiểu Q3).Xem tiếp...

Điều lệ Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần 10

[12.11.2009 14:14]
Điều lệ ban hành ngày 12/11/2009 của Ban tổ chức Hội thi.Xem tiếp...

Thông báo về Vòng sơ loại Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 10

[03.11.2009 17:04]
Thời gian thi: 17g30 (ca 1) và 19g15 (ca 2) ngày 08/11/2009. Địa điểm thi: Cơ sở B - số 279, Nguyễn Tri Phương, Q10, TP.HCM.Xem tiếp...

Thông báo về việc kết thúc đăng ký Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần 10

[29.10.2009 11:34]
Căn cứ theo Kế hoạch Tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần 10, để đảm bảo công tác tổ chức, Ban tổ chức chỉ tiếp nhận 8.000 (tám nghìn) sinh viên đăng ký tham gia.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  [sau]