Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Học thuật

Lịch thi vòng bán kết Hội thi TT Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 14

[07.03.2014 15:03]
Kết quả vòng bảng và thông tin 9 đội vào vòng bán kết của hội thi.Xem tiếp...

Lịch thi vòng bảng - Hội thi TT OLP các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 14

[20.02.2014 08:15]
Thời gian: 17g30 các ngày 03, 04, 05 tháng 3 năm 2014. Địa điểm: Hội trường A116 - 59C Nguyễn Đình Chiểu P6 Q3.Xem tiếp...

Kết quả vòng sơ loại Hội thi TT Olympic Mác-Lênin, TT Hồ Chí Minh lần thứ 14

[17.02.2014 16:31]
Ban tổ chức họp đại diện các đội vào vòng bảng vào lúc 11g00 thứ ba ngày 18/02/2014 tại hội trường A103.Xem tiếp...

Danh sách dự thi vòng sơ loại Hội thi TT Olympic Mác- Lênin, TT Hồ Chí Minh lần thứ 14

[11.02.2014 16:52]
Ngày thi vòng sơ loại: 16/02/2014. Địa điểm thi: các phòng thực hành máy tính cơ sở A và cơ sở B.Xem tiếp...

Điều lệ, danh mục tài liệu tham khảo Hội thi TT Olympic Mác-Lênin, TT Hồ Chí Minh lần thứ 14

[09.01.2014 08:41]
Điều lệ, danh mục tài liệu tham khảo.Xem tiếp...

Đăng ký dự thi Hội thi TT Olympic các môn KH Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 14 - năm 2014

[06.01.2014 12:14]
Thời gian tiếp nhận đăng ký từ ngày 06/01/2014 đến ngày 10/02/2014. Đăng ký trực tuyến tại http://ctct.dev.ueh.edu.vn/ .Xem tiếp...

Kế hoạch Tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 14 – năm 2014

[24.12.2013 09:42]
Kế hoạch số 1656/KH-ĐHKT-CTCT ngày 23/12/2013 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Kết quả vòng bảng Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 13 năm 2013

[14.03.2013 20:18]
Kết quả vòng bảng và thông tin 9 đội vào vòng bán kết của hội thi.Xem tiếp...

Điểm sơ loại - Hội thi Mác - Lênin năm 2013

[04.03.2013 14:58]
Điểm sơ loại - Hội thi Mác - Lênin năm 2013Xem tiếp...

Kết quả vòng sơ loại Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 13 - năm 2013

[04.03.2013 14:54]
Kết quả vòng sơ loại Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 13 - năm 2013Xem tiếp...

Danh sách thí sinh dự thi vòng sơ loại Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 13

[01.03.2013 13:12]
Ngày thi: 03/03/2013 - Địa điểm thi: Phòng máy tính cơ sở A & B.Xem tiếp...

Thông tin tổng hợp về Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

[26.02.2013 20:15]
Thông tin tổng hợp về Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí MinhXem tiếp...

Kết quả vòng bảng Hội thi OLP các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ nhất - năm 2012

[08.10.2012 13:06]
[Đảng ủy Khối các trường ĐH - CĐ & TCCN]: Kết quả vòng bảng Hội thi OLP các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ nhất - năm 2012.Xem tiếp...

Kết quả sơ khảo Hội thi OLP các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ nhất - năm 2012

[07.10.2012 14:33]
[Đảng ủy Khối các trường ĐH - CĐ & TCCN]: Kết quả sơ khảo Hội thi OLP các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ nhất - năm 2012Xem tiếp...

Thông báo Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - năm 2012

[19.03.2012 11:27]
Thông báo Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - năm 2012: lịch thi vòng bán kết nội dung đồng đội; các lưu ý với thí sinh.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  [sau]