Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Học thuật

Đăng ký dự thi Hội thi TT Olympic các môn KH Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 14 - năm 2014

[06.01.2014 12:14]
Thời gian tiếp nhận đăng ký từ ngày 06/01/2014 đến ngày 10/02/2014. Đăng ký trực tuyến tại http://ctct.dev.ueh.edu.vn/ .Xem tiếp...

Kế hoạch Tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 14 – năm 2014

[24.12.2013 09:42]
Kế hoạch số 1656/KH-ĐHKT-CTCT ngày 23/12/2013 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Kết quả vòng bảng Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 13 năm 2013

[14.03.2013 20:18]
Kết quả vòng bảng và thông tin 9 đội vào vòng bán kết của hội thi.Xem tiếp...

Điểm sơ loại - Hội thi Mác - Lênin năm 2013

[04.03.2013 14:58]
Điểm sơ loại - Hội thi Mác - Lênin năm 2013Xem tiếp...

Kết quả vòng sơ loại Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 13 - năm 2013

[04.03.2013 14:54]
Kết quả vòng sơ loại Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 13 - năm 2013Xem tiếp...

Danh sách thí sinh dự thi vòng sơ loại Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 13

[01.03.2013 13:12]
Ngày thi: 03/03/2013 - Địa điểm thi: Phòng máy tính cơ sở A & B.Xem tiếp...

Thông tin tổng hợp về Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

[26.02.2013 20:15]
Thông tin tổng hợp về Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí MinhXem tiếp...

Kết quả vòng bảng Hội thi OLP các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ nhất - năm 2012

[08.10.2012 13:06]
[Đảng ủy Khối các trường ĐH - CĐ & TCCN]: Kết quả vòng bảng Hội thi OLP các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ nhất - năm 2012.Xem tiếp...

Kết quả sơ khảo Hội thi OLP các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ nhất - năm 2012

[07.10.2012 14:33]
[Đảng ủy Khối các trường ĐH - CĐ & TCCN]: Kết quả sơ khảo Hội thi OLP các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ nhất - năm 2012Xem tiếp...

Thông báo Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - năm 2012

[19.03.2012 11:27]
Thông báo Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - năm 2012: lịch thi vòng bán kết nội dung đồng đội; các lưu ý với thí sinh.Xem tiếp...

Thông báo Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - năm 2012

[12.03.2012 11:46]
Thông báo Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - năm 2012: Kết quả vòng bán kết nội dung cá nhân (phần 1); các lưu ý với thí sinh.Xem tiếp...

Kết quả vòng sơ loại Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - năm 2012

[17.02.2012 18:16]
Kết quả vòng sơ loại Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - năm 2012Xem tiếp...

Danh sách thi vòng sơ loại Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - năm 2012

[07.02.2012 16:06]
Danh sách thi vòng sơ loại Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - năm 2012Xem tiếp...

Thông báo thời gian xem lịch thi vòng sơ loại Hội thi OLP các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - 2012

[06.02.2012 16:07]
Các thí sinh đã đăng ký dự thi vui lòng xem thông tin về lịch thi cụ thể của mình vào lúc 15g30 ngày 07/02/2012 (do chờ BTC họp thông qua).Xem tiếp...

Đăng ký dự thi Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 12 - năm 2012

[26.12.2011 08:21]
Thời gian đăng ký từ ngày 26/12/2011 đến 16g00 ngày 02/02/2012.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  [sau]