Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Học thuật

Thi thử vòng thi trắc nghiệm trực tuyến Hội thi Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17

[13.02.2017 08:09]
Thời gian từ 09:00 đến 21:00 ngày 13/02/2017.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký dự thi Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17

[16.01.2017 08:32]
Thời hạn đăng ký đến 8:00 ngày 15/02/2017.Xem tiếp...

Tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17 - năm 2017

[05.01.2017 14:10]
Kế hoạch số 03/KH-ĐHKT-CTCT ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Kết quả Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16

[07.03.2016 09:59]
Thời gian tổ chức Hội thi từ ngày 12/01/2016 đến ngày 04/3/2016.Xem tiếp...

Lịch thi vòng bảng - Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16

[19.01.2016 14:28]
Thời gian: 17g30 các ngày 23, 24, 25 tháng 02 năm 2016. Địa điểm: Hội trường A.103 - 59C Nguyễn Đình Chiểu P6 Q3 TP.HCM.Xem tiếp...

Kết quả vòng loại Hội thi truyền thống Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2016

[17.01.2016 15:30]
Ban tổ chức họp đại diện các đội vào vòng bảng vào lúc 11g30 thứ Ba ngày 19/01/2016 tại phòng A.103 (Cơ sở A).Xem tiếp...

Kết quả vòng trắc nghiệm trực tuyến Hội thi truyền thống Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16

[12.01.2016 11:09]
Các đội thi vòng loại vào ngày 17/01/2016.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16

[21.12.2015 08:14]
Thời gian đăng ký từ ngày 21/12/2015 đến ngày 10/01/2016.Xem tiếp...

Hồ sơ Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16 - năm 2016

[08.12.2015 17:14]
Hồ sơ Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16 - năm 2016Xem tiếp...

Kế hoạch tổ chức Hội thi TT OLP các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16

[08.12.2015 10:45]
Kế hoạch số 2382/KH-ĐHKT-CTCT ngày 04/12/5015 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Hồ sơ Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 15 - năm 2015

[27.05.2015 08:57]
Hồ sơ Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 15 - năm 2015.Xem tiếp...

Quyết định cộng điểm khuyến khích học tập - Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 15

[08.05.2015 09:45]
Quyết định số 1316/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 07/5/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.Xem tiếp...

Kết quả Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 15

[01.04.2015 12:07]
Tối ngày 27/3/2014, tại Hội trường A.116, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức vòng chung kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 15 - năm 2015.Xem tiếp...

Lịch thi vòng bán kết - Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 15

[20.03.2015 07:42]
Thời gian: Thứ Ba, ngày 24 tháng 3 năm 2015. Địa điểm: Hội trường A116 cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3.Xem tiếp...

Lịch thi vòng bảng - Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 15

[10.03.2015 14:51]
Thời gian: 17g30 các ngày 16, 17, 18 tháng 3 năm 2015. Địa điểm: Hội trường A.116 - 59C Nguyễn Đình Chiểu P6 Q3 TP.HCM.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  [sau]