Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Học thuật

Thông báo về giải thưởng khuyến khích tham gia cổ vũ Hội thi Olympic Mác - Lênin

[12.11.2007 14:31]
THÔNG BÁO
V/v tham gia và giải thưởng cổ vũ hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 8
Xem tiếp...

Thứ tự bốc thăm các đội vào vòng 2 hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 8

[10.11.2007 23:40]
Thứ tự bốc thăm các đội vào vòng 2 hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 8Xem tiếp...

Quy định thi vòng 2,3 hội thi Olymlic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 8

[09.11.2007 21:54]
QUY Đ?NH THI VÒNG 2, 3

HỘI THI OLYMPIC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC ?? LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 8 - NĂM HỌC 2007 - 2008
Xem tiếp...

LỊCH THI VÒNG 2 - HỘI THI OLYMPIC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 8

[09.11.2007 11:40]
LỊCH THI VÒNG 2

OLYMPIC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 8
năm học 2007 - 2008
Xem tiếp...

DANH SÁCH CÁC ĐỘI VÀO VÒNG 2 HỘI THI CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 8

[09.11.2007 08:54]
DANH SÁCH CÁC ĐỘI VÀO VÒNG 2 HỘI THI CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 8Xem tiếp...

Bộ đề thi trắc nghiệm và tự luận các môn Khoa học Mác Lenin - TT HCM

[26.10.2007 10:03]
Bộ đề thi trắc nghiệm và tự luận các môn Khoa học Mác Lenin - TT HCMXem tiếp...

Bộ đề tham khảo của Olympic các môn Khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần 7 - năm học 2006 - 2007

[25.10.2007 08:30]
Bộ CÂU HỎI THAM KHẢO
CUỘC THI OLYMPIC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC ?? LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
LẦN THỨ 6 - NĂM HỌC 2005 - 2006
Xem tiếp...

Thông báo về thời hạn đăng ký và thời gian lấy phiếu báo danh Olympic các môn KH Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm học 2006 - 2007

[25.10.2007 08:17]
Ban Tổ chức thông báo:
Hạn chót đăng ký thi là 11h30 ngày 17.11.2006.
Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10