Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Học thuật

Kết quả Vòng loại Hội thi truyền thống các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 20

Ca thi vào lúc 11g00 đến 12g00 thứ Tư ngày 01/4/2020. Xem tiếp...

Tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 20

[17.03.2020 14:04]
Kế hoạch số 179/KH-ĐHKT-CTCT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Kết quả Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019

[21.03.2019 08:01]
Vòng bảng diễn ra vào các ngày 12, 13, 14/3/2019. Vòng bán kết diễn ra vào ngày 19/3/2019. Chung kết diễn ra vào ngày 22/3/2019. Địa điểm tại Cơ sở A - UEH.Xem tiếp...

Kết quả Vòng thi trực tuyến và Vòng loại Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019

[27.02.2019 16:23]
Kết quả Vòng thi trực tuyến và Vòng loại Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019Xem tiếp...

Tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 19

[23.01.2019 08:05]
Kế hoạch số 77/KH-ĐHKT-CTCT ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Đội Lý luận trẻ giành giải Nhất Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18

[26.03.2018 07:53]
Tối ngày 22/03/2018, tại Hội trường A.116, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức vòng chung kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18 - Năm 2018.Xem tiếp...

Danh sách thi trận chung kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18

[22.03.2018 14:20]
Vòng bán kết đã được tổ chức từ 17g00 đến 21g30 các ngày 20/3/2018 tại hội trường A103 cơ sở A (59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3).Xem tiếp...

Lịch thi vòng bán kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18

[20.03.2018 10:39]
Vòng bảng đã được tổ chức từ 17g00 đến 21g30 các ngày 13,14,15/3/2018 tại hội trường A103 cơ sở A (59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3).Xem tiếp...

Lịch thi vòng bảng Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18

[12.03.2018 08:40]
Thời gian: 18 giờ 00 phút các ngày 13, 14, 15 tháng 3 năm 2018. Địa điểm: Hội trường A.103.Xem tiếp...

Kết quả vòng loại và thông báo họp các đội vào vòng bảng Hội thi OLP MLN, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18 - năm 2018

[05.03.2018 11:11]
Vòng loại diễn ra vào ngày 04/3/2018 tại các phòng máy vi tính Cơ sở A.Xem tiếp...

Danh sách thi Vòng loại Hội thi OLP MLN, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18 - năm 2018

[07.02.2018 13:24]
Căn cứ kết quả vòng thi trực tuyến, Ban Tổ chức thông báo đến thí sinh lịch và danh sách thi vòng loại Hội thi.Xem tiếp...

Điểm thi vòng trực tuyến Hội thi OLP MLN, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18 - năm 2018

[02.02.2018 22:30]
Vòng thi trắc nghiệm trực tuyến diễn ra vào ngày 01/02/2018 tại www.olp.ueh.edu.vnXem tiếp...

Tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18

[04.01.2018 14:32]
Kế hoạch số 05/KH-ĐHKT-CTCT ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Cộng điểm thưởng - Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17 - năm 2017

[19.04.2017 17:00]
Quyết định số 860/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 17 tháng 4 năm 2017 của UEH.Xem tiếp...

Kết quả Vòng bán kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17

[14.03.2017 18:50]
Kết quả Vòng bán kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17Xem tiếp...

Lịch thi đấu vòng bán kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17

[10.03.2017 15:21]
Thời gian: 17:30 ngày 13/3/2017. Địa điểm: Hội trường A116.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  [sau]