Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Học thuật

Tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18

Kế hoạch số 05/KH-ĐHKT-CTCT ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH. Xem tiếp...

Cộng điểm thưởng - Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17 - năm 2017

[19.04.2017 17:00]
Quyết định số 860/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 17 tháng 4 năm 2017 của UEH.Xem tiếp...

Kết quả Vòng bán kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17

[14.03.2017 18:50]
Kết quả Vòng bán kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17Xem tiếp...

Lịch thi đấu vòng bán kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17

[10.03.2017 15:21]
Thời gian: 17:30 ngày 13/3/2017. Địa điểm: Hội trường A116.Xem tiếp...

Thông báo số 01 Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17

[10.03.2017 08:15]
Thông báo số 04/TB-CTCT ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Trưởng phòng CTCT.Xem tiếp...

Lịch thi vòng bảng Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17

[28.02.2017 15:41]
Thời gian: 17 giờ 30 phút các ngày 07, 08, 09 tháng 3 năm 2016. Địa điểm: Hội trường A103.Xem tiếp...

Kết quả vòng loại Hội thi TT Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17

[27.02.2017 08:29]
Ban tổ chức họp đại diện các đội vào vòng bảng vào lúc 11g30 thứ Ba ngày 28/02/2017 tại phòng A103 (Cơ sở A).Xem tiếp...

Kết quả vòng trắc nghiệm trực tuyến Hội thi truyền thống Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17

[17.02.2017 16:30]
Các đội thi vòng loại vào ngày 25/02/2017 tại các phòng máy tính cơ sở A.Xem tiếp...

Vòng thi trắc nghiệm trực tuyến Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17

[15.02.2017 16:05]
Thời gian: 08:00 - 20:30 ngày 16/02/2017.Xem tiếp...

Thi thử vòng thi trắc nghiệm trực tuyến Hội thi Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17

[13.02.2017 08:09]
Thời gian từ 09:00 đến 21:00 ngày 13/02/2017.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký dự thi Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17

[16.01.2017 08:32]
Thời hạn đăng ký đến 8:00 ngày 15/02/2017.Xem tiếp...

Tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17 - năm 2017

[05.01.2017 14:10]
Kế hoạch số 03/KH-ĐHKT-CTCT ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Kết quả Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16

[07.03.2016 09:59]
Thời gian tổ chức Hội thi từ ngày 12/01/2016 đến ngày 04/3/2016.Xem tiếp...

Lịch thi vòng bảng - Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16

[19.01.2016 14:28]
Thời gian: 17g30 các ngày 23, 24, 25 tháng 02 năm 2016. Địa điểm: Hội trường A.103 - 59C Nguyễn Đình Chiểu P6 Q3 TP.HCM.Xem tiếp...

Kết quả vòng loại Hội thi truyền thống Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2016

[17.01.2016 15:30]
Ban tổ chức họp đại diện các đội vào vòng bảng vào lúc 11g30 thứ Ba ngày 19/01/2016 tại phòng A.103 (Cơ sở A).Xem tiếp...

Kết quả vòng trắc nghiệm trực tuyến Hội thi truyền thống Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16

[12.01.2016 11:09]
Các đội thi vòng loại vào ngày 17/01/2016.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  [sau]