Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần Sinh hoạt công dân

Chương trình và Thời khóa biểu Buổi 3&4 Tuần sinh hoạt đầu khóa K42 ĐHCQ - năm 2016

[16.09.2016 09:40]
Chương trình và Thời khóa biểu Buổi 3&4 Tuần sinh hoạt đầu khóa K42 ĐHCQ - năm 2016Xem tiếp...

Thời khóa biểu học trực tuyến Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - K39, 40, 41

[11.09.2016 21:07]
Thời khóa biểu học trực tuyến Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - K39, 40, 41Xem tiếp...

Chương trình và Thời khóa biểu Tuần sinh hoạt đầu khóa K42 ĐHCQ - năm 2016

[05.09.2016 13:58]
Chương trình và Thời khóa biểu Tuần sinh hoạt đầu khóa K42 ĐHCQ - năm 2016Xem tiếp...

Chương trình Sinh hoạt công dân giữa khóa và cuối khóa - năm 2016

[23.08.2016 14:59]
Chương trình Sinh hoạt công dân giữa khóa và cuối khóa - năm 2016.Xem tiếp...

Danh sách sinh viên điểm danh học Tuần sinh hoạt công dân - năm 2016

[22.08.2016 14:51]
Danh sách được cập nhật theo từng buổi học.Xem tiếp...

Danh sách sinh viên K39, 40, 41 ĐHCQ đã đăng ký Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[21.08.2016 13:51]
Danh sách cập nhật đến 13:30 ngày 21/08/2016.Xem tiếp...

Kết quả bài thu hoạch Học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2015 - ngày 14/08/2016

[21.08.2016 11:22]
Học lại đợt Học kỳ cuối năm 2016.Xem tiếp...

Nội quy lớp học Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[15.08.2016 10:47]
Nội quy lớp học Tuần sinh hoạt công dân năm 2016Xem tiếp...

Kế hoạch Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - năm 2016

[15.08.2016 10:44]
Kế hoạch số 1389/KH-ĐHKT-CTCT ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Lịch học và danh sách sinh viên học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2015 - đợt học học kỳ cuối năm 2016

[12.08.2016 17:16]
Ngày học: 14/8/2016. Địa điểm học: Hội trường A116.Xem tiếp...

Tạm ngưng tiếp nhận đăng ký buổi học Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[10.08.2016 10:28]
Thời gian tiếp nhận đăng ký vào lúc 08g00 ngày 11/8/2016.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký buổi học Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[08.08.2016 13:35]
Nội dung học tập theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2016.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2015 (ngày học dự kiến 14/8/2016)

[02.08.2016 16:49]
Đợt học lại Tuần sinh hoạt công dân Học kỳ cuối năm 2016.Xem tiếp...

Điểm bài thu hoạch Sinh hoạt công dân năm 2015 - Đợt học lại học kỳ đầu năm 2016

[16.05.2016 13:58]
Điểm bài thu hoạch Sinh hoạt công dân năm 2015 - Đợt học lại học kỳ đầu năm 2016Xem tiếp...

Cập nhật danh sách đăng ký học lại SHCD năm 2015 và tài liệu học tập đợt học của HK đầu năm 2016

[29.04.2016 16:15]
Cập nhật đến ngày 05/5/2016.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4 ... 14, 15, 16  [sau]