Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần Sinh hoạt công dân

Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[21.12.2016 17:14]
Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2016Xem tiếp...

Thi trắc nghiệm về khởi nghiệp kinh doanh - Chương trình Sinh hoạt công dân cuối khóa K39 ĐHCQ

[09.12.2016 14:35]
Thời gian thi từ 08:00 đến 16:00 ngày 18/12/2016.Xem tiếp...

Mở đăng ký bổ sung Lịch làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[14.11.2016 10:35]
Thời gian mở bổ sung từ 13:30 ngày 14/11/2016 đến 08:00 ngày 16/11/2016.Xem tiếp...

Mở đăng ký bổ sung Lịch làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[09.11.2016 14:45]
Thời gian mở bổ sung từ 17:30 ngày 09/11/2016 đến 15:00 ngày 10/11/2016.Xem tiếp...

Danh sách làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[07.11.2016 08:33]
Danh sách làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2016Xem tiếp...

Điều chỉnh lịch thi Sinh hoạt công dân ngày 10/11/2016 chuyển sang ngày 17/11/2016.

[03.11.2016 12:11]
Điều chỉnh ngày thi 10/11/2016 sang ngày 17/11/2016.Xem tiếp...

Chương trình Mind Education - Huấn luyện Kỹ năng sống Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[26.10.2016 13:06]
Thời gian: 2 buổi sáng ngày 02&03/11/2016. Địa điểm: Hội trường A116.Xem tiếp...

Đăng ký lịch bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[26.10.2016 12:44]
Hạn chót đăng ký đến 16 giờ 00 ngày 04/11/2016.Xem tiếp...

Danh sách điểm danh Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[13.10.2016 15:33]
Danh sách điểm danh "Tuần sinh hoạt công dân" năm 2016Xem tiếp...

Chương trình và Thời khóa biểu Buổi 3&4 Tuần sinh hoạt đầu khóa K42 ĐHCQ - năm 2016

[16.09.2016 09:40]
Chương trình và Thời khóa biểu Buổi 3&4 Tuần sinh hoạt đầu khóa K42 ĐHCQ - năm 2016Xem tiếp...

Thời khóa biểu học trực tuyến Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - K39, 40, 41

[11.09.2016 21:07]
Thời khóa biểu học trực tuyến Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - K39, 40, 41Xem tiếp...

Chương trình và Thời khóa biểu Tuần sinh hoạt đầu khóa K42 ĐHCQ - năm 2016

[05.09.2016 13:58]
Chương trình và Thời khóa biểu Tuần sinh hoạt đầu khóa K42 ĐHCQ - năm 2016Xem tiếp...

Chương trình Sinh hoạt công dân giữa khóa và cuối khóa - năm 2016

[23.08.2016 14:59]
Chương trình Sinh hoạt công dân giữa khóa và cuối khóa - năm 2016.Xem tiếp...

Danh sách sinh viên điểm danh học Tuần sinh hoạt công dân - năm 2016

[22.08.2016 14:51]
Danh sách được cập nhật theo từng buổi học.Xem tiếp...

Danh sách sinh viên K39, 40, 41 ĐHCQ đã đăng ký Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[21.08.2016 13:51]
Danh sách cập nhật đến 13:30 ngày 21/08/2016.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17  [sau]