Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần Sinh hoạt công dân

Nội quy lớp học Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[15.08.2016 10:47]
Nội quy lớp học Tuần sinh hoạt công dân năm 2016Xem tiếp...

Kế hoạch Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - năm 2016

[15.08.2016 10:44]
Kế hoạch số 1389/KH-ĐHKT-CTCT ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Lịch học và danh sách sinh viên học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2015 - đợt học học kỳ cuối năm 2016

[12.08.2016 17:16]
Ngày học: 14/8/2016. Địa điểm học: Hội trường A116.Xem tiếp...

Tạm ngưng tiếp nhận đăng ký buổi học Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[10.08.2016 10:28]
Thời gian tiếp nhận đăng ký vào lúc 08g00 ngày 11/8/2016.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký buổi học Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[08.08.2016 13:35]
Nội dung học tập theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2016.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2015 (ngày học dự kiến 14/8/2016)

[02.08.2016 16:49]
Đợt học lại Tuần sinh hoạt công dân Học kỳ cuối năm 2016.Xem tiếp...

Điểm bài thu hoạch Sinh hoạt công dân năm 2015 - Đợt học lại học kỳ đầu năm 2016

[16.05.2016 13:58]
Điểm bài thu hoạch Sinh hoạt công dân năm 2015 - Đợt học lại học kỳ đầu năm 2016Xem tiếp...

Cập nhật danh sách đăng ký học lại SHCD năm 2015 và tài liệu học tập đợt học của HK đầu năm 2016

[29.04.2016 16:15]
Cập nhật đến ngày 05/5/2016.Xem tiếp...

Lịch học và danh sách sinh viên học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2015 - đợt học học kỳ đầu năm 2016

[15.04.2016 14:17]
Ngày học: 08/5/2016. Địa điểm học: Hội trường B322 - Cớ sở B - số 279 Nguyễn Tri Phương Q10.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2015 (ngày học dự kiến 08/5/2016)

[11.03.2016 10:50]
Đợt học lại Tuần sinh hoạt công dân Học kỳ đầu năm 2016.Xem tiếp...

Điểm bài thu hoạch K38, 39, 40, 41 và bài thi kỹ năng K38 - Tuần sinh hoạt công dân năm 2015

[28.12.2015 14:29]
Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2015.Xem tiếp...

Lịch thi trắc nghiệm kỹ năng K38 ĐHCQ - Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa năm 2015 (điều chỉnh)

[07.12.2015 14:13]
Lịch có điều chỉnh do trùng lịch thi kết thúc học phần của sinh viên.Xem tiếp...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet

[04.11.2015 14:12]
Kế hoạch số 2212/KH-ĐHKT-CTCT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Kế hoạch giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015 - 2016

[04.11.2015 14:10]
Kế hoạch số 2211/KH-ĐHKT-CTCT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Lịch làm bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân năm 2015 - đợt bổ sung

[27.10.2015 17:22]
Lịch làm bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân năm 2015 - đợt bổ sungXem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4 ... 14, 15, 16  [sau]