Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Tuần Sinh hoạt công dân

Danh sách học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 - Đợt Học kỳ đầu 2018

[30.03.2018 09:01]
Danh sách học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 - Đợt Học kỳ đầu 2018Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 - Đợt học lại Học kỳ đầu năm 2018

[01.03.2018 09:56]
Thời gian đăng ký từ ngày 01/3/2018 đến ngày 29/3/2018.Xem tiếp...

Báo cáo Tuần sinh hoạt công dân - năm 2017

[13.02.2018 09:22]
Báo cáo số 339/BC-ĐHKT-CTCT ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2017

[05.12.2017 11:47]
Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2017Xem tiếp...

Lịch đào tạo Khởi nghiệp kinh doanh dành cho sinh viên khóa 40 ĐHCQ

[01.10.2017 09:59]
Lịch đào tạo Khởi nghiệp kinh doanh dành cho sinh viên khóa 40 ĐHCQXem tiếp...

Lịch làm bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân năm 2017 - K40 ĐHCQ

[29.09.2017 10:59]
Ngày thi: 08/10/2017. Địa điểm thi: Hội trường A116.Xem tiếp...

Lịch làm bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân năm 2017 - K43 ĐHCQ

[26.09.2017 09:52]
Ngày thi: 01/10/2017. Địa điểm thi: Hội trường A116.Xem tiếp...

Thời khóa biểu và chương trình chi tiết Tuần sinh hoạt công dân năm 2017

[08.09.2017 19:35]
Thời khóa biểu và chương trình chi tiết Tuần sinh hoạt công dân năm 2017Xem tiếp...

Lịch làm bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân năm 2017 - K42 ĐHCQ

[07.09.2017 10:53]
Ngày thi: 17/9/2017. Địa điểm thi: Hội trường A116.Xem tiếp...

Lịch làm bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân năm 2017 - K41 ĐHCQ

[31.08.2017 14:03]
Ngày thi: 10/9/2017. Địa điểm thi: Hội trường A116.Xem tiếp...

Kết quả học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - đợt học ngày 20-8-2017

[22.08.2017 16:51]
Kết quả học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - đợt học ngày 20-8-2017Xem tiếp...

Thay đổi lịch học Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 (Khối 303)

[18.08.2017 13:41]
Thay đổi lịch học Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 (Khối 303)Xem tiếp...

Danh sách và lịch học lại Tuần sinh hoạt công dân - đợt học Học kỳ cuối năm 2017

[14.08.2017 10:47]
Thời gian học: Buổi sáng Chủ Nhật ngày 20/8/2017. Địa điểm học: Cơ sở B (279 Nguyễn Tri Phương Q10).Xem tiếp...

Tổ chức chương trình đào tạo Khởi nghiệp kinh doanh năm 2017

[10.08.2017 15:11]
Thông báo số 14/TB-ĐHKT-PTKN ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Trung tâm PTKT.Xem tiếp...

Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm 2017

[09.08.2017 07:38]
Kế hoạch số 1387/KH-ĐHKT-CTCT ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4 ... 16, 17, 18  [sau]