Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Tuần Sinh hoạt công dân

Thông báo các lớp khóa 30 nhận chứng nhận sinh hoạt công dân(tiếp theo)

[08.01.2008 14:33]
Cán bộ lớp các lớp khóa 30 sau đây lên phòng Công tác Chính trị để nhận Giấy chứng nhận Sinh hoạt Công dân đầu năm:
 • KT04 --> KT24
 • DL01, DL02
 • CL01, CL02
 • LA00, BH00
 • DT01, DT02
Xem tiếp...

Thông báo các lớp khóa 30 nhận giấy chứng nhận Sinh hoạt Công dân

[03.01.2008 10:19]
Cán bộ lớp các lớp khóa 30 sau đây lên phòng Công tác Chính trị để nhận Giấy chứng nhận Sinh hoạt Công dân đầu năm:
 • NH1 -> NH15
 • NT01 -> NT04
 • QT01, QT02
 • MA01 -> MA04
 • NL01, NL02
 • NO00
 • NN01 -> NN06
Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2007-2008

[18.12.2007 09:25]
Phòng công tác chính trị thông báo cho các lớp khóa 32 về việc nhận Chứng nhận Sinh hoạt công dân năm học 2007-2008Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2007-2008

[17.12.2007 15:54]
Phòng Công tác chính trị trường Đại học Kinh tế thông báo về thời gian nhận giấy chứng nhận Sinh hoạt công dân năm học 2007-2008 như sau:Xem tiếp...

Lịch đăng ký và học lại dự kiến SINH HOẠT CÔNG DÂN

[03.12.2007 09:51]
Thời gian đăng ký học lại dự kiến từ ngày 01/04/2008 đến 25/04/2008.Xem tiếp...

Thông báo về thời gian công bố điểm SINH HOẠT CÔNG DÂN

[26.11.2007 10:36]
Điểm thi môn SINH HOẠT CÔNG DÂN sẽ được công bố vào ngày 03/12/2007.Xem tiếp...

Lịch học lại Sinh hoạt công dân sinh viên

[26.10.2007 08:48]
LỊCH HỌC LẠI SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊNXem tiếp...

Mẫu biên bản họp lớp

[25.10.2007 17:52]
Mẫu biên bản họp lớpXem tiếp...

Công văn về việc đánh giá kết quả rèn luyện và sinh hoạt công dân học kỳ I năm học 2007-2008

[25.10.2007 11:09]
Kính gửi: Ban cán sự lớp
Để thực hiện tốt việc đánh giá rèn luyện và sinh hoạt công dân sinh viên theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu, phòng Công tác chính trị thông báo với ban cán sự lớp các nội dung cụ thể sau:
Xem tiếp...

Công văn về việc đánh giá kết quả rèn luyện và sinh hoạt công dân học kỳ I năm học 2007-2008

[25.10.2007 11:00]
Kính gửi: Ban chủ nhiệm khoa đào tạo
Căn cứ vào nội dung phiên họp Hội đồng trường vào ngày 20/07/2007 và quyết định số 21/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 24/07/2007 của Hiệu trưởng về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2006 ?? 2007, phòng Công tác chính trị thông báo với các khoa các nội dung liên quan đến đánh giá rèn luyện và sinh hoạt công dân sinh viên, cụ thể sau:
Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3 ... 16, 17, 18