Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần Sinh hoạt công dân

Lịch học lại Sinh hoạt công dân sinh viên

[26.10.2007 08:48]
LỊCH HỌC LẠI SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊNXem tiếp...

Mẫu biên bản họp lớp

[25.10.2007 17:52]
Mẫu biên bản họp lớpXem tiếp...

Công văn về việc đánh giá kết quả rèn luyện và sinh hoạt công dân học kỳ I năm học 2007-2008

[25.10.2007 11:09]
Kính gửi: Ban cán sự lớp
Để thực hiện tốt việc đánh giá rèn luyện và sinh hoạt công dân sinh viên theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu, phòng Công tác chính trị thông báo với ban cán sự lớp các nội dung cụ thể sau:
Xem tiếp...

Công văn về việc đánh giá kết quả rèn luyện và sinh hoạt công dân học kỳ I năm học 2007-2008

[25.10.2007 11:00]
Kính gửi: Ban chủ nhiệm khoa đào tạo
Căn cứ vào nội dung phiên họp Hội đồng trường vào ngày 20/07/2007 và quyết định số 21/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 24/07/2007 của Hiệu trưởng về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2006 ?? 2007, phòng Công tác chính trị thông báo với các khoa các nội dung liên quan đến đánh giá rèn luyện và sinh hoạt công dân sinh viên, cụ thể sau:
Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3 ... 15, 16, 17