Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Tuần Sinh hoạt công dân

Kế hoạch SHCD năm học 2008-2009

[02.09.2008 06:36]
KẾ HOẠCH
Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2008 – 2009

Xem tiếp...

Kết quả học lại sinh hoạt công dân năm học 2003-2004 tháng 5/2008

[14.05.2008 16:39]

KẾT QUẢ HỌC LẠI SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2005-2006


THÁNG 5/2008


Xem tiếp...

Kết quả học lại sinh hoạt công dân năm học 2004-2005 tháng 5/2008

[14.05.2008 16:36]

KẾT QUẢ HỌC LẠI SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2004-2005


THÁNG 5/2008

Xem tiếp...

Kết quả học lại sinh hoạt công dân năm học 2005-2006 tháng 5/2008

[14.05.2008 16:33]

KẾT QUẢ HỌC LẠI SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2005-2006


THÁNG 5/2008

Xem tiếp...

Kết quả học lại sinh hoạt công dân năm học 2006-2007 tháng 5/2008

[14.05.2008 16:30]

KẾT QUẢ HỌC LẠI SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2006-2007


THÁNG 5/2008

Xem tiếp...

Kết quả học lại sinh hoạt công dân năm học 2007-2008 tháng 5/2008

[14.05.2008 15:56]

Link download: (Tải tại đây)


Thông báo về việc đăng ký học lại sinh hoạt công dân

[02.04.2008 11:36]
Thông báo
V/v đăng ký học lại sinh hoạt công dân các khóa 30, 31, 32, 33
Xem tiếp...

Quyết định xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm tra

[20.02.2008 16:39]
Theo quyết định số 147/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV của phòng Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên quyết định:Xem tiếp...

Thông báo các lớp khóa 30, 31, 32, 33 nhận chứng nhận sinh hoạt công dân đầu năm

[11.01.2008 10:55]
Cán bộ lớp các lớp khóa 30, 31, 32, 33 lên phòng Công tác Chính trị để nhận giấy chứng nhận Sinh hoạt công dân đầu năm.
Xem tiếp...

Lịch đăng ký và học lại dự kiến Sinh hoạt công dân

[11.01.2008 09:51]
 • Lịch đăng ký học lại dự kiến từ 01/04/2008 đến 25/04/2008.
 • Sinh viên khóa 30 đăng ký cấp lại giấy chứng nhận sinh hoạt công dân từ ngày 01/04/2008 đến 25/04/2008
 • Ngày 28/04/2008: thông báo lịch học lại
 • Thời gian dự kiến học lại: tối các ngày 05/05 đến 13/05 tại hội trường A116.
Xem tiếp...

Thông báo v/v nhận giấy chứng nhận sinh hoạt công dân đầu năm

[09.01.2008 15:19]
Phòng Công tác chính trị thông báo các cán bộ lớp khóa 30 và 32 lên nhận giấy chứng nhận Sinh hoạt công dân đầu năm.Xem tiếp...

Thông báo các lớp khóa 30 nhận chứng nhận sinh hoạt công dân(tiếp theo)

[08.01.2008 14:33]
Cán bộ lớp các lớp khóa 30 sau đây lên phòng Công tác Chính trị để nhận Giấy chứng nhận Sinh hoạt Công dân đầu năm:
 • KT04 --> KT24
 • DL01, DL02
 • CL01, CL02
 • LA00, BH00
 • DT01, DT02
Xem tiếp...

Thông báo các lớp khóa 30 nhận giấy chứng nhận Sinh hoạt Công dân

[03.01.2008 10:19]
Cán bộ lớp các lớp khóa 30 sau đây lên phòng Công tác Chính trị để nhận Giấy chứng nhận Sinh hoạt Công dân đầu năm:
 • NH1 -> NH15
 • NT01 -> NT04
 • QT01, QT02
 • MA01 -> MA04
 • NL01, NL02
 • NO00
 • NN01 -> NN06
Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2007-2008

[18.12.2007 09:25]
Phòng công tác chính trị thông báo cho các lớp khóa 32 về việc nhận Chứng nhận Sinh hoạt công dân năm học 2007-2008Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2007-2008

[17.12.2007 15:54]
Phòng Công tác chính trị trường Đại học Kinh tế thông báo về thời gian nhận giấy chứng nhận Sinh hoạt công dân năm học 2007-2008 như sau:Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  [sau]