Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần Sinh hoạt công dân

Mở đăng ký bổ sung Lịch làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[09.11.2016 14:45]
Thời gian mở bổ sung từ 17:30 ngày 09/11/2016 đến 15:00 ngày 10/11/2016.Xem tiếp...

Danh sách làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[07.11.2016 08:33]
Danh sách làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2016Xem tiếp...

Điều chỉnh lịch thi Sinh hoạt công dân ngày 10/11/2016 chuyển sang ngày 17/11/2016.

[03.11.2016 12:11]
Điều chỉnh ngày thi 10/11/2016 sang ngày 17/11/2016.Xem tiếp...

Chương trình Mind Education - Huấn luyện Kỹ năng sống Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[26.10.2016 13:06]
Thời gian: 2 buổi sáng ngày 02&03/11/2016. Địa điểm: Hội trường A116.Xem tiếp...

Đăng ký lịch bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[26.10.2016 12:44]
Hạn chót đăng ký đến 16 giờ 00 ngày 04/11/2016.Xem tiếp...

Danh sách điểm danh Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[13.10.2016 15:33]
Danh sách điểm danh "Tuần sinh hoạt công dân" năm 2016Xem tiếp...

Chương trình và Thời khóa biểu Buổi 3&4 Tuần sinh hoạt đầu khóa K42 ĐHCQ - năm 2016

[16.09.2016 09:40]
Chương trình và Thời khóa biểu Buổi 3&4 Tuần sinh hoạt đầu khóa K42 ĐHCQ - năm 2016Xem tiếp...

Thời khóa biểu học trực tuyến Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - K39, 40, 41

[11.09.2016 21:07]
Thời khóa biểu học trực tuyến Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - K39, 40, 41Xem tiếp...

Chương trình và Thời khóa biểu Tuần sinh hoạt đầu khóa K42 ĐHCQ - năm 2016

[05.09.2016 13:58]
Chương trình và Thời khóa biểu Tuần sinh hoạt đầu khóa K42 ĐHCQ - năm 2016Xem tiếp...

Chương trình Sinh hoạt công dân giữa khóa và cuối khóa - năm 2016

[23.08.2016 14:59]
Chương trình Sinh hoạt công dân giữa khóa và cuối khóa - năm 2016.Xem tiếp...

Danh sách sinh viên điểm danh học Tuần sinh hoạt công dân - năm 2016

[22.08.2016 14:51]
Danh sách được cập nhật theo từng buổi học.Xem tiếp...

Danh sách sinh viên K39, 40, 41 ĐHCQ đã đăng ký Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[21.08.2016 13:51]
Danh sách cập nhật đến 13:30 ngày 21/08/2016.Xem tiếp...

Kết quả bài thu hoạch Học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2015 - ngày 14/08/2016

[21.08.2016 11:22]
Học lại đợt Học kỳ cuối năm 2016.Xem tiếp...

Nội quy lớp học Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[15.08.2016 10:47]
Nội quy lớp học Tuần sinh hoạt công dân năm 2016Xem tiếp...

Kế hoạch Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - năm 2016

[15.08.2016 10:44]
Kế hoạch số 1389/KH-ĐHKT-CTCT ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, ... 14, 15, 16  [sau]