Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần Sinh hoạt công dân

Tiếp nhận đăng ký buổi học Tuần sinh hoạt công dân năm 2017

[07.08.2017 15:32]
Thời gian đăng ký đến ngày 20/8/2017.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - Đợt học lại Học kỳ cuối năm 2017

[02.08.2017 10:16]
Thời gian đăng ký đến hết ngày 10/8/2017.Xem tiếp...

Điểm bài thu hoạch học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - đợt học HK đầu 2017

[20.04.2017 08:39]
Ngày học: 16/42017.Xem tiếp...

Danh sách và thời gian học lại Tuần sinh hoạt công dân - đợt học kỳ đầu năm 2017

[10.04.2017 16:22]
Thời gian: 13:30 ngày 16/4/2017. Địa điểm: Hội trường A116.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 (ngày học dự kiến 16/4/2017)

[09.03.2017 08:13]
Đợt học lại Tuần sinh hoạt công dân - Học kỳ đầu năm 2017.Xem tiếp...

Báo cáo kết quả tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - năm 2016

[23.02.2017 09:10]
Báo cáo số 286/BC-ĐHKT-CTCT ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[21.12.2016 17:14]
Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2016Xem tiếp...

Thi trắc nghiệm về khởi nghiệp kinh doanh - Chương trình Sinh hoạt công dân cuối khóa K39 ĐHCQ

[09.12.2016 14:35]
Thời gian thi từ 08:00 đến 16:00 ngày 18/12/2016.Xem tiếp...

Mở đăng ký bổ sung Lịch làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[14.11.2016 10:35]
Thời gian mở bổ sung từ 13:30 ngày 14/11/2016 đến 08:00 ngày 16/11/2016.Xem tiếp...

Mở đăng ký bổ sung Lịch làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[09.11.2016 14:45]
Thời gian mở bổ sung từ 17:30 ngày 09/11/2016 đến 15:00 ngày 10/11/2016.Xem tiếp...

Danh sách làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[07.11.2016 08:33]
Danh sách làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2016Xem tiếp...

Điều chỉnh lịch thi Sinh hoạt công dân ngày 10/11/2016 chuyển sang ngày 17/11/2016.

[03.11.2016 12:11]
Điều chỉnh ngày thi 10/11/2016 sang ngày 17/11/2016.Xem tiếp...

Chương trình Mind Education - Huấn luyện Kỹ năng sống Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[26.10.2016 13:06]
Thời gian: 2 buổi sáng ngày 02&03/11/2016. Địa điểm: Hội trường A116.Xem tiếp...

Đăng ký lịch bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[26.10.2016 12:44]
Hạn chót đăng ký đến 16 giờ 00 ngày 04/11/2016.Xem tiếp...

Danh sách điểm danh Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[13.10.2016 15:33]
Danh sách điểm danh "Tuần sinh hoạt công dân" năm 2016Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, ... 14, 15, 16  [sau]