Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Tuần Sinh hoạt công dân

Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2020 Khóa 44, 45, 46 ĐHCQ - Tiếp nhận đăng ký học lại

Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2020 Khóa 44, 45, 46 ĐHCQ - Tiếp nhận đăng ký học lại Xem tiếp...

Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2020 Khóa 43 ĐHCQ - Tiếp nhận đăng ký học lại

[30.11.2020 17:40]
Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2020 Khóa 43 ĐHCQ - Tiếp nhận đăng ký học lạiXem tiếp...

Lịch học Sinh hoạt công dân đầu khóa học K46 ĐHCQ - năm 2020

[23.10.2020 15:25]
Thời gian học từ ngày 26/10/2020 đến ngày 08/11/2020.Xem tiếp...

Chương trình và lịch học Sinh hoạt công dân đầu khóa học - K46 ĐHCQ

[30.09.2020 10:19]
Chương trình Sinh hoạt công dân đầu khóa học K46 gồm 4 buổi học, thời gian từ ngày 26/10/2020 đến ngày 08/11/2020.Xem tiếp...

Kết quả Học lại Sinh hoạt công dân - đợt học học kỳ cuối 2020

[09.09.2020 10:16]
Thời gian học từ 08g00 - 15g20 ngày 23/8/2020.Xem tiếp...

Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm 2020

[09.09.2020 09:47]
Kế hoạch số 1945/KH-ĐHKT-CTCT ngày 08 tháng 9 năm 2020 của UEH.Xem tiếp...

Danh sách, lịch học lại Sinh hoạt công dân - Đợt Học kỳ cuối 2020

[21.08.2020 10:21]
Thời gian học: ngày 23 tháng 8 năm 2020. Hình thức học: học trực tuyến bằng nền tảng Google Classroom.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký học và làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2020

[09.08.2020 22:32]
Thời hạn đăng ký đến hết ngày 31/8/2020.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2019 - Đợt học lại Học kỳ cuối năm 2020

[05.08.2020 09:28]
Thời hạn đăng ký đến hết ngày 20/8/2020.Xem tiếp...

Báo cáo Tuần sinh hoạt công dân - năm 2019

[13.02.2020 09:58]
Báo cáo số 348/BC-ĐHKT-CTCT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Danh sách, lịch và kết quả học lại Sinh hoạt công dân - Đợt Học kỳ đầu 2020

[10.01.2020 13:00]
Thời gian học: 08 giờ 00 ngày 12 tháng 01 năm 2020. Địa điểm học: Hội trường A116.Xem tiếp...

Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2019 - Tiếp nhận đăng ký học lại

[08.11.2019 08:51]
Kết quả đã được cập nhật đầy đủ cho các khóa 42, 43, 44, 45 ĐHCQ.Xem tiếp...

Điều chỉnh lịch học Tuần sinh hoạt công dân 2019

[09.10.2019 09:35]
Buổi 2 - Chương trình Sinh hoạt công dân cuối khóa K42 ĐHCQXem tiếp...

Lịch học trực tuyến LMS Tuần sinh hoạt công dân năm 2019

[25.08.2019 11:08]
Thời gian: K45 từ ngày 26/8/2019 đến ngày 09/9/2019; K43 & K44 từ ngày 03/9/2019 đến ngày 17/9/2019; K42 từ ngày 07/10/2019 đến ngày 21/10/2019.Xem tiếp...

Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm 2019

[16.08.2019 15:18]
Kế hoạch số 1869/KH-ĐHKT-CTCT ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Danh sách và lịch học lại Sinh hoạt công dân - Đợt Học kỳ cuối 2019

[16.08.2019 14:55]
Thời gian học: 08 giờ 00 ngày 18 tháng 8 năm 2019. Địa điểm học: Hội trường A116. (Đã cập nhật kết quả)Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  [sau]