Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Tuần Sinh hoạt công dân

Kết quả Học lại Sinh hoạt công dân - Đợt Học kỳ đầu 2020

Thời gian học: 08 giờ 00 ngày 12 tháng 01 năm 2020. Địa điểm học: Hội trường A116. Xem tiếp...

Danh sách và lịch học lại Sinh hoạt công dân - Đợt Học kỳ đầu 2020

[10.01.2020 13:00]
Thời gian học: 08 giờ 00 ngày 12 tháng 01 năm 2020. Địa điểm học: Hội trường A116.Xem tiếp...

Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2019 - Tiếp nhận đăng ký học lại

[08.11.2019 08:51]
Kết quả đã được cập nhật đầy đủ cho các khóa 42, 43, 44, 45 ĐHCQ.Xem tiếp...

Điều chỉnh lịch học Tuần sinh hoạt công dân 2019

[09.10.2019 09:35]
Buổi 2 - Chương trình Sinh hoạt công dân cuối khóa K42 ĐHCQXem tiếp...

Lịch học trực tuyến LMS Tuần sinh hoạt công dân năm 2019

[25.08.2019 11:08]
Thời gian: K45 từ ngày 26/8/2019 đến ngày 09/9/2019; K43 & K44 từ ngày 03/9/2019 đến ngày 17/9/2019; K42 từ ngày 07/10/2019 đến ngày 21/10/2019.Xem tiếp...

Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm 2019

[16.08.2019 15:18]
Kế hoạch số 1869/KH-ĐHKT-CTCT ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Danh sách và lịch học lại Sinh hoạt công dân - Đợt Học kỳ cuối 2019

[16.08.2019 14:55]
Thời gian học: 08 giờ 00 ngày 18 tháng 8 năm 2019. Địa điểm học: Hội trường A116. (Đã cập nhật kết quả)Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký học và làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2019

[09.08.2019 17:06]
Thời gian đăng ký: K43, 44 từ ngày 12/8/2019 đến ngày 23/8/2019; K42 từ ngày 16/9/2019 đến ngày 04/10/2019Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Đợt học lại Học kỳ cuối năm 2019

[09.08.2019 16:56]
Thời hạn đăng ký đến hết ngày 15/8/2019.Xem tiếp...

Lịch chính thức Học lại Sinh hoạt công dân - Đợt Học kỳ đầu 2019

[28.03.2019 16:26]
Danh sách đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân - Đợt Học kỳ đầu 2019Xem tiếp...

Báo cáo Tuần sinh hoạt công dân - năm 2018

[04.03.2019 14:54]
Báo cáo số 478/BC-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Đợt học lại Học kỳ đầu năm 2019

[15.01.2019 14:59]
Thời gian đăng ký từ ngày 15/01/2019 đến ngày 24/3/2019.Xem tiếp...

Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2018

[12.11.2018 16:04]
Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2018Xem tiếp...

Lịch học LMS và làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Khóa 44 ĐHCQ

[09.09.2018 10:53]
Ngày thi: từ ngày 17/9/2018 đến ngày 20/9/2018. Địa điểm thi: Hội trường A116, cơ sở A.Xem tiếp...

Lịch học LMS và làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Khóa 41 ĐHCQ

[05.09.2018 16:08]
Ngày thi: 30 tháng 9 năm 2018. Địa điểm thi: Hội trường A116, cơ sở A.Xem tiếp...

Lịch học LMS và làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Khóa 43 ĐHCQ

[04.09.2018 14:09]
Ngày thi: 23 tháng 9 năm 2018. Địa điểm thi: Hội trường A116, cơ sở A.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  [sau]