Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần Sinh hoạt công dân

Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2018

Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 Xem tiếp...

Lịch học LMS và làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Khóa 44 ĐHCQ

[09.09.2018 10:53]
Ngày thi: từ ngày 17/9/2018 đến ngày 20/9/2018. Địa điểm thi: Hội trường A116, cơ sở A.Xem tiếp...

Lịch học LMS và làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Khóa 41 ĐHCQ

[05.09.2018 16:08]
Ngày thi: 30 tháng 9 năm 2018. Địa điểm thi: Hội trường A116, cơ sở A.Xem tiếp...

Lịch học LMS và làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Khóa 43 ĐHCQ

[04.09.2018 14:09]
Ngày thi: 23 tháng 9 năm 2018. Địa điểm thi: Hội trường A116, cơ sở A.Xem tiếp...

Lịch học LMS và làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Khóa 42 ĐHCQ

[04.09.2018 07:37]
Ngày thi: 09&16 tháng 9 năm 2018. Địa điểm thi: Hội trường A116, cơ sở A.Xem tiếp...

Kết quả học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 - đợt học ngày 19-8-2018

[19.08.2018 15:49]
Thời gian: 07:30 - 11:30 ngày 19/8/2018. Địa điểm: Hội trường A116.Xem tiếp...

Danh sách học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 - Đợt Học kỳ cuối 2018

[17.08.2018 10:09]
Học lại Sinh hoạt công dân 2017 - 07:30 ngày 19/8/2018 tại A116.Xem tiếp...

Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm 2018

[14.08.2018 14:30]
Kế hoạch số 1615/KH-ĐHKT-CTCT ngày 14/8/2018 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 - Đợt học lại Học kỳ cuối năm 2018

[01.08.2018 15:52]
Thời gian đăng ký từ ngày 01/8/2018 đến ngày 16/8/2018.Xem tiếp...

Kết quả học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 - đợt học ngày 01-4-2018

[16.04.2018 15:31]
Thời gian: 07:30 - 11:30 ngày 01/4/2018. Địa điểm: Hội trường A116.Xem tiếp...

Danh sách học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 - Đợt Học kỳ đầu 2018

[30.03.2018 09:01]
Danh sách học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 - Đợt Học kỳ đầu 2018Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 - Đợt học lại Học kỳ đầu năm 2018

[01.03.2018 09:56]
Thời gian đăng ký từ ngày 01/3/2018 đến ngày 29/3/2018.Xem tiếp...

Báo cáo Tuần sinh hoạt công dân - năm 2017

[13.02.2018 09:22]
Báo cáo số 339/BC-ĐHKT-CTCT ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2017

[05.12.2017 11:47]
Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2017Xem tiếp...

Lịch đào tạo Khởi nghiệp kinh doanh dành cho sinh viên khóa 40 ĐHCQ

[01.10.2017 09:59]
Lịch đào tạo Khởi nghiệp kinh doanh dành cho sinh viên khóa 40 ĐHCQXem tiếp...

Lịch làm bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân năm 2017 - K40 ĐHCQ

[29.09.2017 10:59]
Ngày thi: 08/10/2017. Địa điểm thi: Hội trường A116.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  [sau]