Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần Sinh hoạt công dân

Thời khóa biểu và chương trình chi tiết Tuần sinh hoạt công dân năm 2017

Thời khóa biểu và chương trình chi tiết Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 Xem tiếp...

Lịch làm bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân năm 2017 - K42 ĐHCQ

[07.09.2017 10:53]
Ngày thi: 17/9/2017. Địa điểm thi: Hội trường A116.Xem tiếp...

Lịch làm bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân năm 2017 - K41 ĐHCQ

[31.08.2017 14:03]
Ngày thi: 10/9/2017. Địa điểm thi: Hội trường A116.Xem tiếp...

Kết quả học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - đợt học ngày 20-8-2017

[22.08.2017 16:51]
Kết quả học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - đợt học ngày 20-8-2017Xem tiếp...

Thay đổi lịch học Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 (Khối 303)

[18.08.2017 13:41]
Thay đổi lịch học Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 (Khối 303)Xem tiếp...

Danh sách và lịch học lại Tuần sinh hoạt công dân - đợt học Học kỳ cuối năm 2017

[14.08.2017 10:47]
Thời gian học: Buổi sáng Chủ Nhật ngày 20/8/2017. Địa điểm học: Cơ sở B (279 Nguyễn Tri Phương Q10).Xem tiếp...

Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm 2017

[09.08.2017 07:38]
Kế hoạch số 1387/KH-ĐHKT-CTCT ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký buổi học Tuần sinh hoạt công dân năm 2017

[07.08.2017 15:32]
Thời gian đăng ký đến ngày 20/8/2017.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - Đợt học lại Học kỳ cuối năm 2017

[02.08.2017 10:16]
Thời gian đăng ký đến hết ngày 10/8/2017.Xem tiếp...

Điểm bài thu hoạch học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - đợt học HK đầu 2017

[20.04.2017 08:39]
Ngày học: 16/42017.Xem tiếp...

Danh sách và thời gian học lại Tuần sinh hoạt công dân - đợt học kỳ đầu năm 2017

[10.04.2017 16:22]
Thời gian: 13:30 ngày 16/4/2017. Địa điểm: Hội trường A116.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 (ngày học dự kiến 16/4/2017)

[09.03.2017 08:13]
Đợt học lại Tuần sinh hoạt công dân - Học kỳ đầu năm 2017.Xem tiếp...

Báo cáo kết quả tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - năm 2016

[23.02.2017 09:10]
Báo cáo số 286/BC-ĐHKT-CTCT ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[21.12.2016 17:14]
Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2016Xem tiếp...

Thi trắc nghiệm về khởi nghiệp kinh doanh - Chương trình Sinh hoạt công dân cuối khóa K39 ĐHCQ

[09.12.2016 14:35]
Thời gian thi từ 08:00 đến 16:00 ngày 18/12/2016.Xem tiếp...

Mở đăng ký bổ sung Lịch làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

[14.11.2016 10:35]
Thời gian mở bổ sung từ 13:30 ngày 14/11/2016 đến 08:00 ngày 16/11/2016.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  [sau]