Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Kết quả đợt khiếu nại điểm rèn luyện K40, 41, 42 ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2017

[17.08.2017 16:58]
Kết quả đợt khiếu nại điểm rèn luyện từ ngày 31/7/2017 đến ngày 17/8/2017.Xem tiếp...

Kết quả rèn luyện sinh viên K40, 41, 42 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2017

[27.06.2017 09:50]
Kết quả đã được cập nhật tính đến ngày 13/6/2017.Xem tiếp...

Khen thưởng sinh viên đạt kết quả rèn luyện loại Xuất sắc toàn khóa học Khóa 39 - Đại học chính quy

[26.06.2017 15:34]
Quyết định số 1584/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K39 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2017

[06.06.2017 09:41]
Quyết định số 1215/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của UEH.Xem tiếp...

Kết quả đợt khiếu nại điểm rèn luyện K39 ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2017

[12.05.2017 16:52]
Kết quả đợt khiếu nại điểm rèn luyện K39 ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2017Xem tiếp...

Gia hạn tiếp nhận khiếu nại kết quả rèn luyện sinh viên K39 ĐHCQ HK đầu năm 2017

[10.05.2017 16:16]
Thời gian gia hạn đến 08:00 ngày 12/5/2017.Xem tiếp...

Kết quả rèn luyện sinh viên K39 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2017

[21.04.2017 16:59]
Kết quả đã được cập nhật tính đến ngày 20/4/2017.Xem tiếp...

Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ UEH (năm 2017)

[17.04.2017 13:45]
Quyết định số 822/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2017

[30.03.2017 13:56]
Công văn số 524/ĐHKT-CTCT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của UEH.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K39, K40, K41, K42 - ĐHCQ học kỳ cuối năm 2016

[06.03.2017 12:12]
Các Quyết định số 287, 290, 291, 292/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 27/02/2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Kết quả rèn luyện sinh viên K39, 40, 41, 42 ĐHCQ - Học kỳ cuối năm 2016

[20.01.2017 16:22]
Kết quả đã được cập nhật tính đến ngày 20/01/2017.Xem tiếp...

Cập nhật kết quả rèn luyện sinh viên K39, 40, 41, 42 ĐHCQ - Học kỳ cuối năm 2016

[29.12.2016 15:00]
Kết quả được cập nhật đến ngày 29/12/2016.Xem tiếp...

Thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ - HK cuối năm 2016

[02.12.2016 16:03]
Công văn số 2004/ĐHKT-CTCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng UEHXem tiếp...

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ cấp khoa/viện thuộc UEH

[02.12.2016 15:47]
Quyết định số 4231/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ UEH

[23.11.2016 12:37]
Quyết định số 4004/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4 ... 13, 14, 15  [sau]