Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

V/v nhận kết quả đánh giá RLSV HK1 năm học 2007-2008 của K32

[12.03.2008 14:48]
Đề nghị Ban cán sự các lớp chuyên ngành khóa 32 liên hệ phòng Công tác chính trị (A215 - 59C NĐC) để nhận kết quả ĐGRLSV cho lớp.
Thời gian khiếu nại điểm rèn luyện gia hạn cho khóa 32 đến ngày 21/03/2008.
Xem tiếp...

Danh sách các lớp không đi tập huấn công tác đánh giá rèn luyện sinh viên

[04.03.2008 09:15]
Cán sự lớp các lớp sau đây lên phòng Công tác Chính trị để nhận tài liệu tập huấn đánh giá rèn luyện sinh viên.Xem tiếp...

Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

[29.02.2008 10:19]
QUY Đ?NH
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-ĐHKT/CTCT ngày 06.01.2005
của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM)
Xem tiếp...

Thông báo về việc tập huấn đánh giá Rèn luyện sinh viên

[20.02.2008 15:03]
Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên và phòng Công tác Chính trị sẽ tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ lớp đầu học kỳ II gồm các nội dung sau:
  • Phổ biến các công tác trong Học kỳ II.
  • Tập huấn đánh giá rèn luyện sinh viên
Xem tiếp...

Thông báo về việc nhận điểm rèn luyện của khóa 32

[18.02.2008 08:48]
Cán bộ lớp các khóa 32 lưu ý, do danh sách chính thức của các lớp khóa 32 vào chuyên ngành chưa được công bố nên phòng Công tác Chính trị tạm ngưng việc phát điểm rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2007-2008 cho đến khi có danh sách chính thức từ phòng Đào tạo và Công tác sinh viên.
Xem tiếp...

Thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2007-2008

[25.01.2008 17:15]
1. Thời gian khiếu nại kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2007 ?? 2008 và đánh giá bổ sung: từ ngày 18/02/2008 ?? 07/03/2008, cụ thể:Xem tiếp...

Kết luận họp hội đồng đánh giá RLSV học kỳ I năm học 2007-2008

[25.01.2008 17:06]
Xem tiếp...

Thông báo về thời gian nhận phiếu đánh giá rèn luyện sinh viên

[26.11.2007 10:30]
Cán bộ các lớp lưu ý, hạn chót nhận giấy đánh giá rèn luyện sinh viên đến hết ngày 30/11/2007.Xem tiếp...

Quyết định ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên

[22.11.2007 10:52]
QUY CHẾ

Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên
các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Xem tiếp...

TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2007 ?? 2008

[01.11.2007 17:51]
Ban cán sự lớp nhận mẫu phiếu đánh giá:
Thời gian: từ ngày 05/11/2007 đến ngày 30/11/2007
Địa điểm: phòng Công tác chính trị (phòng A.215)
Xem tiếp...

Lịch tổ chức các hoạt động sinh viên Học kỳ I 2007-2008

[29.10.2007 15:17]
Lịch tổ chức hoạt động học kỳ I 2007-2008 của phòng Công tác Chính trịXem tiếp...

Hướng dẫn sử dụng bảng đánh giá Rèn luyện sinh viên (Bản điểm tô)

[25.10.2007 15:40]
Hướng dẫn sử dụng bảng đánh giá Rèn luyện sinh viên (Bản điểm tô)Xem tiếp...

Mẫu danh sách điểm thay đổi giữa khoa và lớp

[25.10.2007 14:51]
Mẫu danh sách điểm thay đổi giữa khoa và lớpXem tiếp...

Công văn về việc đánh giá kết quả rèn luyện và sinh hoạt công dân học kỳ I năm học 2007-2008

[25.10.2007 11:05]
Kính gửi: Ban cán sự lớp

Để thực hiện tốt việc đánh giá rèn luyện và sinh hoạt công dân sinh viên theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu, phòng Công tác chính trị thông báo với ban cán sự lớp các nội dung cụ thể sau:
Xem tiếp...

Công văn về việc đánh giá kết quả rèn luyện và sinh hoạt công dân học kỳ I năm học 2007-2008

[25.10.2007 10:56]
Kính gửi: Ban chủ nhiệm khoa đào tạo

Căn cứ vào nội dung phiên họp Hội đồng trường vào ngày 20/07/2007 và quyết định số 21/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 24/07/2007 của Hiệu trưởng về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2006 ?? 2007, phòng Công tác chính trị thông báo với các khoa các nội dung liên quan đến đánh giá rèn luyện và sinh hoạt công dân sinh viên, cụ thể sau:
Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3 ... 13, 14, 15