Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Thông báo V/v công bố, khiếu nại và đánh giá bổ sung kết quả ĐGRLSV HK2 năm học 2007-2008

[25.07.2008 07:20]

Xem tiếp...

Quyết định số 966/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 24/7/08 V/v ban hành quy định đánh giá kết quả RLSV

[24.07.2008 08:58]

Xem tiếp...

Quyết định số 956/QĐ-ĐHKT-CTCT V/v công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên toàn khóa K30

[23.07.2008 08:02]

Xem tiếp...

Quyết định số 955/QĐ-ĐHKT-CTCT V/v công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên HK2 và cả năm học 2007-2008 K31,32,33

[23.07.2008 07:56]


Xem tiếp...

Quyết định điều chỉnh điểm rèn luyện sinh viên K30 học kỳ 2 năm học 2007 - 2008

[24.06.2008 15:03]
QUYẾT ĐỊNH
V/v điều chỉnh kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2007 - 2008

Xem tiếp...

Giao lưu trực tuyến Đánh giá rèn luyện sinh viên

[19.06.2008 17:16]
GIAO LƯU TRỰC TUYẾN


??Đánh giá rèn luyện sinh viên?
www.youth.ueh.edu.vn
Xem tiếp...

Bình luận V/v Đánh giá rèn luyện sinh viên

[13.06.2008 10:20]

Xem tiếp...

Thời gian khiếu nại kết quả rèn luyện và đánh giá bổ sung HK2 2007-2008 - K30

[02.06.2008 10:14]
SV Khóa 30 khiếu nại kết quả rèn luyện và đánh giá bổ sung HK2:Xem tiếp...

Thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

[30.05.2008 12:18]

Xem tiếp...

Quyết định số 666/QĐ/ĐHKT-CTCT về việc công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên HK2 và cả năm năm học 2007-2008 khóa 30

[30.05.2008 12:02]

Xem tiếp...

Quyết định số 470/QĐ-ĐHTK-CTCT ngày 25/4/08 v/v điều chỉnh kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2007-2008

[28.04.2008 09:52]
QUYẾT Đ?NH

V/v điều chỉnh kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2007 - 2008

Xem tiếp...

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2007 - 2008

[24.04.2008 10:28]
Xem tiếp...

Một số câu hỏi của sinh viên về thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong thời gian vừa qua

[11.04.2008 08:39]
Xem tiếp...

Quyết định điều chỉnh kết quả rèn luyện sinh viên HK1 năm học 2007-2008 (lần 2 - 3)

[08.04.2008 12:14]
_______________________________________________________________________Xem tiếp...

Quyết định điều chỉnh kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2007-2008

[18.03.2008 15:12]
QUYẾT Đ?NH
V/v điều chỉnh kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2007 - 2008
Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  [sau]