Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Danh sách các hoạt động của khoa Tài chính doanh nghiệp tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2008-2009

[24.12.2008 11:30]

Xem tiếp...

Thực hiện thống kê sinh viên tham gia các hoạt động

[18.12.2008 07:42]
Công văn số 06/ĐHKT-CTCT ngày 05/11/2008 về việc thực hiện thống kê sinh viên tham gia các hoạt động:Xem tiếp...

V/v đề nghị nhắc nhở và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban cán sự lớp

[17.12.2008 14:31]
Công văn số 09/ĐHKT-CTCT ngày 17/12/2008 về việc đề nghị nhắc nhở và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban cán sự lớp:Xem tiếp...

Danh sách các hoạt động của CLB Nghiên cứu kinh tế trẻ - YoRE trong học kỳ 1 năm học 2008-2009

[12.12.2008 07:33]

Xem tiếp...

Quyết định số 2080/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 09/12/2008 về việc điều chỉnh kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2008-2009

[10.12.2008 08:53]

Xem tiếp...

Danh sách Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên các khoa năm học 2008-2009

[09.12.2008 15:37]

Xem tiếp...

Quyết định số 2031/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 03/12/2008 V/v Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trường ĐH Kinh tế TP.HCM năm học 2008-2009

[09.12.2008 10:42]

Xem tiếp...

Danh sách các hoạt động của Khoa Ngân hàng tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2008-2009

[05.12.2008 14:28]

Xem tiếp...

Danh sách các hoạt động của Khoa Kế toán - Kiểm toán tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2008-2009

[05.12.2008 09:25]

Xem tiếp...

Danh sách giáo viên chủ nhiệm năm học 2008 - 2009

[11.11.2008 17:55]

Xem tiếp...

Thông báo về việc xử lý các sinh viên thiếu ý thức, vi phạm quy chế, quy định, nội quy của nhà trường

[29.10.2008 09:25]

Xem tiếp...

Mẫu danh sách SV tham gia hoạt động, phong trào (dùng cho công tác nhập liệu) - Đã cập nhật danh sách K34 mới nhất

[28.10.2008 10:24]

Xem tiếp...

Kế hoạch số 1306/KH-ĐHKT-CTCT ngày 23/10/2008 Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm

[26.10.2008 15:44]

Xem tiếp...

Quyết định số 1550/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 7/10/2008 v/v điều chỉnh kết quả rèn luyện sinh viên HK2 năm hoc 2007-2008

[07.10.2008 07:35]

Xem tiếp...

Quyết định số 1255/QĐ-ĐHKT-TCTC ngày 11/9/2008 v/v khen thưởng SV đạt kết quả RL xuất sắc toàn khóa K30

[15.09.2008 03:55]

Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  [sau]