Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Quyết định số 955/QĐ-ĐHKT-CTCT V/v công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên HK2 và cả năm học 2007-2008 K31,32,33

[23.07.2008 07:56]


Xem tiếp...

Quyết định điều chỉnh điểm rèn luyện sinh viên K30 học kỳ 2 năm học 2007 - 2008

[24.06.2008 15:03]
QUYẾT ĐỊNH
V/v điều chỉnh kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2007 - 2008

Xem tiếp...

Giao lưu trực tuyến Đánh giá rèn luyện sinh viên

[19.06.2008 17:16]
GIAO LƯU TRỰC TUYẾN


??Đánh giá rèn luyện sinh viên?
www.youth.ueh.edu.vn
Xem tiếp...

Bình luận V/v Đánh giá rèn luyện sinh viên

[13.06.2008 10:20]

Xem tiếp...

Thời gian khiếu nại kết quả rèn luyện và đánh giá bổ sung HK2 2007-2008 - K30

[02.06.2008 10:14]
SV Khóa 30 khiếu nại kết quả rèn luyện và đánh giá bổ sung HK2:Xem tiếp...

Thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

[30.05.2008 12:18]

Xem tiếp...

Quyết định số 666/QĐ/ĐHKT-CTCT về việc công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên HK2 và cả năm năm học 2007-2008 khóa 30

[30.05.2008 12:02]

Xem tiếp...

Quyết định số 470/QĐ-ĐHTK-CTCT ngày 25/4/08 v/v điều chỉnh kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2007-2008

[28.04.2008 09:52]
QUYẾT Đ?NH

V/v điều chỉnh kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2007 - 2008

Xem tiếp...

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2007 - 2008

[24.04.2008 10:28]
Xem tiếp...

Một số câu hỏi của sinh viên về thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong thời gian vừa qua

[11.04.2008 08:39]
Xem tiếp...

Quyết định điều chỉnh kết quả rèn luyện sinh viên HK1 năm học 2007-2008 (lần 2 - 3)

[08.04.2008 12:14]
_______________________________________________________________________Xem tiếp...

Quyết định điều chỉnh kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2007-2008

[18.03.2008 15:12]
QUYẾT Đ?NH
V/v điều chỉnh kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2007 - 2008
Xem tiếp...

V/v nhận kết quả đánh giá RLSV HK1 năm học 2007-2008 của K32

[12.03.2008 14:48]
Đề nghị Ban cán sự các lớp chuyên ngành khóa 32 liên hệ phòng Công tác chính trị (A215 - 59C NĐC) để nhận kết quả ĐGRLSV cho lớp.
Thời gian khiếu nại điểm rèn luyện gia hạn cho khóa 32 đến ngày 21/03/2008.
Xem tiếp...

Danh sách các lớp không đi tập huấn công tác đánh giá rèn luyện sinh viên

[04.03.2008 09:15]
Cán sự lớp các lớp sau đây lên phòng Công tác Chính trị để nhận tài liệu tập huấn đánh giá rèn luyện sinh viên.Xem tiếp...

Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

[29.02.2008 10:19]
QUY Đ?NH
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-ĐHKT/CTCT ngày 06.01.2005
của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM)
Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  [sau]