Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Danh sách giáo viên chủ nhiệm năm học 2008 - 2009

[11.11.2008 17:55]

Xem tiếp...

Thông báo về việc xử lý các sinh viên thiếu ý thức, vi phạm quy chế, quy định, nội quy của nhà trường

[29.10.2008 09:25]

Xem tiếp...

Mẫu danh sách SV tham gia hoạt động, phong trào (dùng cho công tác nhập liệu) - Đã cập nhật danh sách K34 mới nhất

[28.10.2008 10:24]

Xem tiếp...

Kế hoạch số 1306/KH-ĐHKT-CTCT ngày 23/10/2008 Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm

[26.10.2008 15:44]

Xem tiếp...

Quyết định số 1550/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 7/10/2008 v/v điều chỉnh kết quả rèn luyện sinh viên HK2 năm hoc 2007-2008

[07.10.2008 07:35]

Xem tiếp...

Quyết định số 1255/QĐ-ĐHKT-TCTC ngày 11/9/2008 v/v khen thưởng SV đạt kết quả RL xuất sắc toàn khóa K30

[15.09.2008 03:55]

Xem tiếp...

Thông báo V/v công bố, khiếu nại và đánh giá bổ sung kết quả ĐGRLSV HK2 năm học 2007-2008

[25.07.2008 07:20]

Xem tiếp...

Quyết định số 966/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 24/7/08 V/v ban hành quy định đánh giá kết quả RLSV

[24.07.2008 08:58]

Xem tiếp...

Quyết định số 956/QĐ-ĐHKT-CTCT V/v công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên toàn khóa K30

[23.07.2008 08:02]

Xem tiếp...

Quyết định số 955/QĐ-ĐHKT-CTCT V/v công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên HK2 và cả năm học 2007-2008 K31,32,33

[23.07.2008 07:56]


Xem tiếp...

Quyết định điều chỉnh điểm rèn luyện sinh viên K30 học kỳ 2 năm học 2007 - 2008

[24.06.2008 15:03]
QUYẾT ĐỊNH
V/v điều chỉnh kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2007 - 2008

Xem tiếp...

Giao lưu trực tuyến Đánh giá rèn luyện sinh viên

[19.06.2008 17:16]
GIAO LƯU TRỰC TUYẾN


??Đánh giá rèn luyện sinh viên?
www.youth.ueh.edu.vn
Xem tiếp...

Bình luận V/v Đánh giá rèn luyện sinh viên

[13.06.2008 10:20]

Xem tiếp...

Thời gian khiếu nại kết quả rèn luyện và đánh giá bổ sung HK2 2007-2008 - K30

[02.06.2008 10:14]
SV Khóa 30 khiếu nại kết quả rèn luyện và đánh giá bổ sung HK2:Xem tiếp...

Thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

[30.05.2008 12:18]

Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  [sau]