Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Văn hóa - Văn nghệ

Danh sách thí sinh dự thi vòng sơ khảo UEH Idol 2015

[19.10.2015 13:40]
Thời gian thi: 17g30 các ngày 19, 20, 21, 22/10/2015. Địa điểm thi: Hội trường A116.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký tham gia dự thi Hội thi Tiếng hát sinh viên Kinh tế - “UEH Idol 2015”

[06.10.2015 14:44]
Thông báo số 01 về việc tổ chức Hội thi Tiếng hát sinh viên Kinh tế - UEH Idol 2015.Xem tiếp...

Kế hoạch tổ chức Hội thi Tiếng hát sinh viên Kinh tế - “UEH Idol 2015”

[10.09.2015 10:14]
Kế hoạch số 1758/KH-ĐHKT-CTCT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.Xem tiếp...

Hồ sơ Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 40 - năm 2015

[27.05.2015 09:26]
Hồ sơ Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 40 - năm 2015Xem tiếp...

Kết quả Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 40 - năm 2015

[22.04.2015 11:55]
Kết quả Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 40 - năm 2015.Xem tiếp...

Thông báo số 02 V/v tổ chức Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 40 - năm 2015

[17.04.2015 11:50]
Thông báo Số 19/TB-ĐHKT-CTCT ngày 17/4/2015 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Lịch tham gia Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH

[09.04.2015 16:16]
Các đêm thi: 18h30, các ngày 14-15-16/4/2015. Đêm Công diễn: 18h30, ngày 20/4/2015. Địa điểm: Hội trường A116.Xem tiếp...

Thông báo số 01 V/v tổ chức Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 40 - năm 2015

[30.03.2015 17:20]
Thông báo Số 10/TB-ĐHKT-CTCT ngày 30/3/2015 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Điều lệ Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 40 - năm 2015

[30.01.2015 16:55]
Điều lệ ban hành kèm theo Kế hoạch số 50/KH-ĐHKT-CTCT ngày 09/01/2015 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Hồ sơ Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 39 - năm 2014

[30.01.2015 16:48]
Hồ sơ Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 39 - năm 2014Xem tiếp...

Kế hoạch tổ chức Hội diễn Văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 40 - năm 2015

[10.01.2015 08:10]
Kế hoạch số 50/KH-ĐHKT-CTCT ngày 09/01/2015 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Công văn về việc cử CBVC tham gia thực hiện công tác cố vấn học tập

[09.01.2015 07:45]
Công văn số 1793/ĐHKT-CTCT ngày 29/12/2014 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Hồ sơ UEH Idol 2014

[27.11.2014 08:04]
Hồ sơ UEH Idol 2014Xem tiếp...

Kết quả Hội thi Tiếng hát sinh viên Kinh tế - UEH Idol 2014

[24.11.2014 21:19]
Kết quả đêm thi Chung kết xếp hạng lúc 19:00 ngày 21/11/2014 tại Hội trường A.116.Xem tiếp...

Danh sách thí sinh vào vòng Chung kết xếp hạng UEH Idol 2014

[18.11.2014 21:06]
Thời gian thi vòng Chung kết xếp hạng: 19h00, ngày 24 tháng 11 năm 2014.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  [sau]