Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Văn hóa - Văn nghệ

Danh sách dự thi Sơ khảo ngày 07/11/2018 - Hội thi đơn ca Tiếng hát sinh viên kinh tế năm 2018

[07.11.2018 09:35]
Danh sách cập nhật ngày 07/11/2018.Xem tiếp...

Danh sách dự thi Sơ khảo ngày 06/11/2018 - Hội thi đơn ca Tiếng hát sinh viên kinh tế năm 2018

[06.11.2018 09:15]
Danh sách cập nhật ngày 06/11/2018.Xem tiếp...

Danh sách dự thi Sơ khảo ngày 05/11/2018 - Hội thi đơn ca Tiếng hát sinh viên kinh tế năm 2018

[05.11.2018 10:08]
Danh sách cập nhật ngày 05/11/2018.Xem tiếp...

Tổ chức Chuỗi hoạt động Tìm hiểu văn hóa UEH và các Quy định về quy tắc ứng xử trong UEH

[28.09.2018 15:40]
Kế hoạch số 1840/KH-ĐHKT-CTCT ngày 24 tháng 9 năm 2018 của UEH.Xem tiếp...

Tổ chức Hội thi Tiếng hát sinh viên Kinh tế năm 2018

[10.09.2018 15:04]
Kế hoạch số 1701/KH-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Danh sách nhóm nhạc vào vòng chung kết Hội thi UEH Student Bands 2017

[16.11.2017 08:04]
Danh sách nhóm nhạc vào vòng chung kết Hội thi UEH Student Bands 2017Xem tiếp...

Danh sách và thứ tự dự thi vòng loại Hội thi UEH Student Bands 2017

[07.11.2017 15:28]
Danh sách và thứ tự dự thi vòng loại Hội thi UEH Student Bands 2017Xem tiếp...

Thực hiện Văn hóa UEH và các quy tắc ứng xử

[06.10.2017 09:43]
Công văn số 1725/ĐHKT-CTCT ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Ban hành Nội dung Văn hóa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phiên bản 2017

[20.09.2017 15:54]
Quyết định số 2638/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Tổ chức tọa đàm Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH

[07.09.2017 09:41]
Kế hoạch số 1540/KH-ĐHKT-CTCT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Đăng ký tham gia UEH STUDENT BANDS năm 2017

[01.09.2017 16:40]
Thông báo số 14/TB-CTCT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Tổ chức Hội thi các nhóm nhạc sinh viên năm 2017 - UEH STUDENT BANDS 2017

[31.07.2017 14:33]
Kế hoạch số 1330/KH-ĐHKT-CTCT ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Tổ chức tọa đàm Viên chức, người lao động Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và Quy tắc ứng xử trong UEH

[31.07.2017 14:19]
Kế hoạch số 1331/KH-ĐHKT-CTCT ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Quy định về quy tắc ứng xử của người học tại UEH

[15.06.2017 11:02]
Quyết định số 1555/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Quy định về quy tắc ứng xử của viên chức UEH

[10.04.2017 11:32]
Quyết định số 695/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  [sau]