Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Văn hóa - Văn nghệ

Tổ chức Hội thi Tiếng hát sinh viên Kinh tế năm 2018

Kế hoạch số 1701/KH-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH. Xem tiếp...

Danh sách nhóm nhạc vào vòng chung kết Hội thi UEH Student Bands 2017

[16.11.2017 08:04]
Danh sách nhóm nhạc vào vòng chung kết Hội thi UEH Student Bands 2017Xem tiếp...

Danh sách và thứ tự dự thi vòng loại Hội thi UEH Student Bands 2017

[07.11.2017 15:28]
Danh sách và thứ tự dự thi vòng loại Hội thi UEH Student Bands 2017Xem tiếp...

Thực hiện Văn hóa UEH và các quy tắc ứng xử

[06.10.2017 09:43]
Công văn số 1725/ĐHKT-CTCT ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Ban hành Nội dung Văn hóa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phiên bản 2017

[20.09.2017 15:54]
Quyết định số 2638/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Tổ chức tọa đàm Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH

[07.09.2017 09:41]
Kế hoạch số 1540/KH-ĐHKT-CTCT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Đăng ký tham gia UEH STUDENT BANDS năm 2017

[01.09.2017 16:40]
Thông báo số 14/TB-CTCT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Tổ chức Hội thi các nhóm nhạc sinh viên năm 2017 - UEH STUDENT BANDS 2017

[31.07.2017 14:33]
Kế hoạch số 1330/KH-ĐHKT-CTCT ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Tổ chức tọa đàm Viên chức, người lao động Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và Quy tắc ứng xử trong UEH

[31.07.2017 14:19]
Kế hoạch số 1331/KH-ĐHKT-CTCT ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Quy định về quy tắc ứng xử của người học tại UEH

[15.06.2017 11:02]
Quyết định số 1555/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Quy định về quy tắc ứng xử của viên chức UEH

[10.04.2017 11:32]
Quyết định số 695/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Kế hoạch thực hiện Văn hóa UEH năm 2017

[21.03.2017 09:34]
Kế hoạch số 508/KH-ĐHKT-CTCT ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Thông báo tổ chức Liên hoan các nhóm nhạc sinh viên UEH năm 2017

[21.02.2017 16:08]
Thông báo số 2/TB-CTCT ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Trưởng phòng CTCT UEH.Xem tiếp...

Kết quả Hội thi Tiếng hát sinh viên Kinh tế UEH Idol 2016

[06.12.2016 15:20]
Kết quả Hội thi Tiếng hát sinh viên Kinh tế UEH Idol 2016Xem tiếp...

Danh sách thí sinh vào vòng chung kết xếp hạng UEH Idol 2016

[02.12.2016 15:34]
Danh sách thí sinh vào vòng chung kết xếp hạng UEH Idol 2016Xem tiếp...

Danh sách thí sinh vào vòng chung kết UEH Idol 2016

[23.11.2016 10:45]
Danh sách thí sinh vào vòng chung kết UEH Idol 2016Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  [sau]