Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Tư tưởng lớn từ những mẩu chuyện nhỏ

. Xem tiếp...

Học tập tấm gương Bác Hồ: Câu chuyện về 3 chữ đinh

[08.05.2012 15:35]
Khoảng cuối năm 1954 đầu năm 1955, khi mới tiếp quản Thủ đô, Trung ương Đảng còn đóng trụ sở ở nhà thương Đồn Thủy, nay là bệnh viện Việt Xô.Xem tiếp...

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong làm theo gương Bác

[05.01.2010 08:37]
TT - Sáng 4-1 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo trung ương cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã họp, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết năm 2009, nhiệm vụ chủ yếu cuộc vận động trong năm 2010; đề cương tài liệu học tập chủ đề năm 2010; hội nghị toàn quốc tổng kết năm 2009 và ba năm thực hiện cuộc vận động (2007-2009), triển khai nhiệm vụ năm 2010... Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, trưởng Ban chỉ đạo trung ương cuộc vận động, chủ trì hội nghị.Xem tiếp...