Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Văn bản mới

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ đầu năm học 2014 đối với K37, 38, 39 ĐHCQ

[07.05.2014 11:18]
Công văn số 30/ĐHKT-CTCT ngày 06/5/2014 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ đầu năm học 2014 đối với K36 ĐHCQ

[10.04.2014 16:02]
Công văn số 27/ĐHKT-CTCT ngày 10/4/2014 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Quy định Công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

[10.02.2014 14:01]
Ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-ĐHKT-QLĐT-CTSV ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Nội dung sinh hoạt lớp buổi 1 - học kỳ đầu năm 2014

[25.01.2014 10:21]
Công văn số 21/ĐHKT-CTCT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Trưởng phòng CTCT.Xem tiếp...

Các lớp Khóa 39 – ĐHCQ nhận Bản tin UEH, Tờ gấp Văn hóa UEH và tài liệu tuyên truyền về Thừa phát lại

[27.11.2013 11:05]
Thời gian: Từ ngày 27/11/2013 – 06/12/2013Xem tiếp...

Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cố vấn học tập – học kỳ cuối năm 2013

[21.11.2013 10:01]
Từ ngày 25/11/2013 đến ngày 24/12/2013, Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp với Phòng Công tác chính trị triển khai thực hiện đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cố vấn học tập trong học kỳ cuối năm 2013.Xem tiếp...

Tổ chức sinh hoạt lớp buổi 2 - Học kỳ cuối năm 2013

[21.11.2013 08:52]
Thời gian tổ chức sinh hoạt lớp: từ ngày 25/11/2013 đến ngày 09/12/2013.Xem tiếp...

Thông báo mua bảo hiểm năm học 2013 - 2014

[30.09.2013 15:26]
Bảo hiểm năm học 2013 - 2014 bao gồm: bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn.Xem tiếp...

Sát nhập Tài khoản rèn luyện và Tài khoản online - Tiếp nhận đăng ký tham gia Hội thi đơn ca

[23.09.2013 09:41]
Sinh viên đăng nhập Tài khoản rèn luyện bằng Mã số sinh viên và mật khẩu tài khoản trang web www.online.ueh.edu.vn; Trường tiếp nhận đăng ký tham gia Hội thi đơn ca Tiếng hát sinh viên Kinh tế lần thứ 24 - năm 2013.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1

[26.07.2013 13:56]
Công văn số 928/ĐHKT-CTCT ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Lịch hoạt động sinh viên P.CTCT - học kỳ cuối năm 2013

[17.07.2013 14:00]
Lịch hoạt động sinh viên P.CTCT - học kỳ cuối năm 2013Xem tiếp...

Đóng góp ý kiến cho Dự thảo quy trình đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cố vấn học tập

[26.04.2013 15:38]
Thời hạn góp ý đến hết ngày 09/5/2013.Xem tiếp...

Lịch tổ chức các hoạt động cho sinh viên của Phòng Công tác chính trị (HK đầu năm 2013)

[23.02.2013 15:12]
Lịch tổ chức các hoạt động cho sinh viên của Phòng Công tác chính trị (HK đầu năm 2013)Xem tiếp...

Lỗi mất dữ liệu tài khoản rèn luyện

[12.11.2012 10:40]
Lỗi mất dữ liệu tài khoản rèn luyệnXem tiếp...

Cảnh báo sinh viên bị xếp loại rèn luyện Kém trong cả năm học

[05.10.2012 09:40]
Phòng Công tác chính trị cảnh báo sinh viên bị xếp loại rèn luyện Kém trong cả năm học sau đợt đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ đầu năm 2012.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  [sau]