Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Văn bản mới

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1

[26.07.2013 13:56]
Công văn số 928/ĐHKT-CTCT ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Lịch hoạt động sinh viên P.CTCT - học kỳ cuối năm 2013

[17.07.2013 14:00]
Lịch hoạt động sinh viên P.CTCT - học kỳ cuối năm 2013Xem tiếp...

Đóng góp ý kiến cho Dự thảo quy trình đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cố vấn học tập

[26.04.2013 15:38]
Thời hạn góp ý đến hết ngày 09/5/2013.Xem tiếp...

Lịch tổ chức các hoạt động cho sinh viên của Phòng Công tác chính trị (HK đầu năm 2013)

[23.02.2013 15:12]
Lịch tổ chức các hoạt động cho sinh viên của Phòng Công tác chính trị (HK đầu năm 2013)Xem tiếp...

Lỗi mất dữ liệu tài khoản rèn luyện

[12.11.2012 10:40]
Lỗi mất dữ liệu tài khoản rèn luyệnXem tiếp...

Cảnh báo sinh viên bị xếp loại rèn luyện Kém trong cả năm học

[05.10.2012 09:40]
Phòng Công tác chính trị cảnh báo sinh viên bị xếp loại rèn luyện Kém trong cả năm học sau đợt đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ đầu năm 2012.Xem tiếp...

Công bố danh sách lớp Khóa 38 - Đại học chính quy

[19.09.2012 18:22]
Dựa trên kết quả kiểm tra tiếng Anh, phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên công bố danh sách lớp cho sinh viên Khóa 38 - Đại học chính quy.Xem tiếp...

Thông báo tiếp nhận ở nội trú KTX - đợt 2

[18.09.2012 12:18]
Thông báo số 29/TB-TTDVKT ngày 17/9/2012 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kinh tế.Xem tiếp...

Thông báo V/v triển khai thực hiện BHYT-BHTN cho sinh viên năm học 2012 – 2013

[03.08.2012 14:34]
• SV khóa 38: - Nộp phí bảo hiểm trong thời gian làm thủ tục nhập học. • SV các khóa cũ (K35, K36, K37): - Thời gian đăng ký nộp phí bảo hiểm bắt đầu từ ngày 15/8/2012 đến hết ngày 04/09/2012.Xem tiếp...

Các nội dung của Phòng Công tác chính trị cần triển khai trong buổi Sinh hoạt lớp buổi 1 (K35, 36, 37 ĐHCQ)

[26.07.2012 10:36]
Thời gian từ ngày 30/7/2012 đến ngày 04/7/2012 theo thời khóa biểu học kỳ cuối năm 2012.Xem tiếp...

Thông báo tiếp nhận sinh viên ở nội trú tháng 02 năm 2012

[21.02.2012 15:46]
Thông báo tiếp nhận sinh viên ở nội trú tháng 02 năm 2012Xem tiếp...

Các hoạt động sinh viên phải thực hiện trong tháng 10/2011

[03.10.2011 09:44]
Trong tháng 10/2011, tất cả sinh viên hệ ĐHCQ hiện đang học tại trường phải thực hiện việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên. Các sinh viên hiện còn nợ Tuần SHCD các năm trước tiến hành đăng ký học lại từ ngày 03-21/10/2011.Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v tiếp nhận đợt 2 ở nội trú tại Ký túc xá cho sinh viên Khoá 37 – Đại học chính quy

[01.10.2011 10:35]

Xem tiếp...

Thông báo tiếp nhận sinh viên khóa 37 ĐHCQ ở nội trú ký túc xá

[06.09.2011 08:36]
Thông báo số 56/TB-TTDVKT ngày 05/9/2011 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kinh tếXem tiếp...

Lịch tổ chức các hoạt động của sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - HK cuối 2011

[22.08.2011 08:39]
Lịch tổ chức các hoạt động của sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - HK cuối 2011Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  [sau]