Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Văn bản mới

Cảnh báo sinh viên bị xếp loại rèn luyện Kém trong cả năm học

[05.10.2012 09:40]
Phòng Công tác chính trị cảnh báo sinh viên bị xếp loại rèn luyện Kém trong cả năm học sau đợt đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ đầu năm 2012.Xem tiếp...

Lịch tổ chức các hoạt động của sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - HK cuối 2011

[22.08.2011 08:39]
Lịch tổ chức các hoạt động của sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - HK cuối 2011Xem tiếp...

Công văn V/v thực hiện các hoạt động của sinh viên trong học kỳ đầu năm 2011 do Phòng CTCT tổ chức

[15.03.2011 09:54]
Công văn số 225/ĐHKT-CTCT ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Lịch tổ chức các hoạt động cho sinh viên của Phòng Công tác chính trị - Học kỳ đầu năm 2011 (cập nhật)

[02.03.2011 16:20]
Lịch cập nhật ngày 02/3/2011, bổ sung Hội diễn văn nghệ toàn trường và Hội thao sinh viên.Xem tiếp...

Lịch tổ chức các hoạt động cho sinh viên của P.CTCT trong Học kỳ đầu năm 2011

[21.02.2011 10:14]
Lịch tổ chức các hoạt động cho sinh viên của P.CTCT trong Học kỳ đầu năm 2011 (sẽ cập nhật tùy theo tiến độ tổ chức cụ thể của từng hoạt động).Xem tiếp...

Thông báo V/v thu nhận sinh viên hệ Đại học chính quy bị ngừng học theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên (tháng 9/2010)

[24.09.2010 15:47]
Thông báo số 1080/TB-ĐHKT-CTCT ngày 24/9/2010 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.Xem tiếp...

Lịch tổ chức các hoạt động của sinh viên trong học kỳ cuối - năm 2010 do Phòng Công tác chính trị tổ chức

[14.09.2010 08:29]
Phòng Công tác chính trị thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên các khóa 33, 34, 35, 36 - ĐHCQ Lịch tổ chức các hoạt động của sinh viên trong học kỳ cuối - năm 2010 do phòng tổ chức.Xem tiếp...

Lịch tổ chức các hoạt động của sinh viên học kỳ đầu năm 2010 do Phòng Công tác chính trị tổ chức

[23.02.2010 11:06]
Phòng Công tác chính trị thông báo đến sinh viên các khóa hệ ĐHCQ và các đơn vị có liên quan lịch tổ chức các hoạt động của sinh viên học kỳ đầu năm 2010 để phối hợp thực hiện.Xem tiếp...

KẾ HOẠCH - V/v tổ chức tập huấn công tác cố vấn học tập – năm 2009

[11.11.2009 16:06]
Kế hoạch số 1194/KH-ĐHKT-CTCT ngày 03/11/2009 của Hiệu trưởngXem tiếp...

Lịch tổ chức các hoạt động sinh viên học chuyển tiếp năm 2009 của Phòng Công tác chính trị

[10.09.2009 01:25]

Xem tiếp...

Chương trình công tác sinh viên học kỳ chuyển tiếp năm 2009 và năm 2010

[08.09.2009 07:45]
Chương trình số 902/CTr-ĐHKT-CTCT ngày 04/9/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhXem tiếp...

Thông tin gửi Ban cán sự lớp về các nội dung hoạt động trong học kỳ chuyển tiếp năm 2009

[01.09.2009 15:00]
Công văn số 10/ĐHKT-CTCT ngày 01 tháng 9 năm 2009 về việc thông tin các nội dung hoạt động trong học kỳ chuyển tiếp năm 2009Xem tiếp...

QĐ số 2081/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 09/12/2008 về việc miễn thi, cộng điểm thưởng khuyến khích học tập cho các sinh viên đạt thành tích cao trong Hội thi OLP các môn khoa học Mác-Lênin,tt Hồ Chí Minh lần 9

[10.12.2008 14:44]

Xem tiếp...

V/v tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm

[31.10.2008 11:29]
Kính gửi: Các khoa đào tạo
Nhằm thực hiện các nội dung theo kế hoạch số: 1306/KH-ĐHKT-CTCT ngày 23 tháng 10 năm 2008 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm, Ban tổ chức Hội nghị đề nghị các khoa đào tạo phối hợp thực hiện các nội dung sau:
Xem tiếp...

Quy định v/v quản lý các hoạt động tuyên truyền, thông tin và quảng cáo trong phạm vi nhà trường

[02.04.2008 14:53]
QUY ĐỊNH
V/v quản lý các hoạt động tuyên truyền, thông tin
và quảng cáo trong phạm vi trường
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 311./QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 01/4/2008
của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)
Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6  [sau]