Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Văn bản mới

Quyết định phân công Cố vấn học tập Khóa 41 - ĐHCQ giai đoạn đại cương

[08.10.2015 10:33]
Quyết định số 3273/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Công văn về việc tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ cuối năm 2015 K38, 39, 40 - ĐHCQ

[30.07.2015 09:19]
Công văn số 36/ĐHKT-CTCT ngày 29/7/2015 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Công văn về việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập học kỳ đầu năm 2015

[06.05.2015 10:35]
Công văn số 1034/ĐHKT-CTCT ngày 04/5/2015 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Công văn về việc tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ đầu năm 2015 K38, 39, 40

[06.05.2015 10:02]
Công văn số 21/ĐHKT-CTCT ngày 04/5/2015 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Công văn về việc tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 K37 học kỳ đầu năm 2015

[08.04.2015 17:47]
Công văn số 11/ĐHKT-CTCT ngày 07/4/2015 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Quyết định về việc phân công Cố vấn học tập Khóa 39 - ĐHCQ giai đoạn chuyên ngành

[21.01.2015 07:39]
Quyết định số 228/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2015

[19.01.2015 08:02]
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2015Xem tiếp...

Công văn về việc tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 học kỳ đầu năm 2015

[29.12.2014 11:55]
Công văn số 52/ĐHKT-CTCT ngày 27/12/2014 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Công văn về việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập học kỳ cuối năm học 2014

[10.12.2014 12:36]
Công văn số 1713/ĐHKT-CTCT ngày 09/12/2014 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 - Học kỳ cuối năm 2014

[05.11.2014 13:11]
Công văn số 47/ĐHKT-CTCT ngày 04/11/2014 của Phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Danh sách CBVC tham gia Tập huấn Cố vấn học tập và tư vấn viên năm 2014

[02.11.2014 13:11]
Thời gian: 08:00 & 13:30 ngày 06/11/2014 tại phòng A.103.Xem tiếp...

Kế hoạch Tổ chức tập huấn công tác Cố vấn học tập và Tư vấn viên - năm 2014

[14.10.2014 16:55]
Kế hoạch số 1418/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Ban hành quy trình đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của ban cán sự lớp sinh viên hệ ĐHCQ

[14.10.2014 16:51]
Quyết định số 3241/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Quyết định về việc phân công Tư vấn viên cho sinh viên đại học chính quy

[07.10.2014 09:59]
Quyết định số 3070/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 24/9/2014 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Quyết định về việc phân công Cố vấn học tập Khóa 40 - ĐHCQ giai đoạn đại cương

[30.09.2014 14:49]
Quyết định số 3069/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 24/9/2014 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5  [sau]