Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Văn bản mới

Công bố danh sách lớp Khóa 38 - Đại học chính quy

[19.09.2012 18:22]
Dựa trên kết quả kiểm tra tiếng Anh, phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên công bố danh sách lớp cho sinh viên Khóa 38 - Đại học chính quy.Xem tiếp...

Thông báo tiếp nhận ở nội trú KTX - đợt 2

[18.09.2012 12:18]
Thông báo số 29/TB-TTDVKT ngày 17/9/2012 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kinh tế.Xem tiếp...

Thông báo V/v triển khai thực hiện BHYT-BHTN cho sinh viên năm học 2012 – 2013

[03.08.2012 14:34]
• SV khóa 38: - Nộp phí bảo hiểm trong thời gian làm thủ tục nhập học. • SV các khóa cũ (K35, K36, K37): - Thời gian đăng ký nộp phí bảo hiểm bắt đầu từ ngày 15/8/2012 đến hết ngày 04/09/2012.Xem tiếp...

Các nội dung của Phòng Công tác chính trị cần triển khai trong buổi Sinh hoạt lớp buổi 1 (K35, 36, 37 ĐHCQ)

[26.07.2012 10:36]
Thời gian từ ngày 30/7/2012 đến ngày 04/7/2012 theo thời khóa biểu học kỳ cuối năm 2012.Xem tiếp...

Thông báo tiếp nhận sinh viên ở nội trú tháng 02 năm 2012

[21.02.2012 15:46]
Thông báo tiếp nhận sinh viên ở nội trú tháng 02 năm 2012Xem tiếp...

Các hoạt động sinh viên phải thực hiện trong tháng 10/2011

[03.10.2011 09:44]
Trong tháng 10/2011, tất cả sinh viên hệ ĐHCQ hiện đang học tại trường phải thực hiện việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên. Các sinh viên hiện còn nợ Tuần SHCD các năm trước tiến hành đăng ký học lại từ ngày 03-21/10/2011.Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v tiếp nhận đợt 2 ở nội trú tại Ký túc xá cho sinh viên Khoá 37 – Đại học chính quy

[01.10.2011 10:35]

Xem tiếp...

Thông báo tiếp nhận sinh viên khóa 37 ĐHCQ ở nội trú ký túc xá

[06.09.2011 08:36]
Thông báo số 56/TB-TTDVKT ngày 05/9/2011 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kinh tếXem tiếp...

Lịch tổ chức các hoạt động của sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - HK cuối 2011

[22.08.2011 08:39]
Lịch tổ chức các hoạt động của sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - HK cuối 2011Xem tiếp...

Công văn V/v thực hiện các hoạt động của sinh viên trong học kỳ đầu năm 2011 do Phòng CTCT tổ chức

[15.03.2011 09:54]
Công văn số 225/ĐHKT-CTCT ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Lịch tổ chức các hoạt động cho sinh viên của Phòng Công tác chính trị - Học kỳ đầu năm 2011 (cập nhật)

[02.03.2011 16:20]
Lịch cập nhật ngày 02/3/2011, bổ sung Hội diễn văn nghệ toàn trường và Hội thao sinh viên.Xem tiếp...

Lịch tổ chức các hoạt động cho sinh viên của P.CTCT trong Học kỳ đầu năm 2011

[21.02.2011 10:14]
Lịch tổ chức các hoạt động cho sinh viên của P.CTCT trong Học kỳ đầu năm 2011 (sẽ cập nhật tùy theo tiến độ tổ chức cụ thể của từng hoạt động).Xem tiếp...

Thông báo V/v thu nhận sinh viên hệ Đại học chính quy bị ngừng học theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên (tháng 9/2010)

[24.09.2010 15:47]
Thông báo số 1080/TB-ĐHKT-CTCT ngày 24/9/2010 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.Xem tiếp...

Danh sách xếp lớp Khóa 36 - ĐHCQ

[23.09.2010 10:24]
Phòng Quản lý đào tạo- Công tác sinh viên công bố danh sách xếp lớp Khoá 36 - Đại học chính quy.Xem tiếp...

Lịch tổ chức các hoạt động của sinh viên trong học kỳ cuối - năm 2010 do Phòng Công tác chính trị tổ chức

[14.09.2010 08:29]
Phòng Công tác chính trị thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên các khóa 33, 34, 35, 36 - ĐHCQ Lịch tổ chức các hoạt động của sinh viên trong học kỳ cuối - năm 2010 do phòng tổ chức.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  [sau]