Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Văn bản mới

Tổ chức Sinh hoạt lớp Buổi 1 Học kỳ đầu 2021 của khóa 44, 45, 46 ĐHCQ

Công văn số 12/CSHTNH ngày 28/12/2020 của Phòng Chăm sóc và Hỗ trợ người học. Xem tiếp...

Hội nghị Chăm sóc và hỗ trợ người học UEH

[31.12.2020 14:52]
Hội nghị Chăm sóc và hỗ trợ người học UEHXem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp Buổi 2 Học kỳ cuối 2020 của khóa 44, 45, 46 ĐHCQ

[27.11.2020 07:36]
Công văn số 02/CSHTNH ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp Buổi 1 Học kỳ cuối 2020 của khóa 46 ĐHCQ

[21.10.2020 15:50]
Công văn số 33/CTCT ngày 23/10/2020 của Phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp Học kỳ cuối năm 2020 của khóa 43 ĐHCQ

[21.10.2020 15:48]
Công văn số 30/CTCT ngày 15/10/2020 của Phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2020

[03.08.2020 15:51]
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2020Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp Buổi 1 Học kỳ cuối 2020 của khóa 44, 45 ĐHCQ

[31.07.2020 10:02]
Công văn số 16/CTCT ngày 31/7/2020 của Phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp Buổi 2 Học kỳ đầu năm 2020 của khóa 43, 44, 45 ĐHCQ

[11.05.2020 14:33]
Công văn số 02/CTCT ngày 08/5/2020 của Phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Phòng, chống bệnh do Covid-19 (cập nhật hàng ngày) - UEH tiếp tục học trực tuyến

[31.01.2020 17:02]
Thông tin phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp Buổi 1 Học kỳ đầu năm 2020 của khóa 43, 44, 45 ĐHCQ

[02.01.2020 08:25]
Công văn số 52/CTCT ngày 25/12/2019 của Phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2020

[02.01.2020 07:50]
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2020Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp Buổi 2 Học kỳ cuối năm 2019 của khóa 43, 44, 45 ĐHCQ

[13.11.2019 11:15]
Công văn số 40/CTCT ngày 11/11/2019 của Phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp Học kỳ cuối năm 2019 của khóa 42 ĐHCQ

[03.10.2019 14:49]
Công văn số 38/CTCT ngày 01/10/2019 của Phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 của khóa 45 Học kỳ cuối năm 2019

[05.09.2019 13:52]
Công văn số 36/CTCT ngày 04/9/2019 của Phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Phân công Cố vấn học tập Khóa 45 - ĐHCQ

[05.09.2019 13:50]
Quyết định số 2255/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng UEHXem tiếp...

Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2019

[29.07.2019 15:18]
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2019Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  [sau]