Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Văn bản mới

Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2018

Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2018 Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ đầu năm 2018 đối với các khóa 41, 42, 43 - ĐHCQ

[28.12.2017 21:41]
Công văn số 35/CTCT ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập học kỳ cuối năm 2017

[05.12.2017 07:29]
Công văn số 2014/ĐHKT-CTCT ngày 14 tháng 11 năm 2017 của UEH.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ cuối năm 2017 đối với các khóa 40, 41, 42, 43 - ĐHCQ

[23.11.2017 16:42]
Công văn số 20/CTCT ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Trưởng phòng Công tác chính trị UEH.Xem tiếp...

Phân công Cố vấn học tập Khóa 43 - Đại học chính quy

[21.09.2017 08:24]
Quyết định số 2746/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2017

[31.07.2017 10:31]
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2017Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ cuối năm 2017 đối với các khóa 40, 41, 42 - ĐHCQ

[27.07.2017 14:37]
Công văn số 23/CTCT ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Trưởng phòng Công tác chính trị UEH.Xem tiếp...

Phân công Cố vấn học tập Khóa 42 - ĐHCQ (2016 - 2020) giai đoạn chuyên ngành

[27.07.2017 14:28]
Quyết định số 2091/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Đề cử viên chức tham gia thực hiện công tác Cố vấn học tập các lớp sinh viên Khóa 42 - ĐHCQ giai đoạn chuyên ngành

[17.07.2017 10:42]
Công văn số 22/CTCT ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Trưởng phòng CTCT.Xem tiếp...

Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập học kỳ đầu năm 2017

[30.03.2017 13:48]
Công văn số 523 /ĐHKT-CTCT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của UEH.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ đầu năm 2017 đối với các khóa 39, 40, 41, 42 - ĐHCQ

[23.03.2017 09:13]
Công văn số 05/CTCT ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Trưởng phòng Công tác chính trị UEH.Xem tiếp...

Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2017

[07.02.2017 15:29]
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2017Xem tiếp...

Phân công Cố vấn học tập Khóa 41 - ĐHCQ (2015 - 2019) giai đoạn chuyên ngành

[10.01.2017 13:44]
Quyết định số 52/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ đầu năm 2017 đối với các khóa 40, 41, 42 - ĐHCQ

[28.12.2016 16:56]
Công văn số 51/CTCT ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Trưởng phòng CTCT UEH.Xem tiếp...

Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập HK cuối năm 2016

[02.12.2016 15:54]
Công văn số 2005/ĐHKT-CTCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Danh sách Tư vấn viên cho sinh viên hệ đại học chính quy

[23.11.2016 11:00]
Quyết định số 3985/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6  [sau]