Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Thông tin chung

Quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên.

[04.11.2007 12:22]
Theo quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15 tháng 8 năm 2007 về "học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường Chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân", thì năm nay việc xét học bổng sẽ có những thay đổi so với các năm trước:Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6