Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Thông tin chung

Báo cáo chuyên đề “Tại sao họ thành công”

[01.04.2014 13:37]
UEH thân mời sinh viên tham gia buổi báo cáo chuyên đề “Tại sao họ thành công” (08g00 ngày 05/4/2014 tại A116).Xem tiếp...

Thực hiện việc treo, trang trí cờ Đảng, cờ Nước và đặt tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh

[25.11.2013 15:16]
Công văn số 1478/ĐHKT-CTCT ngày 25/11/2013 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Thông báo V/v tổ chức buổi báo cáo chuyên đề

[11.11.2013 15:27]
* Thời gian: 08g00, thứ Năm, ngày 14 tháng 11 năm 2013 * Địa điểm: Hội trường B.322, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10Xem tiếp...

Thực hiện thông báo của Đảng, Nhà nước về tổ chức tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

[09.10.2013 08:53]
Vào thời gian diễn ra lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp (từ 12g00 ngày 11/10/2013 đến 12g00 ngày 13/10/2013) không được phép tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí trong phạm vi trường dưới bất kỳ hình thức nào.Xem tiếp...

Tọa đàm “Sinh viên Đại học Kinh tế TP. HCM học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

[19.04.2012 16:09]
Thực hiện theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 03.04.2012 Đoàn Thanh niên trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức tọa đàm “Sinh viên Đại học Kinh tế TP. HCM học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Xem tiếp...

Dự thảo Luật giáo dục đại học (Dự thảo lần 2)

[23.03.2011 14:37]
Thực hiện Nghị quyết số 48/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội khóa 12 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII, trong đó có dự án Luật giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo được phân công xây dựng dự thảo Luật giáo dục đại học.Xem tiếp...

Công văn V/v tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

[01.10.2010 09:54]
Công văn số 1091/ĐHKT-CTCT ngày 28/9/2010 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.Xem tiếp...

Hướng dẫn Tổ chức bình chọn cá nhân, tập thể điển hình thực hiện tốt cuộc vận động

[01.03.2010 16:29]
Hướng dẫn số 251/HD-ĐHKT-CTCT ngày 01/3/2010.Xem tiếp...

Kế hoạch Triển khai thực hiện cuộc vận động

[01.03.2010 16:24]
Kế hoạch số 250/KH-ĐHKT-CTCT ngày 01/3/2010Xem tiếp...

Thực hiện Kế hoạch của Chính phủ về thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá

[07.01.2010 12:45]
Thực hiện Kế hoạch của Chính phủ về thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc láXem tiếp...

Kế hoạch triển khai cuộc vận động

[18.06.2009 11:28]
Kế hoạch số 588/KH-ĐHKT-CTCT ngày 18/6/2009 của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế TP.HCMXem tiếp...

Tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc vận động

[07.05.2009 14:42]
Công văn số 434/ĐHKT-CTCT ngày 06/5/2009 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"Xem tiếp...

Triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

[20.02.2009 07:42]

Xem tiếp...

Về việc báo cáo sơ kết công tác triển khai, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

[15.12.2008 11:15]
Công văn số 1511/ĐHKT-CTCT ngày 15/12/2008 về việc báo cáo sơ kết công tác triển khai, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:Xem tiếp...

Công văn số 05/ĐHKT-CTCT ngày 13/11/2008 về việc Hỗ trợ kinh phí văn nghệ, thể thao cho Đoàn - Hội các khoa

[13.11.2008 11:16]

Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3  [sau]