Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Thông tin chung

Thông báo về việc nghỉ học và làm việc trước diễn biến của Bão số 16

Thông báo số 2256/TB-ĐHKT-TCHC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH. Xem tiếp...

Tổ chức báo cáo chuyên đề pháp luật liên quan đến người lao động là viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập

[19.10.2017 09:08]
Trích Thông báo số 17/CĐ ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.Xem tiếp...

Lịch đào tạo Khởi nghiệp kinh doanh dành cho sinh viên khóa 40 ĐHCQ

[01.10.2017 09:59]
Lịch đào tạo Khởi nghiệp kinh doanh dành cho sinh viên khóa 40 ĐHCQXem tiếp...

Tổ chức chương trình đào tạo Khởi nghiệp kinh doanh năm 2017

[10.08.2017 15:11]
Thông báo số 14/TB-ĐHKT-PTKN ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Trung tâm PTKT.Xem tiếp...

Kế hoạch Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2017

[07.03.2017 10:18]
Kế hoạch số 361/KH-ĐHKT-CTCT ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Chương trình huấn luyện kỹ năng dành cho sinh viên - Trung tâm đào tạo tài năng trẻ

[06.03.2017 13:56]
Hạn chót đăng ký: 20/03/2017.Xem tiếp...

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên UEH năm 2017

[23.02.2017 09:17]
Kế hoạch số 287/KH-ĐHKT-CTCT ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Kết quả cuộc thi Tìm hiểu hệ thống e-learning (LMS) của UEH

[13.10.2016 15:52]
Kết quả cuộc thi Tìm hiểu hệ thống e-learning (LMS) của UEHXem tiếp...

Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu hệ thống e-learning (LMS) của UEH

[30.09.2016 11:26]
Kế hoạch số 1645/KH-ĐHKT-CTCT ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Phó hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Tọa đàm giữa Sở Kế hoạch Đầu tư với Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về Khởi nghiệp

[16.09.2016 11:42]
Thời gian, địa điểm: 13g30 thư Tư, ngày 21 tháng 9 năm 2016 tại A103 (Cơ sở 59c Nguyễn Đình Chiểu).Xem tiếp...

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công tác chính trị

[06.09.2016 10:51]
Quy định số 3249/QyĐ-ĐHKT-TCHT ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Giải thưởng Bài nghiên cứu Biển Đông năm 2016

[17.06.2016 16:46]
Thời hạn gửi Hồ sơ tham dự giải thưởng: trước ngày 31/12/2016.Xem tiếp...

Cuộc thi Tự hào 40 năm thành phố mang tên Bác

[16.06.2016 10:12]
Đợt 1: 9g00, ngày 15/6/2016 đến 11g00, ngày 18/6/2016. Đợt 2: 9g00, ngày 22/6/2016 đến 11g00, ngày 24/6/2016.Xem tiếp...

Quy định Về hoạt động tuyên truyền, quảng cáo của các tổ chức, cá nhân bên ngoài có liên kết đào tạo với các đơn vị thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

[08.06.2016 17:11]
Quyết định số 1795/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 06/6/2016 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Ban hành Quy định về hoạt động truyền thông trên hệ thống màn hình LCD, LED trong phạm vi Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

[07.06.2016 10:58]
Quyết định số 1765/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 01/6/2016 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Cuộc thi Em và Hoa - Báo Phụ Nữ Châu Á

[26.04.2016 08:38]
Thời gian nhận ảnh dự thi từ: 1/4/2016 đến 30/5/2016.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6  [sau]