Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Thông tin chung

Tuyên truyền Luật, văn bản chỉ đạo và văn bản quy phạm pháp luật - 2020

Tuyên truyền Luật, văn bản chỉ đạo và văn bản quy phạm pháp luật - 2020 Xem tiếp...

Thực hiện công tác “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong sinh viên đại học chính quy đến năm 2020” tại UEH

[25.07.2018 09:43]
Kế hoạch số 924/KH-ĐHKT-CTCT ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Chương trình Thời trang và Âm nhạc (17h00 ngày 20/4/2018)

[16.04.2018 10:49]
Chương trình Thời trang và Âm nhạc - lúc 17h00 ngày 20/4/2018 tại trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật - 01 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, quận Thủ Đức (Ngay ngã tư Thủ Đức).Xem tiếp...

Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho sinh viên UEH năm 2018

[01.03.2018 16:07]
Kế hoạch số 401/KH-ĐHKT-CTCT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Thành lập nhóm sinh viên nòng cốt thực hiện dự án “Safety Delivered - Hành trang an toàn” trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2017-2018

[13.02.2018 09:32]
Quyết định số 480/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Tài liệu tham khảo Cuộc thi trực tuyến Giáo dục pháp luật năm 2017

[01.11.2017 09:41]
Ban Tổ chức cuộc thi thông báo về giới hạn thi và các văn bản pháp luật được sử dụng cho cuộc thi.Xem tiếp...

Tổ chức báo cáo chuyên đề pháp luật liên quan đến người lao động là viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập

[19.10.2017 09:08]
Trích Thông báo số 17/CĐ ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.Xem tiếp...

Tổ chức cuộc thi trực tuyến giáo dục pháp luật năm 2017

[10.10.2017 10:09]
Kế hoạch số 1751/KH-ĐHKT-CTCT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Kế hoạch Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2017

[07.03.2017 10:18]
Kế hoạch số 361/KH-ĐHKT-CTCT ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Chương trình huấn luyện kỹ năng dành cho sinh viên - Trung tâm đào tạo tài năng trẻ

[06.03.2017 13:56]
Hạn chót đăng ký: 20/03/2017.Xem tiếp...

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên UEH năm 2017

[23.02.2017 09:17]
Kế hoạch số 287/KH-ĐHKT-CTCT ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Giải thưởng Bài nghiên cứu Biển Đông năm 2016

[17.06.2016 16:46]
Thời hạn gửi Hồ sơ tham dự giải thưởng: trước ngày 31/12/2016.Xem tiếp...

Cuộc thi Tự hào 40 năm thành phố mang tên Bác

[16.06.2016 10:12]
Đợt 1: 9g00, ngày 15/6/2016 đến 11g00, ngày 18/6/2016. Đợt 2: 9g00, ngày 22/6/2016 đến 11g00, ngày 24/6/2016.Xem tiếp...

UEH đăng cai tổ chức tập huấn cán bộ phụ trách công tác tư tưởng - văn hóa

[04.11.2015 14:08]
Thông báo số 2210/TB-ĐHKT-CTCT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Thông báo V/v tổ chức tổng kết, khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi cấp thành phố năm 2015

[29.05.2015 15:35]
Thông báo Số 24/TB-ĐHKT-CTCT ngày 29/5/2015 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi cấp thành phố năm 2015

[28.05.2015 16:43]
Quyết định số 1694/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 28/5/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3  [sau]