Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM http://www.ctct.ueh.edu.vn

Kết quả học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - đợt học ngày 20-8-2017
22.08.2017

Kết quả học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - đợt học ngày 20-8-2017

Sinh viên tải và xem tại liên kết sau: DANH SÁCH HỌCURL của bản tin này::http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2056

© Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM contact: ctct@ueh.edu.vn