Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM http://www.ctct.ueh.edu.vn

Tiếp nhận đăng ký buổi học Tuần sinh hoạt công dân năm 2017
07.08.2017

Thời gian đăng ký đến ngày 20/8/2017.

- Đối tượng đăng ký: sinh viên K40, 41, 42 hệ đại học chính quy.

- Thời gian đăng ký: từ 16g00 ngày 07/8/2017 đến 16g00 ngày 20/8/2017.

- Cách thức đăng ký: sinh viên đăng nhập tài khoản rèn luyện tại website www.ctct.ueh.edu.vn và nhấn chọn Đăng ký buổi học Tuần sinh hoạt công dân năm 2017.URL của bản tin này::http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2049

© Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM contact: ctct@ueh.edu.vn