Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM http://www.ctct.ueh.edu.vn

Lịch thi đấu vòng bán kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17
10.03.2017

Thời gian: 17:30 ngày 13/3/2017. Địa điểm: Hội trường A116.

STT

Mã đội

Tên đội

Ngày 14/3/2017 - Trận bán kết 01 - 17h30'

1

725

CHIẾN BINH TRẺ

2

268

TRĂNG NON

3

340

CHÂN TRỜI MỚI

Ngày 14/3/2017 - Trận bán kết 02 - 18h30'

4

338

KHÁT VỌNG XANH

5

920

KINH TẾ TRẺ

6

354

ÁNH DƯƠNG

Ngày 14/3/2017 - Trận bán kết 03 - 19h30'

7

736

LÝ LUẬN TRẺ

8

149

BÌNH MINH

9

885

TRI THỨC TRẺURL của bản tin này::http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2013

© Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM contact: ctct@ueh.edu.vn