Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM http://www.ctct.ueh.edu.vn

Báo cáo kết quả tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - năm 2016
23.02.2017

Báo cáo số 286/BC-ĐHKT-CTCT ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.


URL của bản tin này::http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2002

© Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM contact: ctct@ueh.edu.vn