Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM http://www.ctct.ueh.edu.vn

Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017
16.02.2017

Kế hoạch số 238/KH-ĐHKT-CTCT ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.

TẢI MẪU ĐĂNG KÝ HỘI THAO

THÔNG BÁO LỄ KHAI MẠC HỘI THAO

LỊCH THI ĐẤU HỘI THAOURL của bản tin này::http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1999

© Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM contact: ctct@ueh.edu.vn