Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM http://www.ctct.ueh.edu.vn

Danh sách thí sinh vào vòng chung kết xếp hạng UEH Idol 2016
02.12.2016

Danh sách thí sinh vào vòng chung kết xếp hạng UEH Idol 2016

STT

SBD

Họ và tên

Lớp

Khóa

1

135

Lê Đức Anh

KICL2

39

2

72

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

KO002

39

3

108

Nguyễn Minh Hưng

DC014

41

4

159

Phạm Dương Diệu Thảo

AD003

39

5

148

Nguyễn Văn Thuận

DC023

42

6

231

Dư Trung Tín

DC054

41

Tham gia bình chọn và dự đoán tại http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=dudoandoncaURL của bản tin này::http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1978

© Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM contact: ctct@ueh.edu.vn