Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM http://www.ctct.ueh.edu.vn

Danh sách thí sinh vào vòng chung kết UEH Idol 2016
23.11.2016

Danh sách thí sinh vào vòng chung kết UEH Idol 2016

STT

SBD

Họ và tên

Lớp

Khóa

1

135

Lê Đức Anh

KICL2

39

2

244

Trần Thị Thùy Dương

FT001

40

3

72

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

KO002

39

4

108

Nguyễn Minh Hưng

DC014

41

5

217

Nguyễn Thị Thanh Huyền

TD001

40

6

190

Nguyễn Phước Lợi

DC037

42

7

155

Bùi Thị Ngọc Mai

ISB04

39

8

35

Hà Văn Sang

KT006

39

9

267

Trần Bảo Sơn

DC053

42

10

245

Huỳnh Thanh Thắng

DC014

41

11

159

Phạm Dương Diệu Thảo

AD003

39

12

114

Lâm Nữ Tố Thư

PT001

39

13

148

Nguyễn Văn Thuận

DC023

42

14

231

Dư Trung Tín

DC054

41

15

216

Nguyễn Dương Anh Tuấn

DC048

41

16

157

Trương Thanh Tùng

ISB01

41

17

28

Nguyễn Thị Như Ý

DC002

41URL của bản tin này::http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1975

© Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM contact: ctct@ueh.edu.vn