Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM http://www.ctct.ueh.edu.vn

Quy định công tác tư vấn học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy (năm 2016)
26.10.2016

Ban hành kèm theo Quyết định số 3745/QĐ-DDHKT-CTCT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.


URL của bản tin này::http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1959

© Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM contact: ctct@ueh.edu.vn