Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM http://www.ctct.ueh.edu.vn

Danh sách sinh viên đăng ký tham gia Ngày hội từ thiện Chạy vì trái tim năm 2016
25.10.2016

Danh sách sinh viên đăng ký tham gia Ngày hội từ thiện Chạy vì trái tim năm 2016

1. Danh sách tham gia (vui lòng nhấn liên kết để xem)

2. Thông tin cụ thể về Ngày hội Chạy vì trái tim năm 2016 sẽ thông báo vào đầu tháng 11/2016

3. Để đảm bảo công tác tổ chức, các bạn sinh viên đã đăng ký nhưng không tham gia được, vui lòng nhấn vào liên kết để hủy.

Lưu ý: Theo quy định hiện hành

- Sinh viên tham gia được cộng điểm rèn luyện.

- Sinh viên đăng ký nhưng không tham gia (không có phản hồi) bị trừ điểm rèn luyện.URL của bản tin này::http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1955

© Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM contact: ctct@ueh.edu.vn