Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM http://www.ctct.ueh.edu.vn

Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 136 (Năm 2016)
24.10.2016

Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 136 (Năm 2016) - Kỷ niệm 40 năm thành lập trường (27.10.1976 - 27.10.2016)URL của bản tin này::http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1954

© Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM contact: ctct@ueh.edu.vn