Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM http://www.ctct.ueh.edu.vn

Kết quả cuộc thi Tìm hiểu hệ thống e-learning (LMS) của UEH
13.10.2016

Kết quả cuộc thi Tìm hiểu hệ thống e-learning (LMS) của UEH

1. Kết quả cuộc thi

Danh sách sinh viên đạt giải:

MSSV

Họ

Tên

Mã lớp

31141020554

Lê Thị Vân

Anh

DH40BH001

31141020239

Mai Như

Ngọc

DH40BH001

31141020088

Võ Thị Huỳnh

Như

DH40KN011

31161021932

Lê Thị Ngọc

Thảo

DH42BI001

31161020703

Triệu Gia

Trân

DH42DC005

Danh sách sinh viên dự thi: nhấn để xem

2. Trao giải thưởng

Ngày 14/10/2016 (11g00): Công bố kết quả và trao giải cuộc thi Tìm hiểu Hệ thống e-learning (LMS) của UEH tại A.105.URL của bản tin này::http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1953

© Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM contact: ctct@ueh.edu.vn