Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM http://www.ctct.ueh.edu.vn

Ban hành Quy định về hoạt động truyền thông trên hệ thống màn hình LCD, LED trong phạm vi Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
07.06.2016

Quyết định số 1765/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 01/6/2016 của Hiệu trưởng.


URL của bản tin này::http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1917

© Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM contact: ctct@ueh.edu.vn