Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức

Điều chỉnh lịch học Tuần sinh hoạt công dân 2019

[09.10.2019 09:35]
Buổi 2 - Chương trình Sinh hoạt công dân cuối khóa K42 ĐHCQXem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp Học kỳ cuối năm 2019 của khóa 42 ĐHCQ

[03.10.2019 14:49]
Công văn số 38/CTCT ngày 01/10/2019 của Phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K42, 43, 44 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2019

[03.10.2019 14:39]
Các Quyết định số 2383, 2384, 2385/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 11 tháng 9 năm 2019 của UEH.Xem tiếp...

Tổ chức chuỗi hoạt động “Văn hóa UEH” năm 2019

[05.09.2019 14:05]
Kế hoạch số 2019/KH-ĐHKT-CTCT ngày 30 tháng 8 năm 2019Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 của khóa 45 Học kỳ cuối năm 2019

[05.09.2019 13:52]
Công văn số 36/CTCT ngày 04/9/2019 của Phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Phân công Cố vấn học tập Khóa 45 - ĐHCQ

[05.09.2019 13:50]
Quyết định số 2255/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng UEHXem tiếp...

Kết quả đợt khiếu nại, bổ sung, giải trình điểm rèn luyện Học kỳ đầu năm 2019

[27.08.2019 11:44]
Kết quả tính đến ngày 18/8/2019.Xem tiếp...

Lịch học trực tuyến LMS Tuần sinh hoạt công dân năm 2019

[25.08.2019 11:08]
Thời gian: K45 từ ngày 26/8/2019 đến ngày 09/9/2019; K43 & K44 từ ngày 03/9/2019 đến ngày 17/9/2019; K42 từ ngày 07/10/2019 đến ngày 21/10/2019.Xem tiếp...

Phát hành Bản tin UEH - số 147

[24.08.2019 16:48]
Phát hành Bản tin UEH - số 147Xem tiếp...

Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm 2019

[16.08.2019 15:18]
Kế hoạch số 1869/KH-ĐHKT-CTCT ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Danh sách và lịch học lại Sinh hoạt công dân - Đợt Học kỳ cuối 2019

[16.08.2019 14:55]
Thời gian học: 08 giờ 00 ngày 18 tháng 8 năm 2019. Địa điểm học: Hội trường A116. (Đã cập nhật kết quả)Xem tiếp...

Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ UEH (7/2019)

[13.08.2019 14:13]
Quyết định số 1419/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký học và làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2019

[09.08.2019 17:06]
Thời gian đăng ký: K43, 44 từ ngày 12/8/2019 đến ngày 23/8/2019; K42 từ ngày 16/9/2019 đến ngày 04/10/2019Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Đợt học lại Học kỳ cuối năm 2019

[09.08.2019 16:56]
Thời hạn đăng ký đến hết ngày 15/8/2019.Xem tiếp...

Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2019

[29.07.2019 15:18]
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2019Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 96, 97, 98  [sau]