Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức

Kết quả học lại Tuần sinh hoạt công dân - đợt Học kỳ đầu 2019

[21.05.2019 14:13]
Thời gian: 17:00 Thứ Hai ngày 22/4/2019. Địa điểm: Hội trường A116.Xem tiếp...

Phát hành Bản tin UEH - số 146

[15.05.2019 12:46]
Phát hành Bản tin UEH - số 146Xem tiếp...

Kết quả Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH năm 2019

[10.05.2019 18:17]
Các đơn vị dự thi vào các ngày 06, 07, 08 tháng 5 năm 2019; đêm công diễn và trao giải vào ngày 10/5/2019 tại Hội trường A116.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K41 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2019

[10.05.2019 18:11]
Quyết định số 914/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 10 tháng 5 năm 2019 của UEH.Xem tiếp...

Chương trình công diễn và trao giải Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH năm 2019

[09.05.2019 15:35]
Thông báo số 20/TB-CTCT ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Phòng Công tác chính trịXem tiếp...

Thời gian chạy chương trình và các đêm diễn Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH năm 2019

[04.05.2019 09:01]
Thông báo số 17/TB-CTCT ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Phòng Công tác chính trịXem tiếp...

Điểm rèn luyện tích lũy - Học kỳ đầu năm 2019

[22.04.2019 14:20]
Điểm rèn luyện tích lũy - Học kỳ đầu năm 2019Xem tiếp...

Tổ chức lễ bế mạc và trao giải Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2019

[18.04.2019 11:29]
Thông báo số 16/CTCT-TB ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Lịch chính thức Học lại Sinh hoạt công dân - Đợt Học kỳ đầu 2019

[28.03.2019 16:26]
Danh sách đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân - Đợt Học kỳ đầu 2019Xem tiếp...

Kết quả Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019

[21.03.2019 08:01]
Vòng bảng diễn ra vào các ngày 12, 13, 14/3/2019. Vòng bán kết diễn ra vào ngày 19/3/2019. Chung kết diễn ra vào ngày 22/3/2019. Địa điểm tại Cơ sở A - UEH.Xem tiếp...

Hướng dẫn đánh giá kết quả công việc của Cố vấn học tập Học kỳ đầu năm 2019

[21.03.2019 07:49]
Công văn số 611/ĐHKT-CTCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của UEH.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ đầu năm 2019

[21.03.2019 07:40]
Công văn số 12/CTCT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K41, 42, 43, 44 ĐHCQ - Học kỳ cuối năm 2018

[12.03.2019 09:27]
Các quyết định số 428, 429, 430, 431/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 11 tháng 3 năm 2019 của UEH.Xem tiếp...

Kết quả Vòng loại Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019

[04.03.2019 14:54]
Kết quả Vòng loại Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019Xem tiếp...

Kết quả Vòng thi trực tuyến Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019

[27.02.2019 16:23]
Kết quả Vòng thi trực tuyến Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 94, 95, 96  [sau]