Hồ sơ Sinh hoạt lớp sinh viên ĐHCQ

Buổi 1
Buổi 2
Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ đầu 201822.03.2018 10:24
Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ đầu 2018
Đã tải: 374 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/4

Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ đầu 201828.12.2017 21:23
Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ đầu 2018
Đã tải: 357 Bình luận: 0Xếp hạng:: 4.2/5

Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ cuối 201723.11.2017 16:41
Đã tải: 574 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/6

Sinh hoạt lớp buổi 1 HK cuối 201727.07.2017 14:31
Đã tải: 691 Bình luận: 0Xếp hạng:: 4.7/6

Sinh hoạt lớp buổi 2 HKĐ201723.03.2017 09:11
Nội dung Sinh hoạt lớp học kỳ đầu năm 2017 đối với các khóa 39, 40, 41, 42 - ĐHCQ.
Đã tải: 534 Bình luận: 0Xếp hạng:: 4.8/5


[ Quay lại | Trang chính ]

_TOPPAGE