Phong Cong tac chinh tri - UEH | Trang nhất

Image Slider Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
Đánh giá kết quả công việc Cố vấn học tập:
Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 17/5/2019
Các đêm thi: ngày 06, 07, 08/5/2019
Đêm công diễn và trao giải: ngày 10/5/2019
Địa điểm: Hội trường A116
Trang thông tin: ctct.ueh.edu.vn/hoidien

Trang thông tin: ctct.ueh.edu.vn/hoithao
Văn hóa UEH
và các quy tắc ứng xử
Phòng Công tác chính trị
slideshow html

TIN MỚIKết quả học lại Tuần sinh hoạt công dân - đợt Học kỳ đầu 2019
2019-05-21 14:13:26
Phát hành Bản tin UEH - số 146
2019-05-15 12:46:46
Kết quả Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH năm 2019
2019-05-10 18:17:38
Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K41 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2019
2019-05-10 18:11:14
Chương trình công diễn và trao giải Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH năm 2019
2019-05-09 15:35:11

Công tác đánh giá kết quả rèn luyện
Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K41 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2019
Quyết định số 914/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 10 tháng 5 năm 2019 của UEH. Xem tiếp...

» Điểm rèn luyện tích lũy - Học kỳ đầu năm 2019
» Thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Học kỳ đầu năm 2019
» Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K41, 42, 43, 44 ĐHCQ - Học kỳ cuối năm 2018

Công tác tư vấn học tập
Hướng dẫn đánh giá kết quả công việc của Cố vấn học tập Học kỳ đầu năm 2019
Công văn số 611/ĐHKT-CTCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của UEH. Xem tiếp...

» Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ đầu năm 2019
» Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2019
» Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ đầu năm 2019

Tuần sinh hoạt công dân
Lịch chính thức Học lại Sinh hoạt công dân - Đợt Học kỳ đầu 2019
Danh sách đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân - Đợt Học kỳ đầu 2019 Xem tiếp...

» Báo cáo Tuần sinh hoạt công dân - năm 2018
» Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Đợt học lại Học kỳ đầu năm 2019
» Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2018

Bản tin Đại học Kinh tế TP.HCM
Phát hành Bản tin UEH - số 146
Phát hành Bản tin UEH - số 146 Xem tiếp...

» Phát hành Bản tin UEH - số 145
» Phát hành Bản tin UEH - số 144
» Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 143 (Năm 2018)


Hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng
Thực hiện công tác “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong sinh viên đại học chính quy đến năm 2020” tại UEH
Kế hoạch số 924/KH-ĐHKT-CTCT ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH. Xem tiếp...

» Chương trình Thời trang và Âm nhạc (17h00 ngày 20/4/2018)
» Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho sinh viên UEH năm 2018
» Thành lập nhóm sinh viên nòng cốt thực hiện dự án “Safety Delivered - Hành trang an toàn” trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2017-2018

Hội thi Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Kết quả Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019
Vòng bảng diễn ra vào các ngày 12, 13, 14/3/2019. Vòng bán kết diễn ra vào ngày 19/3/2019. Chung kết diễn ra vào ngày 22/3/2019. Địa điểm tại Cơ sở A - UEH. Xem tiếp...

» Kết quả Vòng thi trực tuyến và Vòng loại Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019
» Tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 19
» Đội Lý luận trẻ giành giải Nhất Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18

Hoạt động văn hóa & văn nghệ
Kết quả Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH năm 2019
Các đơn vị dự thi vào các ngày 06, 07, 08 tháng 5 năm 2019; đêm công diễn và trao giải vào ngày 10/5/2019 tại Hội trường A116. Xem tiếp...

» Chương trình công diễn và trao giải Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH năm 2019
» Thời gian chạy chương trình và các đêm diễn Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH năm 2019
» Tổ chức Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH năm 2019

Hoạt động thể thao & rèn luyện thể chất
Tổ chức lễ bế mạc và trao giải Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2019
Thông báo số 16/CTCT-TB ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Phòng Công tác chính trị. Xem tiếp...

» Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2019
» Thay đổi thời gian thi đấu các môn Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2018
» Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2018

 An toàn giao thông

 Điểm rèn luyện tích lũy Học kỳ đầu năm 2019
Nhập mã số SV:


 Tra cứu cộng, trừ điểm rèn luyện
Nhập mã số SV:    

 Hồ sơ đánh giá rèn luyện sinh viên
» Quy chế của Bộ Giáo dục - Đào tạo

 Liên hệ


Địa chỉ: Phòng A218, 59C đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu: 07:30AM-11:30AM & 01:30PM-04:30PM

 Các đơn vị liên kết

 Số người truy cập