Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Trang nhất

Image Slider Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
Phòng Công tác chính trị
Phòng A218, số 59C Nguyễn Đình Chiểu P6 Q3 TP.HCM
Điện thoại: 38 294 242 - Email: ctct@ueh.edu.vn
Giải thưởng Bài nghiên cứu Biển Đông năm 2016
Thời hạn: trước ngày 31/12/2016.
Hội thao truyền thống sinh viên UEH
Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH
Văn hóa UEH
slideshow html

TIN MỚIKết quả cuộc thi Tìm hiểu hệ thống e-learning (LMS) của UEH
2016-10-13 15:52:40
Danh sách điểm danh Tuần sinh hoạt công dân năm 2016
2016-10-13 15:33:03
Ngày hội từ thiện “Chạy vì trái tim” năm 2016
2016-10-12 15:29:07
Phân công Cố vấn học tập Khóa 42 - Đại học chính quy
2016-10-04 12:31:29
Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu hệ thống e-learning (LMS) của UEH
2016-09-30 11:26:50


Tin đánh giá rèn luyện sinh viên
Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K39, K40, K41 - ĐHCQ học kỳ đầu năm 2016
Các Quyết định số 3061, 3062, 3063/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 23/8/2016 của Hiệu trưởng UEH. Xem tiếp...

» Cập nhật kết quả rèn luyện sinh viên K39, 40, 41 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2016
» Khen thưởng sinh viên Khóa 38 - ĐHCQ đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học
» Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K38 - ĐHCQ học kỳ đầu năm 2016

Tin công tác cố vấn học tập
Phân công Cố vấn học tập Khóa 42 - Đại học chính quy
Quyết định số 3491/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Phó Hiệu trưởng UEH. Xem tiếp...

» Công văn về việc phân công viên chức thực hiện công tác Cố vấn học tập các lớp sinh viên Khóa 42-ĐHCQ
» Thông báo về việc nghỉ học các học phần vào Thứ Bảy 24/9/2016 đối với các lớp học buổi sáng và chiều
» Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ cuối năm 2016 đối với các khóa 39, 40, 41 - ĐHCQ

Tin sinh hoạt công dân
Danh sách điểm danh Tuần sinh hoạt công dân năm 2016
Danh sách điểm danh "Tuần sinh hoạt công dân" năm 2016 Xem tiếp...

» Chương trình và Thời khóa biểu Buổi 3&4 Tuần sinh hoạt đầu khóa K42 ĐHCQ - năm 2016
» Thời khóa biểu học trực tuyến Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - K39, 40, 41
» Chương trình và Thời khóa biểu Tuần sinh hoạt đầu khóa K42 ĐHCQ - năm 2016

Bản tin Đại học Kinh tế TP.HCM
Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 135 (Năm 2016)
Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 135 (Năm 2016) Xem tiếp...

» Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập “Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
» Thư ngỏ Mời viết bài Bản tin số đặc biệt kỷ niệm 40 năm UEH
» Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 134 (Năm 2016)


Hội thi Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Kết quả Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16
Thời gian tổ chức Hội thi từ ngày 12/01/2016 đến ngày 04/3/2016. Xem tiếp...

» Lịch thi vòng bảng - Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16
» Kết quả vòng loại Hội thi truyền thống Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2016
» Kết quả vòng trắc nghiệm trực tuyến Hội thi truyền thống Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16

Tin văn hóa - Văn nghệ
Công diễn và trao thưởng Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH - năm 2016
Thông báo số 23/TB-CTCT ngày 28/4/2016 của Trưởng phòng Công tác chính trị. Xem tiếp...

» Thông báo số 2 - Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 41 - năm 2016
» Lịch tham gia Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 41 - năm 2016
» Thông báo số 1 - Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 41 - năm 2016

Tin thể dục - Thể thao
Ngày hội từ thiện “Chạy vì trái tim” năm 2016
Thông báo số 42/TB-CTCT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Trưởng phòng CTCT. Xem tiếp...

» Thông báo số 3 - Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2016
» Thông báo số 2 - Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2016
» Tham dự Lễ khai mạc Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2016

Tin khác
Kết quả cuộc thi Tìm hiểu hệ thống e-learning (LMS) của UEH
Kết quả cuộc thi Tìm hiểu hệ thống e-learning (LMS) của UEH Xem tiếp...

» Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu hệ thống e-learning (LMS) của UEH
» Tọa đàm giữa Sở Kế hoạch Đầu tư với Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về Khởi nghiệp
» Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công tác chính trị

 ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA - KHÔNG LÁI XE

  Biển, đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời

 Tìm kiếm - Hỗ trợ trực tuyến

 Truyền thông
 Bản tin
UEH
 Sự kiện
UEH
 Hoạt động
P.CTCT
 Thông tin
LCD

        

 Hồ sơ Tuần Sinh hoạt công dân năm 2016

» Kế hoạch tổ chức

» Nội quy (Lưu ý: không ăn, uống trong Hội trường)

» Danh sách đăng ký buổi học

» Danh sách điểm danh (vui lòng chờ cập nhật lại)

» Học tập trực tuyến LMS UEH


 Hồ sơ đánh giá rèn luyện HK đầu 2016
» Quy chế của Bộ Giáo dục - Đào tạo

 Tra cứu điểm rèn luyện HK đầu 2016
Nhập mã số SV:


 Tra cứu cộng, trừ điểm rèn luyện HK đầu 2016
Nhập mã số SV:    

 Sổ tay sinh viên

 Quản lý hoạt động tuyên truyền

 Hệ thống quản lý chất lượng

 Tạp chí PTKT

 Đại học Victoria

 Số người truy cập