Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Trang nhất

Image Slider Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
Tuần sinh hoạt công dân năm 2017
K43: 4 buổi học - K41&42: 2 buổi học - K40: 4 buổi học
Điểm danh bằng quét mã vạch thẻ sinh viên (K43 từ buổi 2)
Đăng ký trực tuyến tại www.ctct.ueh.edu.vn/UEH-SB
từ ngày 10/9/2017 đến ngày 20/10/2017
Hội thao truyền thống sinh viên UEH
Ultimate
Educational
Harmony
Văn hóa UEH
slideshow html

TIN MỚIBan hành Nội dung Văn hóa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phiên bản 2017
2017-09-20 15:54:17
Thời khóa biểu và chương trình chi tiết Tuần sinh hoạt công dân năm 2017
2017-09-08 19:35:18
Tổ chức tọa đàm Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH
2017-09-07 09:41:25
Đăng ký tham gia UEH STUDENT BANDS năm 2017
2017-09-01 16:40:56
Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K40, 41, 42 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2017
2017-08-23 10:36:35
Công tác đánh giá kết quả rèn luyện
Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K40, 41, 42 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2017
Quyết định số 2569/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của UEH (K40). Quyết định số 2568/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của UEH (K41). Quyết định số 2570/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của UEH (K42). Xem tiếp...

» Kết quả đợt khiếu nại điểm rèn luyện K40, 41, 42 ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2017
» Kết quả rèn luyện sinh viên K40, 41, 42 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2017
» Khen thưởng sinh viên đạt kết quả rèn luyện loại Xuất sắc toàn khóa học Khóa 39 - Đại học chính quy

Công tác tư vấn học tập
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2017
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2017 Xem tiếp...

» Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ cuối năm 2017 đối với các khóa 40, 41, 42 - ĐHCQ
» Phân công Cố vấn học tập Khóa 42 - ĐHCQ (2016 - 2020) giai đoạn chuyên ngành
» Đề cử viên chức tham gia thực hiện công tác Cố vấn học tập các lớp sinh viên Khóa 42 - ĐHCQ giai đoạn chuyên ngành

Tuần sinh hoạt công dân
Thời khóa biểu và chương trình chi tiết Tuần sinh hoạt công dân năm 2017
Thời khóa biểu và chương trình chi tiết Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 Xem tiếp...

» Lịch làm bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân năm 2017 - K42 ĐHCQ
» Lịch làm bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân năm 2017 - K41 ĐHCQ
» Kết quả học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - đợt học ngày 20-8-2017

Bản tin Đại học Kinh tế TP.HCM
Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 139 (Năm 2017)
Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 139 (Năm 2017) Xem tiếp...

» Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 138 (Năm 2017)
» Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 137 (Năm 2017) - Mừng Xuân Đinh Dậu
» Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 136 (Năm 2016)


Hội thi Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Cộng điểm thưởng - Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17 - năm 2017
Quyết định số 860/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 17 tháng 4 năm 2017 của UEH. Xem tiếp...

» Kết quả Vòng bán kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17
» Lịch thi đấu vòng bán kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17
» Thông báo số 01 Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17

Hoạt động văn hóa
Ban hành Nội dung Văn hóa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phiên bản 2017
Quyết định số 2638/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH. Xem tiếp...

» Tổ chức tọa đàm Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH
» Đăng ký tham gia UEH STUDENT BANDS năm 2017
» Tổ chức Hội thi các nhóm nhạc sinh viên năm 2017 - UEH STUDENT BANDS 2017

Hoạt động thể thao & rèn luyện thể chất
Ban hành Điều lệ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2018
Thông báo số 24/TB-CTCT ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Trưởng phòng CTCT UEH. Xem tiếp...

» Tổ chức bế mạc và trao giải Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017
» Lịch thi đấu Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017
» Tổ chức Lễ khai mạc Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017

Các thông tin khác
Tổ chức chương trình đào tạo Khởi nghiệp kinh doanh năm 2017
Thông báo số 14/TB-ĐHKT-PTKN ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Trung tâm PTKT. Xem tiếp...

» Kế hoạch Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2017
» Chương trình huấn luyện kỹ năng dành cho sinh viên - Trung tâm đào tạo tài năng trẻ
» Kế hoạch Tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên UEH năm 2017

 Tin, ảnh hoạt động
Kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017)
Nhân kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017), lãnh đạo nhà trường cùng các đơn vị đã đến chúc mừng Bản tin UEH.

» Sinh viên UEH đạt giải Nhất toàn đội Liên hoan nhóm ca khúc truyền thống và giải Nhì đội tuyển Hội thi Tầm nhìn xuyên thế kỷ lần 9
» Tổng kết và trao giải Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017
» Chung kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17 - năm 2017

 Điểm rèn luyện Học kỳ đầu 2017
Nhập mã số SV:


 Tra cứu cộng, trừ điểm rèn luyện HK đầu 2017
Nhập mã số SV:    

 Hồ sơ đánh giá rèn luyện sinh viên
» Quy chế của Bộ Giáo dục - Đào tạo

  Biển, đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời

 Các đơn vị liên kết

 Số người truy cập