Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Trang nhất

Image Slider Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
Cán bộ, viên chức
Phòng Công tác chính trị
Bán kết: 17g30 ngày 24/3/2015
Chung kết: 17g30 ngày 27/3/2015
Địa điểm: Hội trường A116 - Cơ sở A
Văn hóa UEH
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Hội thao truyền thống Sinh viên UEH
Thời gian: 14/3/2015 - 19/4/2015
Địa điểm: Cơ sở Quận 8
slideshow html

TIN MỚIThông báo số 01 V/v tổ chức Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 40 - năm 2015
2015-03-30 17:20:52
Thông báo số 02 V/v tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015
2015-03-20 12:09:55
Lịch thi vòng bán kết - Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 15
2015-03-20 07:42:42
Thông báo số 1 V/v tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015
2015-03-12 19:05:01
Lịch thi vòng bảng - Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 15
2015-03-10 14:51:15


Tin đánh giá rèn luyện sinh viên
Các quyết định công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2014
Các Quyết định số 301, 302, 303, 304/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 21/01/2015 của Phó Hiệu trưởng. Xem tiếp...

» Kết quả khiếu nại, bổ sung điểm rèn luyện học kỳ cuối năm 2014
» Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2014
» Cập nhật điểm rèn luyện học kỳ cuối năm 2014

Tin công tác cố vấn học tập
Quyết định về việc phân công Cố vấn học tập Khóa 39 - ĐHCQ giai đoạn chuyên ngành
Quyết định số 228/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng. Xem tiếp...

» Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2015
» Công văn về việc tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 học kỳ đầu năm 2015
» Công văn về việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập học kỳ cuối năm học 2014

Tin Tuần Sinh hoạt công dân
Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2014 và các năm trước
Thời gian đăng ký: từ ngày 02/03/2015 đến ngày 31/03/2015. Xem tiếp...

» Điểm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2014
» Cấp chứng nhận Huấn luyện kỹ năng - Tuần SHCD cuối khóa năm 2014 K37 ĐHCQ
» Kết quả học lại Tuần sinh hoạt công dân - đợt học tháng 11/2014

Bản tin Đại học Kinh tế TP.HCM
Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 128 - Xuân Ất Mùi
Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 128 - Xuân Ất Mùi Xem tiếp...

» Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 127 - tháng 8-9-10.2014
» Bản tin UEH (bản tiếng Anh, tháng 01/2014 - tháng 6/2014)
» Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 126 - tháng 5-6-7.2014Hội thi Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Lịch thi vòng bán kết - Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 15
Thời gian: Thứ Ba, ngày 24 tháng 3 năm 2015. Địa điểm: Hội trường A116 cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3. Xem tiếp...

» Lịch thi vòng bảng - Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 15
» Kết quả vòng loại Hội thi truyền thống Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 15
» Kết quả vòng trắc nghiệm trực tuyến Hội thi truyền thống Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 15

Tin văn hóa - Văn nghệ
Thông báo số 01 V/v tổ chức Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 40 - năm 2015
Thông báo Số 10/TB-ĐHKT-CTCT ngày 30/3/2015 của Trưởng phòng Công tác chính trị. Xem tiếp...

» Điều lệ Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 40 - năm 2015
» Hồ sơ Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 39 - năm 2014
» Kế hoạch tổ chức Hội diễn Văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 40 - năm 2015

Tin thể dục - Thể thao
Thông báo số 02 V/v tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015
. Xem tiếp...

» Thông báo số 1 V/v tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015
» Điều lệ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015
» Hồ sơ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2014

Tin khác
Tổng kết, khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi cấp toàn quốc, thành phố năm 2014
Thông báo số 04 /TB-ĐHKT-CTCT ngày 05/02/2015 của Trưởng phòng Công tác chính trị. Xem tiếp...

» Khởi động thi trực tuyến học tập và làm theo gương Bác năm học 2014 - 2015
» Ban hành Quy định quản lý hoạt động thông tin, tuyên truyền trong phạm vi Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
»  Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông 2014
 Cuộc thi trực tuyến

 ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA - KHÔNG LÁI XE

 Tìm kiếm - Hỗ trợ trực tuyến

 Truyền thông
 Bản tin
UEH
 Sự kiện
UEH
 Hoạt động
P.CTCT
 Thông tin
LCD
          

 Hội thi TT OLP Mác-Lênin, TT Hồ Chí Minh UEH

Thời gian đăng ký: 02/02/2015 - 01/03/2015
Thời gian dự thi: 03/03/2015 - 27/03/2015

 Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2015

Thời gian đăng ký: 09/02/2015 - 06/3/2015
Thời gian dự thi: 14/3/2015 - 19/4/2015

 Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH
Thời gian đăng ký: 23/3/2015 - 06/4/2015
Thời gian dự thi: 14/4/2015 - 20/04/2015

 Hồ sơ Tuần Sinh hoạt công dân

 Hồ sơ đánh giá rèn luyện

 Tra cứu điểm rèn luyện HK cuối 2014
Nhập mã số SV:


 Tra cứu hoạt động rèn luyện HK cuối 2014
Nhập mã số SV:    

 Sổ tay sinh viên

 Quản lý hoạt động tuyên truyền

 Hệ thống quản lý chất lượng

 Số người truy cập


Phòng Công tác chính trị - Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
Phòng A2.18 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38.294.242 - Email: ctct@ueh.edu.vn
Thiết kế và phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh & Nguyễn Công Nam - Nukeviet 2.0 - 2007