Phong Cong tac chinh tri - UEH | Trang nhất

Image Slider Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - NĂM 2020
Chương trình đầu khóa học, năm 1 - K46: 26/10/2020 - 16/11/2020
Chương trình giữa khóa học, năm 2 - K45: 28/9/2020 - 05/11/2020
Chương trình giữa khóa học, năm 3 - K44: 14/9/2020 - 24/9/2020
Chương trình cuối khóa học, năm 4 - K43: 05/10/2020 - 22/10/2020
Trang thông tin: ctct.ueh.edu.vn/shcd
Lịch các hoạt động sinh viên
do Phòng Công tác chính trị tổ chức
trong Học kỳ cuối năm 2020
Tiếp nhận đăng ký đến ngày 04/11/2020
Sơ khảo: ngày 10, 11, 12/11/2020
Bán kết: ngày 24, 25/11/2020
Chung kết: ngày 03/12/2020
Văn hóa UEH
và các quy tắc ứng xử
6 chiến lược khác biệt của UEH
slideshow html

TIN MỚITổ chức Sinh hoạt lớp Buổi 1 Học kỳ đầu 2021 của khóa 44, 45, 46 ĐHCQ
2021-01-04 13:20:18
Hội nghị Chăm sóc và hỗ trợ người học UEH
2020-12-31 14:52:52
Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2020 Khóa 44, 45, 46 ĐHCQ - Tiếp nhận đăng ký học lại
2020-12-31 08:03:32
Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2020 Khóa 43 ĐHCQ - Tiếp nhận đăng ký học lại
2020-11-30 17:40:31
Tổ chức Sinh hoạt lớp Buổi 2 Học kỳ cuối 2020 của khóa 44, 45, 46 ĐHCQ
2020-11-27 07:36:39

Công tác đánh giá kết quả rèn luyện
Kết quả đợt khiếu nại, bổ sung, giải trình điểm rèn luyện Học kỳ đầu năm 2020
Kết quả tính đến ngày 09/9/2020 Xem tiếp...

» Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy (tháng 06/2020)
» Điểm rèn luyện tích lũy - Học kỳ đầu năm 2020
» Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy (2020)

Công tác tư vấn học tập
Tổ chức Sinh hoạt lớp Buổi 1 Học kỳ đầu 2021 của khóa 44, 45, 46 ĐHCQ
Công văn số 12/CSHTNH ngày 28/12/2020 của Phòng Chăm sóc và Hỗ trợ người học. Xem tiếp...

» Hội nghị Chăm sóc và hỗ trợ người học UEH
» Tổ chức Sinh hoạt lớp Buổi 2 Học kỳ cuối 2020 của khóa 44, 45, 46 ĐHCQ
» Tổ chức Sinh hoạt lớp Buổi 1 Học kỳ cuối 2020 của khóa 46 ĐHCQ

Tuần sinh hoạt công dân
Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2020 Khóa 44, 45, 46 ĐHCQ - Tiếp nhận đăng ký học lại
Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2020 Khóa 44, 45, 46 ĐHCQ - Tiếp nhận đăng ký học lại Xem tiếp...

» Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2020 Khóa 43 ĐHCQ - Tiếp nhận đăng ký học lại
» Lịch học Sinh hoạt công dân đầu khóa học K46 ĐHCQ - năm 2020
» Chương trình và lịch học Sinh hoạt công dân đầu khóa học - K46 ĐHCQ

Bản tin Đại học Kinh tế TP.HCM
Phát hành Bản tin UEH - số 150
Phát hành Bản tin UEH - số 150 Xem tiếp...

» Phát hành Bản tin UEH - số 149
» Phát hành Bản tin UEH - số 148
» Phát hành Bản tin UEH - số 147


Hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng
Tuyên truyền Luật, văn bản chỉ đạo và văn bản quy phạm pháp luật - 2020
Tuyên truyền Luật, văn bản chỉ đạo và văn bản quy phạm pháp luật - 2020 Xem tiếp...

» Thực hiện công tác “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong sinh viên đại học chính quy đến năm 2020” tại UEH
» Chương trình Thời trang và Âm nhạc (17h00 ngày 20/4/2018)
» Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho sinh viên UEH năm 2018

Hội thi Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Kết quả Vòng loại Hội thi truyền thống các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 20
Ca thi vào lúc 11g00 đến 12g00 thứ Tư ngày 01/4/2020. Xem tiếp...

» Tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 20
» Kết quả Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019
» Kết quả Vòng thi trực tuyến và Vòng loại Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019

Hoạt động văn hóa & văn nghệ
Danh sách thí sinh vào Vòng Chung kết Hội thi đơn ca Tiếng hát Sinh viên Kinh tế - năm 2020
Danh sách thí sinh vào Vòng Chung kết Hội thi đơn ca Tiếng hát Sinh viên Kinh tế - năm 2020 Xem tiếp...

» Danh sách thí sinh vào Vòng Bán kết Hội thi đơn ca Tiếng hát Sinh viên Kinh tế - năm 2020
» Danh sách dự thi Vòng sơ loại Hội thi Đơn ca Tiếng hát sinh viên Kinh tế - năm 2020
» Tổ chức Hội thi Tiếng hát sinh viên Kinh tế năm 2020

Hoạt động thể thao & rèn luyện thể chất
Tổ chức Hội thao truyền thống Sinh viên UEH năm 2020
Kế hoạch số /KH-ĐHKT-CTCT ngày 14 tháng 10 năm 2020 của UEH. Xem tiếp...

» Tổ chức lễ bế mạc và trao giải Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2019
» Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2019
» Thay đổi thời gian thi đấu các môn Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2018

 Ảnh tốt nghiệp

 Phòng, chống dịch bệnh

 Điểm rèn luyện tích lũy Học kỳ cuối năm 2020
Nhập mã số SV:


 Tra cứu cộng, trừ điểm rèn luyện
Nhập mã số SV:    

 Hồ sơ đánh giá rèn luyện sinh viên
» Quy chế của Bộ Giáo dục - Đào tạo
(Tiến độ đánh giá căn cứ theo Lịch hoạt động)

 An toàn giao thông

 Tuyển sinh thạc sĩ & tiến sĩ


 Các đơn vị liên kết

 Liên hệ


Địa chỉ: Phòng A218, 59C đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu: 07:30AM-11:30AM & 01:30PM-04:30PM

 Số người truy cập