Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Trang nhất

TIN MỚICông văn đề cử CBVC tham gia thực hiện công tác cố vấn học tập
2014-09-16 18:50:39
Danh sách tham gia đợt huấn luyện cơ bản Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ XIII
2014-09-15 17:28:50
Tuyển chọn sinh viên tham gia Hội thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ XIII – năm 2014
2014-09-08 16:59:30
Lịch học Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa - K40 ĐHCQ
2014-09-04 08:05:19
Quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K37, 38, 39 ĐHCQ học kỳ đầu năm 2014
2014-08-26 11:38:04


Tin đánh giá rèn luyện sinh viên
Quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K37, 38, 39 ĐHCQ học kỳ đầu năm 2014
Quyết định số 2720/QĐ-ĐHKT-CTCT, 2721/QĐ-ĐHKT-CTCT, 2722/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 22/8/2014. Xem tiếp...

» Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K37, 38, 39 ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2014
» Thông báo v/v kết quả xếp loại rèn luyện toàn khóa học Khóa 36 – ĐHCQ
» Quyết định khen thưởng sinh viên Khóa 36 - ĐHCQ đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học

Tin công tác cố vấn học tập
Công văn đề cử CBVC tham gia thực hiện công tác cố vấn học tập
Công văn số 1287/ĐHKT-CTCT ngày 16/9/2014 của Hiệu trưởng. Xem tiếp...

» Sinh hoạt lớp Buổi 1 - học kỳ cuối năm 2014
» Công văn v/v đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cố vấn học tập học kỳ đầu năm 2014
» Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ đầu năm học 2014 đối với K37, 38, 39 ĐHCQ

Tin Tuần Sinh hoạt công dân
Lịch học Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa - K40 ĐHCQ
Sinh viên phải tham dự đầy đủ 6 buổi học và 1 buổi làm bài thu hoạch. Xem tiếp...

» Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân" năm 2014
» Kết quả bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân (học lại ngày 26/4/2014)
» Học lại Tuần sinh hoạt công dân - tháng 4/2014

Bản tin Đại học Kinh tế TP.HCM
Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 126 - tháng 5-6-7.2014
Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 126 - tháng 5-6-7.2014 Xem tiếp...

» Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 125 - tháng 2-3-4.2014
» Bản tin Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh - Số 124 - Đặc biệt Xuân Giáp Ngọ
» Góp ý xây dựng Bản tin Đại học Kinh tế


Hội thi Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Cộng điểm thưởng khuyến khích học tập - Hội thi Olympic các môn khoa học MLN, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2014
Quyết định số 1789/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng. Xem tiếp...

» Kết quả Hội thi TT Olympic các môn khoa học Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 14
» Chương trình Chung kết Hội thi TT Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 14
» Lịch thi vòng bán kết Hội thi TT Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 14

Tin văn hóa - Văn nghệ
Danh sách tham gia đợt huấn luyện cơ bản Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ XIII
Sinh viên trong danh sách dự họp lúc 11g30 ngày 16/9/2014 tại A.207. Xem tiếp...

» Tuyển chọn sinh viên tham gia Hội thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ XIII – năm 2014
» Thông báo số 2 về việc tổ chức Đêm công diễn và trao giải thưởng Hội diễn văn nghệ TT sinh viên UEH lần thứ 39
» Lịch tham gia Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH - năm 2014

Tin thể dục - Thể thao
Thông báo số 4 về việc tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2014
Thông báo số 28/TB-ĐHKT-CTCT ngày 16/4/2014 của Trưởng phòng Công tác chính trị. Xem tiếp...

» Thông báo số 3 về việc tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2014
» Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2014
» Khai mạc Hội thao truyền thống Sinh viên UEH năm 2014

Tin khác
Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông 2014
Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2014 của Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông. Xem tiếp...

» Báo cáo chuyên đề “Tại sao họ thành công”
» Kế hoạch Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông năm 2014
» Thực hiện việc treo, trang trí cờ Đảng, cờ Nước và đặt tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh
 

 Tìm kiếm - Hỗ trợ trực tuyến

 Văn bản quy phạm pháp luật

 Truyền thông
 Bản tin
UEH
 Sự kiện
UEH
 Hoạt động
P.CTCT
 Thông tin
LCD
          

 Tuần Sinh hoạt công dân

 Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên
» Quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

 Tra cứu điểm rèn luyện HK đầu 2014
Nhập mã số SV:


 Tra cứu hoạt động rèn luyện HK đầu 2014
Nhập mã số SV:    

 Công tác cố vấn học tập
» Quy định của Trường » Lịch sinh hoạt lớp
» Quy trình đánh giá CVHT » Nội dung buổi 1
» Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của CVHT » Nội dung buôi 2 (K36)
» Thu nhận - Ngừng học SV » Nội dung buổi 2 (K37,38,39)

 Hội thi TT OLP Mác-Lênin, TT Hồ Chí Minh UEH

 Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH
(14/4/2014 - 18/4/2014)

 Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2014
(16/03/2014 - 20/04/2014)

 Quản lý hoạt động tuyên truyền

 Hệ thống quản lý chất lượng

 Số người truy cập


Phòng Công tác chính trị - Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
Phòng A.215 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38.294.242 - Email: ctct@ueh.edu.vn
Thiết kế và phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh & Nguyễn Công Nam - Nukeviet 2.0 - 2007