Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Trang nhất

Image Slider Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
Đánh giá kết quả công việc Cố vấn học tập Học kỳ cuối 2018
Thời gian thực hiện từ ngày 10/12/2018 đến ngày 23/12/2018
Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2018:
Hạn chót để gửi bài tham dự là ngày 31/12/2018.
Tiếp nhận đăng ký: Hạn chót ngày 31/10/2018
Sơ khảo: 05, 06, 07/11/2018 (A103)
Bán kết: 13, 14/11/2018 (A116)
Chung kết: 22/11/2018 (A116)
Văn hóa UEH
và các quy tắc ứng xử
Phòng Công tác chính trị
slideshow html

TIN MỚITiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Đợt học lại Học kỳ đầu năm 2019
2019-01-15 14:59:49
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2019
2019-01-02 14:56:34
Kết quả rèn luyện sinh viên K41, 42, 43, 44 ĐHCQ - Học kỳ cuối 2018
2018-12-28 15:11:43
Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ đầu năm 2019
2018-12-28 14:50:03
Chung kết Hội thi Tiếng hát sinh viên Kinh tế năm 2018
2018-11-28 13:49:20

Công tác đánh giá kết quả rèn luyện
Kết quả rèn luyện sinh viên K41, 42, 43, 44 ĐHCQ - Học kỳ cuối 2018
Kết quả đã được cập nhật tính đến ngày 28/12/2018. Xem tiếp...

» Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K41, 42, 43 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2018
» Kết quả đợt khiếu nại điểm rèn luyện học kỳ đầu năm 2018
» Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ UEH (7/2018)

Công tác tư vấn học tập
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2019
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2019 Xem tiếp...

» Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ đầu năm 2019
» Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ cuối năm 2018
» Phân công Tư vấn viên cho sinh viên hệ đại học chính quy (2018)

Tuần sinh hoạt công dân
Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Đợt học lại Học kỳ đầu năm 2019
Thời gian đăng ký từ ngày 15/01/2019 đến ngày 24/3/2019. Xem tiếp...

» Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2018
» Lịch học LMS và làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Khóa 44 ĐHCQ
» Lịch học LMS và làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Khóa 41 ĐHCQ

Bản tin Đại học Kinh tế TP.HCM
Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 143 (Năm 2018)
Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 143 (Năm 2018) Xem tiếp...

» Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 142 (Năm 2018)
» Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 141 (Năm 2018) - Mừng Xuân Mậu Tuất
» Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 140 (Năm 2017)


Hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng
Thực hiện công tác “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong sinh viên đại học chính quy đến năm 2020” tại UEH
Kế hoạch số 924/KH-ĐHKT-CTCT ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH. Xem tiếp...

» Chương trình Thời trang và Âm nhạc (17h00 ngày 20/4/2018)
» Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho sinh viên UEH năm 2018
» Thành lập nhóm sinh viên nòng cốt thực hiện dự án “Safety Delivered - Hành trang an toàn” trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2017-2018

Hội thi Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Đội Lý luận trẻ giành giải Nhất Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18
Tối ngày 22/03/2018, tại Hội trường A.116, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức vòng chung kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18 - Năm 2018. Xem tiếp...

» Danh sách thi trận chung kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18
» Lịch thi vòng bán kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18
» Lịch thi vòng bảng Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18

Hoạt động văn hóa & văn nghệ
Chung kết Hội thi Tiếng hát sinh viên Kinh tế năm 2018
Sau 3 đêm thi sơ khảo và 2 đêm thi bán kết, tối ngày 22/11/2018, tại Hội trường A.116, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Trưởng Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức đêm Chung kết Hội thi "Tiếng hát sinh viên Kinh tế năm 2018". Xem tiếp...

» Bình chọn thí sinh yêu thích Hội thi Tiếng hát Sinh viên Kinh tế 2018
» Danh sách thí sinh vào Vòng Chung kết Hội thi đơn ca Tiếng hát sinh viên kinh tế năm 2018
» Danh sách thí sinh vào Vòng Bán kết Hội thi đơn ca Tiếng hát sinh viên kinh tế năm 2018

Hoạt động thể thao & rèn luyện thể chất
Thay đổi thời gian thi đấu các môn Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2018
Thông báo số 24/TB-CTCT ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Trưởng phòng Công tác chính trị. Xem tiếp...

» Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2018
» Công bố danh sách sinh viên tham gia Ngày hội từ thiện Chạy vì trái tim năm 2017
» Chương trình Chạy vì trái tim năm 2017

 An toàn giao thông

 Điểm rèn luyện tích lũy Học kỳ cuối năm 2018
Nhập mã số SV:


 Tra cứu cộng, trừ điểm rèn luyện HK cuối 2018
Nhập mã số SV:    

 Hồ sơ đánh giá rèn luyện sinh viên
» Quy chế của Bộ Giáo dục - Đào tạo

 Các đơn vị liên kết

 Số người truy cập