Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Trang nhất

Image Slider Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
Tiếp nhận đăng ký từ ngày 09/01/2018 đến ngày 28/01/2018
Tiếp nhận đăng ký theo đơn vị khoa, viện, ký túc xá
đến ngày 10/3/2018
Ultimate
Educational
Harmony
Văn hóa UEH
và các quy tắc ứng xử
Phòng Công tác chính trị
slideshow html

TIN MỚITổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2018
2018-01-08 13:58:40
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2018
2018-01-04 15:30:23
Kết quả rèn luyện sinh viên K40, 41, 42, 43 ĐHCQ - Học kỳ đầu cuối 2017
2018-01-04 15:06:47
Tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18
2018-01-04 14:32:23
Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ đầu năm 2018 đối với các khóa 41, 42, 43 - ĐHCQ
2017-12-28 21:41:04
Công tác đánh giá kết quả rèn luyện
Kết quả rèn luyện sinh viên K40, 41, 42, 43 ĐHCQ - Học kỳ đầu cuối 2017
Kết quả đã được cập nhật tính đến ngày 02/01/2018. Xem tiếp...

» Thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ - học kỳ cuối năm 2017
» Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K40, 41, 42 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2017
» Kết quả đợt khiếu nại điểm rèn luyện K40, 41, 42 ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2017

Công tác tư vấn học tập
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2018
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2018 Xem tiếp...

» Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ đầu năm 2018 đối với các khóa 41, 42, 43 - ĐHCQ
» Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập học kỳ cuối năm 2017
» Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ cuối năm 2017 đối với các khóa 40, 41, 42, 43 - ĐHCQ

Tuần sinh hoạt công dân
Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2017
Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 Xem tiếp...

» Lịch làm bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân năm 2017 - K40 ĐHCQ
» Lịch làm bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân năm 2017 - K43 ĐHCQ
» Thời khóa biểu và chương trình chi tiết Tuần sinh hoạt công dân năm 2017

Bản tin Đại học Kinh tế TP.HCM
Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 140 (Năm 2017)
Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 140 (Năm 2017) Xem tiếp...

» Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 139 (Năm 2017)
» Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 138 (Năm 2017)
» Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 137 (Năm 2017) - Mừng Xuân Đinh Dậu


Hội thi Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18
Kế hoạch số 05/KH-ĐHKT-CTCT ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH. Xem tiếp...

» Cộng điểm thưởng - Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17 - năm 2017
» Kết quả Vòng bán kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17
» Lịch thi đấu vòng bán kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17

Hoạt động văn hóa
Danh sách nhóm nhạc vào vòng chung kết Hội thi UEH Student Bands 2017
Danh sách nhóm nhạc vào vòng chung kết Hội thi UEH Student Bands 2017 Xem tiếp...

» Danh sách và thứ tự dự thi vòng loại Hội thi UEH Student Bands 2017
» Tài liệu tham khảo Cuộc thi trực tuyến Giáo dục pháp luật năm 2017
» Tổ chức cuộc thi trực tuyến giáo dục pháp luật năm 2017

Hoạt động thể thao & rèn luyện thể chất
Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2018
Kế hoạch số 21/KH-ĐHKT-CTCT ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH. Xem tiếp...

» Công bố danh sách sinh viên tham gia Ngày hội từ thiện Chạy vì trái tim năm 2017
» Chương trình Chạy vì trái tim năm 2017
» Ban hành Điều lệ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2018

Các thông tin khác
Thông báo về việc nghỉ học và làm việc trước diễn biến của Bão số 16
Thông báo số 2256/TB-ĐHKT-TCHC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH. Xem tiếp...

» Tổ chức báo cáo chuyên đề pháp luật liên quan đến người lao động là viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập
» Lịch đào tạo Khởi nghiệp kinh doanh dành cho sinh viên khóa 40 ĐHCQ
» Tổ chức chương trình đào tạo Khởi nghiệp kinh doanh năm 2017

 Tin, ảnh hoạt động
Đêm Chung kết Hội thi nhóm nhạc sinh viên UEH STUDENT BANDS 2017
Tối ngày 28/11/2017, tại Hội trường A.116, đêm chung kết Hội thi Nhóm nhạc sinh viên “UEH STUDENT BANDS” 2017 đã diễn ra đầy màu sắc, sôi nổi, kịch tính, thu hút hơn 1.000 sinh viên đến tham gia và cổ vũ.

» 8 nhóm nhạc xuất sắc bước vào vòng chung kết Hội thi UEH Student Bands 2017
» Hơn 2000 sinh viên UEH tham gia Ngày hội Chạy vì trái tim năm 2017
» Tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến giáo dục pháp luật năm 2017

 Điểm rèn luyện Học kỳ cuối 2017
Nhập mã số SV:


 Tra cứu cộng, trừ điểm rèn luyện HK cuối 2017
Nhập mã số SV:    

 Hồ sơ đánh giá rèn luyện sinh viên
» Quy chế của Bộ Giáo dục - Đào tạo

  Biển, đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời

 Các đơn vị liên kết

 Số người truy cập