Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Trang nhất

Image Slider Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
Today's Voice
8h00, 04/5/2016, B322
Đăng ký tham gia:
từ ngày 10/3/2016
đến ngày 19/3/2016
Bán kết: 17g30
ngày 01/03/2016
Chung kết: 17g30
ngày 04/03/2016
Hội diễn
văn nghệ
UEH
Văn hóa UEH
slideshow html

TIN MỚICập nhật danh sách đăng ký học lại SHCD năm 2015 và tài liệu học tập đợt học của HK đầu năm 2016
2016-04-29 16:15:25
Công diễn và trao thưởng Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH - năm 2016
2016-04-28 11:45:04
Hội thảo chuyên đề “START UP YOUR ASSETS – Kích hoạt tài sản người Việt trẻ” và giới thiệu cuộc thi Student E-commerce Challenge
2016-04-26 10:54:31
Cuộc thi Em và Hoa - Báo Phụ Nữ Châu Á
2016-04-26 08:38:33
Thông báo số 3 - Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2016
2016-04-21 14:17:56


Tin đánh giá rèn luyện sinh viên
Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2016
Công văn số 707/ĐHKT-CTCT ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH. Xem tiếp...

» Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K38, K39, K40, K41 - ĐHCQ học kỳ cuối năm 2015
» Cập nhật điểm rèn luyện học kỳ cuối năm 2015
» Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K38, 39, 40, 41 ĐHCQ học kỳ cuối năm 2015

Tin công tác cố vấn học tập
Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ đại học chính quy (năm 2016)
Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2016. Xem tiếp...

» Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập học kỳ đầu năm 2016
» Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ đầu năm 2016 đối với các khóa 38, 39, 40, 41 - ĐHCQ
» Quyết định phân công Cố vấn học tập Khóa 40 - ĐHCQ giai đoạn chuyên ngành

Tin Tuần Sinh hoạt công dân
Cập nhật danh sách đăng ký học lại SHCD năm 2015 và tài liệu học tập đợt học của HK đầu năm 2016
Cập nhật đến ngày 29/4/2016. Xem tiếp...

» Lịch học và danh sách sinh viên học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2015 - đợt học học kỳ đầu năm 2016
» Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2015 (ngày học dự kiến 08/5/2016)
» Điểm bài thu hoạch K38, 39, 40, 41 và bài thi kỹ năng K38 - Tuần sinh hoạt công dân năm 2015

Bản tin Đại học Kinh tế TP.HCM
Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 133 (Năm 2016)
Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 133 - Chào Xuân mới 2016 Xem tiếp...

» Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 132 (Năm 2015)
» Phát hành Bản tin UEH Số 131 - Alumni
» Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 130 (tháng 5-6-7.2015)Hội thi Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Kết quả Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16
Thời gian tổ chức Hội thi từ ngày 12/01/2016 đến ngày 04/3/2016. Xem tiếp...

» Lịch thi vòng bảng - Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16
» Kết quả vòng loại Hội thi truyền thống Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2016
» Kết quả vòng trắc nghiệm trực tuyến Hội thi truyền thống Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16

Tin văn hóa - Văn nghệ
Công diễn và trao thưởng Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH - năm 2016
Thông báo số 23/TB-CTCT ngày 28/4/2016 của Trưởng phòng Công tác chính trị. Xem tiếp...

» Thông báo số 2 - Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 41 - năm 2016
» Lịch tham gia Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 41 - năm 2016
» Thông báo số 1 - Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 41 - năm 2016

Tin thể dục - Thể thao
Thông báo số 3 - Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2016
Thông báo số 20/TB-CTCT ngày 20/4/2016 của Trưởng phòng Công tác chính trị. Xem tiếp...

» Thông báo số 2 - Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2016
» Tham dự Lễ khai mạc Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2016
» Tuyển chọn đội tuyển Bóng chuyền Nữ tham gia thi đấu giải sinh viên TP.HCM năm học 2015 - 2016

Tin khác
Cuộc thi Em và Hoa - Báo Phụ Nữ Châu Á
Thời gian nhận ảnh dự thi từ: 1/4/2016 đến 30/5/2016. Xem tiếp...

» Cuộc thi và Triển lãm tranh, ảnh cho học sinh, sinh viên chủ đề “Nét đẹp đời thường”
» Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công tác chính trị
» Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2016
 ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA - KHÔNG LÁI XE

  Biển, đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời

 Tìm kiếm - Hỗ trợ trực tuyến

 Truyền thông
 Bản tin
UEH
 Sự kiện
UEH
 Hoạt động
P.CTCT
 Thông tin
LCD

        

 Hồ sơ đánh giá rèn luyện HK đầu 2016
» Quy chế của Bộ Giáo dục - Đào tạo

 Tra cứu điểm rèn luyện HK đầu 2016
Nhập mã số SV:


 Tra cứu cộng, trừ điểm rèn luyện HK đầu 2016
Nhập mã số SV:    

 Hội thi OLP Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh UEH

» Hồ sơ Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 14 - năm 2014

 Hồ sơ Tuần Sinh hoạt công dân
Tuần sinh hoạt công dân năm 2015:

 Hội thao truyền thống sinh viên UEH

 Hội thi Tiếng hát sinh viên Kinh tế


»
 Hồ sơ UEH Idol 2014

 Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH

 Sổ tay sinh viên

 Quản lý hoạt động tuyên truyền

 Hệ thống quản lý chất lượng

 Số người truy cập


Phòng Công tác chính trị - Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
Phòng A2.18 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38.294.242 - Email: ctct@ueh.edu.vn
Thiết kế và phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh & Nguyễn Công Nam - Nukeviet 2.0 - 2007